cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - lista najczęściej zadawanych pytań

1. Do kiedy osoby, którym Minister Zdrowia powierzył obowiązki specjalisty mogą składać dokumenty do właściwego ośrodka wojewódzkiego?

Osoby, którym Minister Zdrowia powierzył obowiązki specjalisty w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia mogą składać dokumenty do dnia 31 grudnia 2012 r. Wnioski elektroniczne aktywne są cały czas, a ośrodki wojewódzkie powinny przyjąć zgłoszenia w wersji papierowej oraz pozostałą dokumentację takich osób.


2. Co należy wpisać w polu: "Drugie imię" jeśli się go nie posiada?

Należy zostawić puste pole, nie wpisywać "brak" lub "nie dotyczy".


3. Co zrobić w przypadku zauważenia pomyki w wydrukowanym już wniosku PESoz?

Gdy nastąpi pomyłka w wypełnionym już wniosku PESoz, należy na adres e-mail: pesoz@cem.edu.pl napisać podanie o jego poprawienie wraz ze wskazaniem dokładnego miejsca błędu i poprawnego wpisu. Odpowiedź przekazywana jest pocztą elektroniczną na podany przez Zainteresowanego adres e-mail wraz z instrukcją, jak należy pobrać wniosek ponownie.


4. Czy w części wniosku dotyczącej kierownika specjalizacji należy wpisać adres zamieszkania kierownika, czy adres jednostki szkolącej?

Należy wpisać adres jednostki szkolącej.


5. Czy we wniosku należy podać datę zakończenia specjalizacji kierownika czy swoją?

Należy wpisywać datę zakończenia swojego szkolenia specjalizacyjnego.


6. Co należy zrobić, gdy przy pobieraniu wniosku w formacie "pdf" wyświetla się biała albo czarna strona?

Biała albo czarna strona pojawiająca się podczas pobrania pliku w formacie "pdf" oznacza, iż komputer nie posiada odpowiedniego oprogramowania. Należy zainstalować darmowe oprogramowanie, np. Foxit Reader lub Adobe Reader i spróbować pobrać wniosek raz jeszcze.


7. Co zrobić, gdy wniosek w formacie "pdf" nie zapisał się w komputerze?

Jeśli posiada się numer wniosku należy wejść na stronę CEM w zakładkę "Ochrona Zdrowia", następnie "Wniosek zgłoszeniowy". Pod formularzem, który wcześniej był wypełniany, znajduje się zdanie: "UWAGA: wniosek można złożyć tylko jeden raz. Wcześniej złożony wniosek można pobrać ponownie podając jego numer identyfikacyjny." Należy wybrać pole "pobrać ponownie", wpisać numer identyfikacyjny wniosku, następnie "pobierz wniosek w PDF", wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami przekazać do właściwego ośrodka wojewódzkiego.
W przypadku nieposiadania numeru identyfikacyjnego wniosku, należy skontaktować się z CEM.


8. Gdzie można znaleźć informacje na temat wymagań na egzamin dla osób, którym Minister Zdrowia powierzył obowiązki specjalisty?

Obowiązujący program specjalizacji z danej dziedziny dostępny jest na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod adresem: www.cmkp.edu.pl (zakładka: Studia specjalistyczne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ->programy specjalizacji -> dziedzina -> program podstawowy lub uzupełniający).


9. Co się dzieje z dokumentami po egzaminie?

Po egzaminie dokumenty wraz z protokołami egzaminacyjnymi przekazywane są do CEM, które niezwłocznie po zweryfikowaniu poprawności protokołów egzaminacyjnych odsyła dokumentację szkolenia specjalizacyjnego zdającego z informacją o uzyskanym wyniku do właściwego ośrodka wojewódzkiego. Dokumentacja dotycząca PESoz (np. protokoły egzaminacyjne) jest archiwizowana w CEM.
Osobie, która odbyła specjalizację i złożyła PESoz z wynikiem pozytywnym, CEM wydaje dyplom uzyskania tytułu specjalisty i informuje o tym właściwy ośrodek wojewódzki. Dyplom jest wydawany w terminie 30 dni od otrzymania od Państwowej Komisji Egzaminacyjnej kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej. Dyplom jest przesyłany na adres korespondencyjny, podany przez zdającego (a w przypadku braku takiego adresu, na adres miejsca zamieszkania).