Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej w Centrum Egzaminów Medycznych.

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (CEM) zostało utworzone zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. (Dz.Urz. MZ Nr 8 poz. 51). Jest to jednostka budżetowa, podporządkowana Ministrowi Zdrowia. Celem działalności CEM jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych oraz innych egzaminów z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne. Szczegółowy zakres zadań Centrum Egzaminów Medycznych określa statut, nadany przez Ministra Zdrowia.


Opublikował: Tomasz Mrożkiewicz
Publikacja dnia: 27.12.2010
Podpisał: Tomasz Mrożkiewicz
Dokument z dnia: 27.12.2010
Dokument oglądany razy: 6676
23.06.2024 // cem.edu.pl/bip