Status prawny

Centrum Egzaminów Medycznych jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.


Opublikował: Rafał Kubiak
Publikacja dnia: 28.12.2010
Podpisał: Rafał Kubiak
Dokument z dnia: 28.12.2010
Dokument oglądany razy: 16117
19.06.2024 // cem.edu.pl/bip