Majątek

 

Majątek Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Rodzaj majątku Stan na dzień 31.12.2007 r. brutto/zł

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

Grupa 6 - Urządzenia techniczne
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie i wyposażenie
Ogółem wartość

Nieruchomości we władaniu Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, stan na 1.01.2008

W oparciu o umowę najmu z dnia 30.04.2003 r. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi najmuje od Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polski” w Łodzi, nieruchomość położoną przy ul. Rzgowskiej 281/289 w Łodzi, znajdującą się w pawilonie D 5.1 oraz przylegającą do niego część kanału komunikacyjnego D 5.2 o łączonej powierzchni użytkowej 560,95 m2, a także pomieszczenie tzw. znaczarni, usytuowane w budynku C-4 Instytutu o powierzchni 33,5 m2.


Opublikował: Rafał Kubiak
Publikacja dnia: 28.12.2010
Podpisał: Rafał Kubiak
Dokument z dnia: 28.12.2010
Dokument oglądany razy: 7166
23.07.2024 // cem.edu.pl/bip