Rejestry, ewidencje i archiwa

Zgodnie § 7 ZARZĄDZENIA NR 7/2004 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 27 grudnia 2004 r. W sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, Centrum Egzaminów Medycznych prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

  1.  „Specjalizacje” – gromadzenie i przetwarzanie danych dla celów przeprowadzania egzaminów specjalizacyjnych;
  2.  „Diagności” - gromadzenie i przetwarzanie danych dla celów przeprowadzania egzaminów specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych;
  3.  „Farmaceuci” - gromadzenie i przetwarzanie danych dla celów przeprowadzania egzaminów specjalizacyjnych dla farmaceutów;
  4.  „Lep” - gromadzenie i przetwarzanie danych dla celów przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego;
  5.  „Zdrowie” - gromadzenie i przetwarzanie danych dla celów przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
  6.  „Symfonia forte” – system finansowo-kadrowy Centrum Egzaminów Medycznych.

Udostępnianie danych następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 101 z 2002 r., poz. 926 j.t. ze zm.) oraz przepisów szczególnych.
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty albo stan prawny, wynikający z prowadzonych przez Centrum Egzaminów Medycznych rejestrów i ewidencji następuje na zasadach określonych w art. 217-220 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Opublikował: Rafał Kubiak
Publikacja dnia: 28.12.2010
Podpisał: Rafał Kubiak
Dokument z dnia: 28.12.2010
Dokument oglądany razy: 14244
24.05.2024 // cem.edu.pl/bip