Majątek

 

Majątek Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Rodzaj majątku Stan na dzień 31.12.2011 r. brutto/zł
Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 962 494,63

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

241 572,38

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

11 999,99

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

502 807,94

Ogółem wartość

1 976 481,36

    

 

    

   

  

    

 

 

 

 


Opublikował: Tomasz Mrożkiewicz
Publikacja dnia: 02.04.2012
Podpisał: Rafał Kubiak
Dokument z dnia: 28.12.2010
Dokument oglądany razy: 14836
22.05.2024 // cem.edu.pl/bip