postępowania w trybie zapytania o cenę „sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Wg. rozdzielnika

Łódż,dnia 02.04.2012r


CEM.S.O.261.0/12

Zamawiający:
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, 93 – 338 Łódż, ul. Rzgowska 281/289, NIP : 729-24-78-202; Regon: 472912132; Tel. 42/272-20-30; Fax. 42/272-20-31


Dotyczy: postępowania w trybie zapytania o cenę „sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi”.

Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiający przekazuje następujące informacje :


a) w przedmiotowym postępowaniu , w oparciu o kryterium określone w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę BIURPAP J.M.G.FIGIŃSCY SP. J.,ul. Brukowa 28, 91-341 Łódż , cena brutto 33 827,51 zł. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę , w którym cena jest jedynym kryterium wyboru, Wykonawca tj. BIURPAP złożył ofertę z najniższą ceną. Ponadto jest to oferta poprawna zarówno pod względem formalno-prawnym jak i merytorycznym.


b) Zestawienie złożonych ofert:
ARPI Jarosław Dłuski sp. j. ul. Starorudzka 10E, 93-418 Łódż, cena brutto 43 869,95 zł.


MAT-POL P.P.H.U. uL.Wróblewskiego 19A, 93-578 Łódż, cena brutto 49 037,91 zł.


P.H.U. MATERBIUR R.G. Niedżwiecki ul. J.Słowackiego 25 m 47, 93-165 Łódż, cena brutto
50 987,93 zł.


HEXAGON BIURO HANDLOWE PIOTR PTASZYŃSKI, ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódż , cena
brutto 54 089,24 zł.


BIURPAP J.M.G. Figińscy sp. j. , ul. Brukowa 28, 91-341 Łódż, cena brutto 33 827,51 zł
- najniższa cena.


Otrzymują:
1 X strona internetowa/tablica ogłoszeń ; 1 x a/a ;

Opublikował: Tomasz Mrożkiewicz
Publikacja dnia: 02.04.2012
Dokument oglądany razy: 6896
Nie podlega Ustawie
17.06.2024 // cem.edu.pl/bip