ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017.

(plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych)

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy lub usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia brutto Przewidywany termin wszczęcia
postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Elektroniczne zarządzenie dokumentacją Dostawa Przetarg nieograniczony 174 000,00 II kwartał

Opublikował: Tomasz Mrożkiewicz
Publikacja dnia: 01.02.2017
Dokument oglądany razy: 5572
Podlega Ustawie
17.06.2024 // cem.edu.pl/bip