To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.05.2018 z powodu:

 Błędnie wpisane zamówienie

Usługa sprzątania w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowo-cenowy
  3. Oświadczenie
  4. Wzór umowy
  5. Zapytania i wyjaśnienie
  6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  7. Unieważnienie postępowania
Opublikował: Wojciech Łuczak
Publikacja dnia: 11.05.2018
Dokument oglądany razy: 4130
Podlega Ustawie
17.04.2024 // cem.edu.pl/bip