Informacja o likwidacji rzeczowego składnika majątkowego

29.08.2018

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, działając na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729) informuje, że podjął decyzję o likwidacji zbędnego i zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego w postaci zmywarki, rok zakupu 2005.


Opublikował: Wojciech Łuczak
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 1791
24.05.2024 // cem.edu.pl/bip