Obowiązujące akty prawne

Obowiązujące akty prawne

Na tej stronie będziemy starali się sukcesywnie zamieszczać teksty aktów prawnych regulujących przedmiot działalności CEM. Prosimy o zwrócenie uwagi, iż teksty udostępnione na naszych stronach mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią źródeł obowiązującego prawa. Za ewentualne niezgodności CEM nie ponosi odpowiedzialności prawnej.

Teksty aktów prawnych uwzględniają dotychczasowe zmiany wprowadzone nowelizacjami.


Zmiany przepisów dotyczących organizacji i przeprowadzania egzaminów medycznych, wynikające z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991) – wchodzą w życiem z dniem 1 maja 2016 r.
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów - zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne


Ustawy


Rozporządzenia


Regulaminy


Zarządzenia Dyrektora CEM


Statut CEM


Opublikował: Daniel Dąbrowski
Publikacja dnia: 04.07.2017
Podpisał: Rafał Kubiak
Dokument z dnia: 09.08.2013
Dokument oglądany razy: 9121
26.05.2024 // cem.edu.pl/bip