RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.09.2019, zobacz aktualn─ů wersj─Ö tej wiadomo┼Ťci.
Zmiany wprowadzono z powodu: Edycja strony

Og┼éoszenie o mo┼╝liwo┼Ťci darowizny sk┼éadnik├│w rzeczowych maj─ůtku ruchomego Centrum Egzamin

09.09.2019

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w ┼üodzi, dzia┼éaj─ůc na podstawie § 7 ust. 2 rozporz─ůdzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegó┼éowego sposobu gospodarowania niektórymi sk┼éadnikami maj─ůtku Skarbu Pa┼ästwa (Dz. U. poz. 729) – po zasi─Ögni─Öciu opinii Komisji do oceny przydatno┼Ťci sk┼éadników maj─ůtku ruchomego - informuje, ┼╝e mo┼╝e przekaza─ç w drodze darowizny nast─Öpuj─ůce zb─Ödne sk┼éadniki rzeczowe maj─ůtku ruchomego:

1. Zestawy komputerowe


1) zestaw komp. 347-945 GZM, nr porz─ůdkowy 220, nr ewidencyjny 095/013/2007
2) zestaw komp. FZ 547/12/2008, nr porz─ůdkowy 823, nr ewidencyjny 178/013/2008
3) zestaw komp. FZ 547/12/2008, nr porz─ůdkowy 825, nr ewidencyjny 180/013/2008
4) zestaw komp. + WiFi FZ 588, FZ 5, nr porz─ůdkowy 760, nr ewidencyjny 149/013/2007
5) zestaw komp. FZ 547/12/2008, nr porz─ůdkowy 822, nr ewidencyjny 177/013/2008
6) zestaw komp. + WiFi, nr porz─ůdkowy 761, nr ewidencyjny 150/013/2007
7) zestaw komp. 347-945 GZM, nr porz─ůdkowy 221, nr ewidencyjny 096/013/2007
8) zestaw komp. FZ 547/12/2008, nr porz─ůdkowy 824, nr ewidencyjny 179/013/2008
9) zestaw komp. + WiFi, nr porz─ůdkowy 762, nr ewidencyjny 151/013/2007
10) zestaw komp. nr porz─ůdkowy 88, nr ewidencyjny 011-491-029/2005

2. Komputer IG (FZ645), nr porz─ůdkowy 219, nr ewidencyjny 094/013/2006

Urz─ůdzenia te s─ů sprawne, aczkolwiek wyeksploatowane

3. Laptop Note 6710b, nr porz─ůdkowy 661, nr ewidencyjny 109/013/2007

Urz─ůdzenie to jest uszkodzone. Niesprawna jest p┼éyta g┼éówna

Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 powo┼éanego rozporz─ůdzenia, tj. instytucje kultury, publiczne szko┼éy wy┼╝sze, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo o┼Ťwiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), nieb─Öd─ůce pa┼ästwowymi jednostkami bud┼╝etowymi, oraz fundacje i organizacje po┼╝ytku publicznego, które prowadz─ů dzia┼éalno┼Ť─ç charytatywn─ů, opieku┼äcz─ů, kulturaln─ů, lecznicz─ů, o┼Ťwiatow─ů, naukow─ů, badawczo-rozwojow─ů, wychowawcz─ů, sportow─ů lub turystyczn─ů, zainteresowane nabyciem w formie darowizny ww. sk┼éadników rzeczowych maj─ůtku ruchomego, mog─ů sk┼éada─ç pisemne wnioski zawieraj─ůce:

1) nazw─Ö, siedzib─Ö i adres jednostki,
2) statut jednostki,
3) informacj─Ö o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostk─Ö,
4) wskazanie sk┼éadnika rzeczowego maj─ůtku ruchomego, o który wyst─Öpuje jednostka,
5) uzasadnienie potrzeb,
6) wskazanie sposobu wykorzystania sk┼éadnika rzeczowego maj─ůtku ruchomego,
7) zobowi─ůzanie do pokrycia kosztów zwi─ůzanych z darowizn─ů, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
8) o┼Ťwiadczenie, ┼╝e przekazany sk┼éadnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
9) telefon kontaktowy.

Zainteresowane jednostki lub osoby mog─ů sk┼éada─ç wnioski w terminie do dnia 27 wrze┼Ťnia 2019 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Centrum Egzaminów Medycznych w ┼üodzi, lub przes┼éa─ç poczt─ů na adres: Centrum Egzaminów Medycznych, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 ┼üód┼║ albo faksem pod numerem 42 272-20-35.

W razie wp┼éyni─Öcia co najmniej dwóch wniosków o przekazanie tego samego przedmiotu decyduj─ůcy b─Ödzie termin wp┼éywu wniosku.

Druk wniosku o dokonanie darowizny mo┼╝na pobra─ç tutaj.

Powy┼╝sze przedmioty mo┼╝na obejrze─ç w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w terminie od dnia 16 wrze┼Ťnia 2019 r. do dnia 23 wrze┼Ťnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Opublikował: Wojciech Łuczak
Publikacja dnia: 09.09.2019

Dokument ogl─ůdany razy: 1681
« inne aktualno┼Ťci