Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Egzaminów Medycznych na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

9.08.2022 // cem.edu.pl/bip