Dostawa i montaż wykładziny dywanowej w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowo-cenowy
  3. Oświadczenie
  4. Wzór umowy
  5. Zapytania i wyjaśnienie
  6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  7. Unieważnienie postępowania

Opublikował: Wojciech Łuczak
Publikacja dnia: 11.05.2018
Dokument oglądany razy: 4536
Nie podlega Ustawie
17.06.2024 // cem.edu.pl/bip