RSS
A A A
SmodBIP

Urz─ůd

Centrum Egzaminów Medycznych w ┼üodzi (CEM) zosta┼éo utworzone zarz─ůdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. (Dz.Urz. MZ Nr 8 poz. 51). Jest to jednostka bud┼╝etowa, podporz─ůdkowana Ministrowi Zdrowia. Celem dzia┼éalno┼Ťci CEM jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów pa┼ästwowych oraz innych egzaminów z zakresu kszta┼écenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonuj─ůcych zawody medyczne. Szczegó┼éowy zakres zada┼ä Centrum Egzaminów Medycznych okre┼Ťla statut, nadany przez Ministra Zdrowia.Opublikował: Rafał Kubiak
Publikacja dnia: 28.12.2010
Podpisał: Rafał Kubiak
Dokument z dnia: 28.12.2010
Dokument ogl─ůdany razy: 19 133