RSS
A A A
SmodBIP

Obowiązujące akty prawne

Na tej stronie będziemy starali się sukcesywnie zamieszczać teksty aktów prawnych regulujących przedmiot działalności CEM. Prosimy o zwrócenie uwagi, iż teksty udostępnione na naszych stronach mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią źródeł obowiązującego prawa. Za ewentualne niezgodności CEM nie ponosi odpowiedzialności prawnej.

Teksty aktów prawnych uwzględniają dotychczasowe zmiany wprowadzone nowelizacjami.


Ustawy

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) [Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy - art. 14a - 14f; Państwowy Egzamin Specjalizacyjny - art. 16r - 16x]  zobacz
 • Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280) Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych – art. 49-61] zobacz
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97) [Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów - art. 60 – 71] zobacz
 • Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599, z późn. zm) [Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia - art. 29 - 45] zobacz
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) [Państwowy egzamin Specjalizacyjny fizjoterapeutów - art. 49 - 59] zobacz


Rozporządzenia

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego zobacz
 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r.w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości opłat i sposobu naliczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. poz. 516) zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 511) zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.) zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. poz. 490) zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1217) zobacz


Regulaminy

 • Zmiana w regulaminie przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (obowiązuje od dnia 01.10.2020r.) zobacz
 • Regulamin przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dotyczący egzaminów lekarzy i lekarzy dentystów) - tekst jednolity zobacz
 • Regulamin Porządkowy Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych zobacz
 • Regulamin przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów zobacz
 • Regulamin przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów zobacz
 • Regulamin porządkowy Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego - tekst jednolity zobacz
 • Regulamin porządkowy Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego - tekst jednolity zobacz
 • Regulamin porządkowy Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego zobacz


Zarządzenia Dyrektora CEM

 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 20.06.2017 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych (tekst jednolity) zobacz
 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 21.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji udostępniania książeczek zadań testowych i komputerowych kart odpowiedzi oraz wzoru protokołu takiego udostępnienia zobacz
 • Zarządzenie Nr 2/2009 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 28.01.2009 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zobacz
 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie pobierania opłat za sporządzanie kopii i odpisów dokumentów oraz ich uwierzytelniania zobacz
 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za opracowanie lub tłumaczenie zadań egzaminacyjnych oraz dokonanie recenzji zadań egzaminacyjnych i ich wyboru na potrzeby egzaminów organizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych zobacz
 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie poboru i zwrotu opłat egzaminacyjnych zobacz
 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie poboru i i ewidencjonowania opłat za ponowne przesłanie świadectwa Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego zobacz


Statut CEM

 • Statut Centrum Egzaminów Medycznych. zobacz
 • Zmiana zarządzenia w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych. zobaczOpublikował: Jarosłw Matczyszyn
Publikacja dnia: 12.12.2022
Podpisał: Rafał Kubiak
Dokument z dnia: 09.08.2013
Dokument oglądany razy: 12 428