RSS
A A A
SmodBIP

Urz─ůd

Centrum Egzaminów Medycznych w ┼üodzi (CEM) zosta┼éo utworzone zarz─ůdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. (Dz.Urz. MZ Nr 8 poz. 51), a aktualnie funkcjonuje na podstawie zarz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych (Dz.Urz. Min. Zdrow. Nr 9 poz. 55, z pó┼║n. zm.) - zobacz Jest to jednostka bud┼╝etowa, podporz─ůdkowana Ministrowi Zdrowia. Celem dzia┼éalno┼Ťci CEM jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów pa┼ästwowych oraz innych egzaminów z zakresu kszta┼écenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonuj─ůcych zawody medyczne. Szczegó┼éowy zakres zada┼ä Centrum Egzaminów Medycznych okre┼Ťla statut stanowi─ůcy za┼é─ůcznik do ww. zarz─ůdzenia nadany przez Ministra Zdrowia.Opublikował: Tomasz Mrożkiewicz
Publikacja dnia: 18.03.2024
Podpisał: Rafał Kubiak
Dokument z dnia: 28.12.2010
Dokument ogl─ůdany razy: 20 121