RSS
A A A
SmodBIP
Zamawiaj膮cy informuje, 偶e wszystkie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych prowadzone s膮 za po艣rednictwem Platformy Zakupowej Zamawiaj膮cego, zwanej dalej 鈥濸latform膮鈥, pod adresem: https://cem.ezamawiajacy.pl

Dokumentacja post臋powa艅 do up艂ywu terminu sk艂adania ofert dost臋pna jest pod linkiem:
https://cem.ezamawiajacy.pl/pn/cem/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Dokumentacja post臋powa艅 po up艂ywie terminu sk艂adania ofert dost臋pna jest pod linkiem:
https://cem.ezamawiajacy.pl/pn/cem/demand/notice/publicpzp/during/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList

Dokumentacja post臋powa艅 zako艅czonych dost臋pna jest pod linkiem:
https://cem.ezamawiajacy.pl/pn/cem/demand/notice/publicpzp/expired/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpExpiredNoticePublicList

W sprawie problem贸w technicznych dotycz膮cych pracy Platformy nale偶y kontaktowa膰 si臋 z serwisem w dni robocze tj. od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 25 72 223 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Archiwum post臋powa艅:

Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu sieci

Podlegaj膮cy Ustawie, zako艅czony, rozstrzygni臋ty

Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu sieci
Numer og艂oszenia: 128689 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Egzaminów Medycznych , ul. Rzgowska 281/289, 93-338 艁ód藕, woj. 艂ódzkie, tel.42 2722030, faks 42 2722031.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego:
www.cem.edu.pl
Adres strony internetowej, pod którym dost臋pne s膮 informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakupów: www.cem.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja rz膮dowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj膮cego:
Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu sieci.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: us艂ugi.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zamówienia:

Macierz Blade - 1szt

Obudowa macierzy - Pozwalaj膮ca na zainstalowanie w zaoferowanej wraz z macierz膮 oraz serwerami obudowie Blade.

Kontrolery - Minimum dwa redundantne kontrolery Hot-Plug zapewniaj膮ce wysok膮 dost臋pno艣膰.

Pami臋膰 cache - Minimum 4 GB pami臋ci podr臋cznej dla jednego kontrolera z nieograniczonym czasowo zabezpieczeniem w razie awarii zasilania

Interfejsy - Minimum 2 porty 10GbE, min. 2 port 10/100Mb do zarz膮dzania macierz膮

Dyski twarde - Zainstalowanych min. 14 dysków o pojemno艣ci 600GB 10k RPM SAS

Bezpiecze艅stwo danych :

Wspierane poziomy RAID: 5, 6, 10, 50

Wsparcie dla protoko艂ów IPV4, IPV6

Obs艂uga dysków samoszyfruj膮cych

Automatyczny system monitorowania dysków nadzoruj膮cy poprawno艣膰 zapisu danych na dyskach

Automatyczne zast臋powanie wadliwych sektorów

Technologia SMART

Funkcjonalno艣膰:

Mo偶liwo艣膰 rozbudowy 艂膮cznej pami臋ci cache grupy modu艂ów macierzy do min. 244GB

Wspó艂praca z prze艂膮cznikami 40GbE

Zmiana wielko艣ci dysków logicznych bez przerywania dost臋pu do danych.

Mechanizm adaptatywnego przenoszenia aktywnych danych na najszybsze dyski bez przerywania dost臋pu do danych.

Mechanizm dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej dla dysków logicznych (Thin Provisioning) z mo偶liwo艣ci膮 uwolnienia wcze艣niej zaalokowanej przestrzeni (Space Reclamation, Volume Unmap).

Klonowanie i kopie migawkowe Mo偶liwo艣膰 tworzenia kopii migawkowych bez obci膮偶ania kontrolerów macierzy (Redirect on Write)

Automatyczna replikacja synchroniczna i asynchroniczna

Harmonogram migawek i automatycznej replikacji

Zapisywalne i odzyskiwalne snapshoty, kopie migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, MS Exchange, VMware ESX

Oprogramowanie do zarz膮dzania snapshotami od strony systemów operacyjnych

Wielo艣cie偶kowy dost臋p do danych

Mo偶liwo艣膰 automatycznego wysy艂ania danych diagnostycznych do producenta macierzy

Centralny monitoring wydajno艣ci modu艂ów macierzy (w tym raportowanie równie偶 na podstawie historycznych danych) oraz monitoring zdarze艅 w obr臋bie macierzy z mo偶liwo艣ci膮 generowania raportów graficznych

Mo偶liwo艣膰 rozbudowy o dodatkowe modu艂y bez przerywania dost臋pu do danych.

Mo偶liwo艣膰 migracji ca艂ego urz膮dzenia wraz z danymi i konfiguracjami kontrolerów na nowe urz膮dzenie tego samego typu 

Wsparcie dla systemów operacyjnych: MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2012, Citrix XenServer, RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux Server, CentOS, Solaris, IBM AIX, HP-UX, MacOS X Novell Netware, Vmware vSphere

Zarz膮dzanie Poprzez konsol臋 zintegrowan膮 z obudow膮 Blade, nie jest wymagane w przypadku zaoferowania rozwi膮zania typu RACK SNMP, telnet, SSH, HTTP, Web (SSL), Powiadamianie poprzez SNMP, e-mail oraz dziennik systemowy

Warunki gwarancji :

Minimum 3 lata gwarancji z czasem reakcji do czterech godzin od zg艂oszenia awarii. Przymowanie zg艂osze艅 w trybie 24x7x365, naprawa w miejscu instalacji sprz臋tu

Firma serwisuj膮ca musi posiada膰 ISO 9001:2000 na 艣wiadczenie us艂ug serwisowych oraz posiada膰 autoryzacje producenta serwera - dokumenty potwierdzaj膮ce za艂膮czy膰 do oferty.

Obudowa Blade z prze艂膮cznikami Blade

Minimalne wymagania Obudowa - Obudowa maksymalnej wysoko艣ci 10U do instalacji w standardowej szafie Rack 19 cali z kompletem kabli i przewodów po艂膮czeniowych niezb臋dnych do pod艂膮czenia zaoferowanego zestawu .

Ilo艣膰 serwerów - Nale偶y dostarczy膰 takie rozwi膮zanie aby mo偶liwe by艂o zainstalowanie min. 16 sztuk fizycznych serwerów (wg specyfikacji) dost臋pnych w ofercie producenta obudowy, zamiennie z oferowanymi serwerami Blade. Wszystkie obudowy Blade w ramach oferowanego rozwi膮zania musz膮 by膰 jednakowo wyposa偶one.

Modu艂y rozszerze艅

Przynajmniej 6 zatok umo偶liwiaj膮cych instalacj臋 modu艂ów Hot Plug:

modu艂y Pass-Through FC4/FC8 umo偶liwiaj膮ce wyprowadzenie sygna艂ów z kart HBA FC na zainstalowanych serwerach blade

modu艂y Pass-Through Ethernet

modu艂y infiniband (4x DDR, min. 8 portów zewn臋trznych)

prze艂膮czniki FibreChannel FC4/FC8

prze艂膮czniki Gigabit ethernet

prze艂膮czniki 10Gb Ethernet

prze艂膮czniki 40Gb Ethernet

Zainstalowane modu艂y w warstwie sieciowej szkieletu A: Redundantne prze艂膮czniki 1Gb, ka偶dy posiadaj膮cy: min. 32 portów wewn臋trznych, min. 16 portów GbE zewn臋trznych, min 2 porty SFP+ zewn臋trzne oraz min. 2 porty CX4 zewn臋trzne w ramach rozwi膮zania równowa偶nego mo偶liwe jest dostarczenie wi臋kszej ilo艣ci prze艂膮czników, tak aby osi膮gn膮膰 wymagan膮 ilo艣膰 portów. Prze艂膮czniki nale偶y po艂膮czy膰 w stos.

Parametry minimalne pojedy艅czego prze艂膮cznika: Pojemno艣膰 170Gb/s, pr臋dko艣膰 prze艂膮czania 150 Mpps 2 jedno metrowe kable do 艂膮czenia kaskadowego prze艂膮czników 2 pi臋ciometrowe optyczne kable 10Gb umo偶liwiaj膮ce podpi臋cie do oferowanych prze艂膮czników bez u偶ycia dodatkowych nadajników,

Zainstalowane modu艂y w warstwie sieciowej szkieletu B: Redundantne prze艂膮czniki 40Gb, ka偶dy posiadaj膮cy: min. 32 porty wewn臋trzne 10Gb, min. 2 porty 40Gb zewn臋trzne, Zainstalowany dodatkowy modu艂 w technologii hot-swap posiadaj膮cy minimum 4 porty 10Gb SFP+ Mo偶liwo艣膰 instalacji min. 1 dodatkowego modu艂u rozszerze艅 z portami 10Gb lub 40Gb

Zainstalowane modu艂y w warstwie sieciowej szkieletu C: Wolne zatoki

Wirtualizacja po艂膮cze艅

Wirtualizacja po艂膮cze艅 LAN/SAN. Obudowa lub oferowany system z艂o偶ony z blade i dodatkowych urz膮dze艅 powinien umo偶liwi膰 wirtualizacj臋 po艂膮cze艅 LAN i SAN przez zastosowanie odpowiednich prze艂膮czników lub modu艂ów. Je艣li wirtualizacja po艂膮cze艅 wymaga dodatkowego oprogramowania lub elementu powinien on zosta膰 uwzgl臋dniony w wycenie.

Zarz膮dzanie

Zintegrowany z obudow膮 modu艂 switcha KVM umo偶liwiaj膮cy przy艂膮czenie lokalne (analogowe) monitora, klawiatury i myszy. System powinien mie膰 zainstalowane w obudowie blade dwie karty zdalnego zarz膮dzania (Hot-Plug) pracuj膮ce w redundancji. Wymiana jednej z nich nie powinna powodowa膰 przerw w dost臋pie do drugiej. System zarz膮dzania powinien umo偶liwia膰: dost臋p przez sie膰 LAN 10/100 Mb (osobne wyj艣cie, w艂asne IP sieci zarz膮dzaj膮cej), zdalne w艂膮czanie i wy艂膮czanie serwerów blade, podgl膮d logów sprz臋towych serwera i karty, a tak偶e zarz膮dzanie poszczególnymi serwerami (przej臋cie ich konsoli w trybie graficznym i tekstowym - tak偶e w sesji BIOS, pod艂膮czenie wirtualnych nap臋dów). Mo偶liwo艣膰 zarz膮dzania jednocze艣nie wszystkimi serwerami blade, podgl膮d poboru energii ca艂ej obudowy i poszczególnych serwerów w trybie online. Wymagana mo偶liwo艣膰 zdalnego update i konfiguracji BIOS oraz detekcji przedawaryjnej. System musi umo偶liwia膰 wysy艂anie przez e-mail komunikatów o b艂臋dach do administratorów. Obudowa wyposa偶ona w wy艣wietlacz LCD umo偶liwiaj膮cy diagnostyk臋.

Zasilanie

Obudowa fabrycznie wyposa偶ona w 4 zasilacze Hot Plug pracuj膮cych w trybie 3+1,z mo偶liwo艣ci膮 pracy w redundancji, mo偶liwo艣膰 zdefiniowania trybów pracy N+N oraz N+1.

Wentylacja

System musi zapewnia膰 sprawn膮 wentylacj臋 wszystkich serwerów zamontowanych w obudowie nie dopuszczaj膮c do ich przegrzania. Producent musi zagwarantowa膰, 偶e dla maksymalnej liczby serwerów w szafie rack wentylatory w obudowach zapewni膮 wydajne ch艂odzenie dla wszystkich urz膮dze艅 w maksymalnych konfiguracjach przy za艂o偶eniu dostarczenia przed szaf臋 powietrza o temp. max 25 stopni C. Wentylatory musz膮 by膰 redundantne typu Hot-Plug.

Gwarancja

Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprz臋tu, z czasem reakcji do czterech godzin od przyj臋cia zg艂oszenia, mo偶liwo艣膰 zg艂aszania awarii w trybie 24x7x365.

Dokumentacja

Zamawiaj膮cy wymaga dokumentacji w j臋zyku polskim lub angielskim. Mo偶liwo艣膰 telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprz臋towej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpo艣rednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Serwer Blade - 2 szt

Obudowa - Umo偶liwiaj膮ca zainstalowanie w zaoferowanej wraz z serwerami obudowie modu艂owego systemu serwerowego.

P艂yta g艂ówna - P艂yta g艂ówna z mo偶liwo艣ci膮 zainstalowania do dwóch procesorów. P艂yta g艂ówna musi by膰 zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

Procesor - Dwa procesory szesciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umo偶liwiaj膮ce osi膮gni臋cie wyniku min. 525 punktów w te艣cie SPECint rate base2006 dost臋pnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wynik testu dla oferowanego modelu serwera.

Pami臋膰 RAM - 128 GB pami臋ci RAM typu LV RDIMM o czestotliwo艣ci pracy 1333MHz. P艂yta powinna obs艂ugiwa膰 do 384GB pami臋ci RAM, na p艂ycie g艂ównej powinno znajdowa膰 si臋 minimum 12 slotów przeznaczonych dla pami臋ci. Mo偶liwe zabezpieczenia pami臋ci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep

Karta graficzna - Zintegrowana karta graficzna umo偶liwiaj膮ca rozdzielczo艣膰 min. 1280x1024

Wbudowane porty - min. 3x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy obs艂uguj膮ce bootowanie z nap臋dów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB Zamawiaj膮cy nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przej艣ciówek, adapterów oraz modu艂ów i kabli rozszerzaj膮cych.

Interfejsy sieciowe Min. 4 wbudowane z艂膮cza 1GbE zintegrowane z p艂yt膮 g艂ówn膮 obs艂uguj膮ca szkielet A Min dwuportowa karta 10GbE obs艂uguj膮ca szkielet B

Kontroler dysków - Zainstalowany sprz臋towy kontroler dyskowy, posiadaj膮cy min. 512MB nieulotnej pami臋ci cache , mo偶liwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Wewn臋trzna pami臋膰 masowa - Mo偶liwo艣膰 instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemno艣ci min. 146GB SAS 15k RPM skonfigurowane fabrycznie w RAID 1. Mo偶liwo艣膰 instalacji wewn臋trznego modu艂u dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposa偶onego w dwa jednakowe no艣niki typu flash z mo偶liwo艣ci膮 skonfigurowania zabezpieczenia typu mirror pomi臋dzy no艣nikami z poziomu BIOS serwera.

Bezpiecze艅stwo - Zintegrowany z p艂yt膮 g艂ówn膮 modu艂 TPM.

Karta zarz膮dzaj膮ca - Niezale偶na od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadaj膮ca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umo偶liwiaj膮ca: zdalny dost臋p do graficznego interfejsu Web karty zarz膮dzaj膮cej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. pr臋dko艣ci obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane po艂膮czenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacj臋 u偶ytkownika mo偶liwo艣膰 podmontowania zdalnych wirtualnych nap臋dów wirtualn膮 konsol臋 z dost臋pem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH mo偶liwo艣膰 zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pr膮du przez serwer mo偶liwo艣膰 zdalnego ustawienia limitu poboru pr膮du przez konkretny serwer integracja z Active Directory mo偶liwo艣膰 obs艂ugi przez dwóch administratorów jednocze艣nie wsparcie dla dynamic DNS wysy艂anie do administratora maila z powiadomieniem o awarii mo偶liwo艣膰 pod艂膮czenia lokalnego poprzez z艂膮cze RS-232

Gwarancja

Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprz臋tu, z czasem reakcji do 4 godzin od przyj臋cia zg艂oszenia, mo偶liwo艣膰 zg艂aszania awarii w trybie 24x7x365.

Firma serwisuj膮ca musi posiada膰 ISO 9001:2000 na 艣wiadczenie us艂ug serwisowych oraz posiada膰 autoryzacje producenta serwera - dokumenty potwierdzaj膮ce za艂膮czy膰 do oferty.

Certyfikaty

Serwer musi by膰 wyprodukowany zgodnie z norm膮 ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiada膰 deklaracj臋 CE. Oferowany sewer musi znajdowa膰 si臋 na li艣cie Windows Server Catalog i posiada膰 status Certified for Windows dla systemów, Windows Server 2012. Zgodno艣膰 z systemem wirtualizacji VMware vSphere.

Dokumentacja - Zamawiaj膮cy wymaga dokumentacji w j臋zyku polskim lub angielskim. Mo偶liwo艣膰 telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprz臋towej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpo艣rednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Prze艂膮czniki LAN - 2 szt

Parametry: Ilo艣膰 portów - 48 portów 10/100/1000BaseT Ethernet; 2 porty SFP (dzielone z 10/100/1000BaseT) Zatoka umo偶liwiaj膮ca instalacj臋 : Modu艂u 2 portowego 10GbE SFP+ lub Modu艂u 2 portowego 10GbE BASET 2 porty dedykowane do stackowania prze艂膮cznika 1 port RJ45 umo偶liwiaj膮cy zarz膮dzanie poprzez konsol臋, 1 port Ethernet RJ45 dedykowany do zarz膮dzania Out-Of-Band 1 port USB

Wymiar: Szeroko艣膰: 19 cali do monta偶u w szafie rackowej, Wysoko艣膰: max 1 U G艂臋boko艣膰: max 50 cm

Funkcjonalno艣膰 - Stakowalny do minimum 12 urz膮dze艅 w stosie Uplink min do 4 x 10GbE z urz膮dzenia (przy zastosowaniu dodatkowego modu艂u) Mo偶liwo艣膰 obs艂ugi modu艂ów SFP+ co najmniej typów: 10GBase-SR, 10Gbase-LR, 10GBase-LRM Mo偶liwo艣膰 obs艂ugi modu艂ów SFP co najmniej typów: 1000Base-SX, 1000Base-LX Forwarding Rate min. 180 Mpps Switching fabric min. 250 Gbps Stakowanie min. 74Gb, max 50ms failover w stosie Wsparcie dla Jumbo Frame min 9KB Obs艂uga routingu, min.: RIP v1/2; OSPF v1/2/3 Obs艂uga multicastu, min.: IGMP v1/2/3, IGMP Snooping Querier, IGMP Proxy, PIM-SM i SSM Pami臋膰 MAC adresów min. 96 000 Obs艂uga IPv6 Wsparcie multicast, min 2000 Grup multicastowych ACL - minimum 100 list, minimum 1000 regu艂 na ACL, min 4000 regu艂 na wszystkie ACL Min 1000 aktywnych VLANów Obs艂uga Prywatnych VLANów

Obs艂ugiwane standardy

VLAN - IEEE 802.1Q QoS - IEEE 802.1p Link Aggregation - IEEE 802.3ad Edge Authentication - IEEE 802.1x Rapid Spanning Tree - IEEE 802.1w Multiple Spanning Trees - IEEE 802.1s Industry-standard MIB support

Zarz膮dzanie, zabezpieczenia

Po艂膮czenie szyfrowane: SSL/SSH, autentykacja dost臋pu w oparciu o Radius min. na podstawie MAC adresu, listy dost臋pu ACL warstwy 2/3/4; obs艂uga RMON, obs艂uga SNMP v2 i v3, obs艂uga sFlow, mo偶liwo艣膰 przechowywania dwóch wersji oprogramowania na prze艂膮czniku, Flow based port mirroring, DHCP Server i Relay Agent, 802.1x Auto VLAN, Voice VLAN, Zarz膮dzenie przez CLI i przez przegl膮dark臋 internetow膮, Producent sprz臋tu powinien udost臋pni膰 darmowe oprogramowanie do centralnego zarzadzania prze艂膮cznikami w ilo艣ci min 10 licencji.

Warunki gwarancji

Gwarancja czasu 偶ycia (Limited Lifetime warranty) obejmuj膮ca: Prze艂膮cznik, wk艂adki stackuj膮ce (je偶eli s膮 zamówione razem z prze艂膮cznikiem), wk艂adki 2 x 10GbE Eth (je偶eli s膮 zamówione razem z prze艂膮cznikiem), modu艂y SFP i SFP+, bezterminowy dost臋p do nowych wersji oprogramowania. Przynajmniej 3 lata wsparcia technicznego z czasem reakcji na nast臋pny dzie艅 roboczy. Firma serwisuj膮ca musi posiada膰 ISO 9001:2000 na 艣wiadczenie us艂ug serwisowych oraz posiada膰 autoryzacje producenta - dokumenty potwierdzaj膮ce za艂膮czy膰 do oferty.

Dokumentacja u偶ytkownika - Zamawiaj膮cy wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w j臋zyku polskim lub angielskim.

Szafa rack wraz z wyposa偶eniem - 1szt

Szafa rack - szeroko艣膰 600mm g艂臋boko艣膰 1070mm wysoko艣膰 42U mo偶liwo艣膰 monta偶u drzwi przednich jako lewo i prawo stronnych, wentylowane drzwiczki, drzwi i panele boczne zamykane na klucz, od艂膮czane drzwi tylne, monta偶 bez u偶ycia narz臋dzi regulowana g艂臋boko艣膰 monta偶owa mo偶liwo艣膰 zdj臋cia os艂on bocznych oferowana i wspierana przez producenta oferowanej obudowy blade, macierzy i serwerów zestaw umo偶lwiaj膮cy monta偶 dedykowanego urz膮dzenia KVM

Konsola - monta偶 w standardowej szafie rack bez u偶ycia narz臋dzi maksymalna wysoko艣膰 po z艂o偶eniu 1U przek膮tna ekranu minimum 18.5 pod艣wietlenie ekranu LED zintegrowana klawiatura US/International QWERTY z touchpadem o wymiarach p艂ytki dotykowej co najmniej 80mm x 45mm minimalna rozdzielczo艣膰 ekranu 1366x768 dwuprzyciskowa dedykowana mysz USB oferowana i wspierana przez producenta oferowanej obudowy blade, macierzy i serwerów

Akcesoria dwa dedykowane zestawy producenta do konwersji obudowy Tower serwerów DELL PowerEdge T610 do obudowy rack 5U, przystosowanej do monta偶u w oferowanej szafie rack. dwa zestawy szyn umo偶liwiaj膮cych pe艂en wysuw serwerów DELL PowerEdge T610 po skonwertowaniu ich obudowy do wersji RACK 5U dwie dwuportowe optyczne karty sieciowe 10GbE SFP+ ze wspierane przez producenta w serwerach DELL PowerEdge T610 dwa trzymetrowe kable umo偶liwiaj膮ce bezpo艣rednie wpi臋cie w oferowane karty optyczne bez u偶ycia dodatkowych nadajników SFP+ jedna dwuportowa serwerowa karta sieciowa gigabit Ethernet oferowana i wspierana przez producenta w serwerach DELL PowerEdge T610 dwie metalowe pó艂ki umo偶liwiaj膮ce zamontowanie w oferowanej szafie rack

KVM

oferowany i wspierany przez producenta oferowanej obudowy blade, macierzy i serwerów minimum 8 portowy analogowy obudowa rack minimum 3 modu艂y USB2 do pod艂膮czenia serwerów

Listwy zasilaj膮ce

2 sztuki Gniazdo IEC 320 Przewód RSS: H05VV-F 3G 1,5 mm2 D艂ugo艣膰: 2,5 m Wtyk k膮towy CEE7/VII Napi臋cie/Obci膮偶enie gniazd 250 V / 10A - Gniazdo F (C13) 250 V / 16A - Gniazdo J (C19) Certyfikaty: IEC 320 VDE, UL, CSA, SEV, SEMKO Zezwolenia: Znak CE zgodnie z dyrektyw膮 niskiego napi臋cia 2006/95/EC oraz dyrektyw膮 2004/108/WE Certyfikat GS CB-system Materia艂 / wykonanie Obudowa: zamkni臋ta wyt艂aczana z blachy stalowej, ocynkowana, malowana proszkowo. Przewodnik wewn臋trzny: pe艂nej wysoko艣ci szyna, mosi膮dz Przewód: PVC 2 wsporniki k膮towe dla ka偶dej z listew

Zasilacze awaryjne - 2 sztuki

Moc rzeczywista >=4800W Architektura UPSa online Kszta艂t napi臋cia przy pracy akumulatorowej sinusoida Czas prze艂膮czenia na bateri臋 <=1 ms Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania 6 x IEC C13 + 2 x IEC C19 Typ gniazda wej艣ciowego IEC320 C14 (10A) Czas podtrzymania dla obci膮偶enia 100% >=6 min Czas podtrzymania przy obci膮偶eniu 50% >=17 min Zakres napi臋cia wej艣ciowego w trybie podstawowym 220/230/240 V Sprawno艣膰 przy pe艂nym obci膮偶eniu: >= 92% Zimny start - tak Uk艂ad automatycznej regulacji napi臋cia (AVR) - tak Dopuszczalny zakres cz臋stotliwo艣ci: 40-70Hz Porty komunikacji USB, Intellislot Funkcja EPO - Emergency Power Off Rodzaj baterii wewn臋trznych 12V - 5Ah Typ baterii wewn臋trznych: kwasowo-o艂owiowe, bezobs艂ugowe Czas 艂adowania baterii <= 5h - do 90% Ilo艣膰 zewn臋trznych modu艂ów baterii mo偶liwych do do艂膮czenia 6 Diody sygnalizacyjne - tak Alarmy d藕wi臋kowe - praca z baterii, awaria sieci zasilaj膮cej, znaczne wyczerpanie baterii Wyposa偶enie standardowe Instrukcja obs艂ugi, Kabel zasilaj膮cy, Kabel USB, Oprogramowanie na CD, Szyny do monta偶u w szafie Rack karta zarz膮dzaj膮ca SNMP Typ obudowy Rack / Tower Wysoko艣膰 max. 5U Masa netto <= 60kg Poziom ha艂asu: < 55dBA Certyfikaty: CE, ISO 9001 Gwarancja na urz膮dzenie 24 m-ce Gwarancja na baterie 24 m-ce

Oprogramowanie i us艂ugi.

System operacyjny - 5 szt Windows Server standard 2012R2 licencja typu OPEN dla jednostek rz膮dowych lub równowa偶na

Us艂ugi:

1.Przygotowanie szafy przemys艂owej RACK do monta偶u urz膮dze艅. 2.Monta偶 zakupionego sprz臋tu w szafie - obudowa blade, UPSy, serwery, macierz itp. 3.Konfiguracja obudowy z wersji tower do wersji rack oraz monta偶 w szafie dwóch obecnie u偶ywanych serwerów DELL PowerEdge T610. 4.Pod艂膮czenie i uruchomienie sprz臋tu - testowanie w celu wychwycenia ewentualnych nieprawid艂owo艣ci. 5.Konfiguracja prze艂膮czników SAN oraz macierzy dyskowej. 6.Instalacja oraz konfiguracja systemu Windows Server 2012 oraz roli Hyper-V na serwerach Blade. 7.Pomoc w migracji systemu operacyjnego Windows 2008 z dwóch serwerów DELL T610 do instancji wirtualnej. 8.Instalacja oferowanego systemu operacyjnego na posiadanym serwerze DELL PowerEdge T610, do艂膮czenie go do klastra Hyper-V dzia艂aj膮cego na serwerach Blade. 9.Instalacja i konfiguracja systemu zarz膮dzaj膮cego urz膮dzeniami UPS. 10.Konfiguracja kart zarz膮dzaj膮cych pod k膮tem wysy艂ania alertów na email administratora. 11.Szkolenie wprowadzaj膮ce do zarz膮dzania 艣rodowiskiem oferowanych serwerów oraz macierzy. 12. Wykonanie niezb臋dnej konfiguracji sieci LAN zgodnie z najlepszymi praktykami.

II.1.6) Wspólny S艂ownik Zamówie艅 (CPV): 72.54.10.00-9, 48.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi膮cach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy nie precyzuje w tym zakresie 偶adnych wymaga艅, których spe艂nianie Wykonawca zobowi膮zany jest wykaza膰 w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Wykonawca winien wykaza膰, 偶e w okresie ostatnich 3 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech dostaw/us艂ug (艣wiadczonych na podstawie odr臋bnych umów) wraz z wdro偶eniami systemów informatycznych sk艂adaj膮cych si臋 z serwerów, macierzy dyskowych, oprogramowania do wirtualizacji - ka偶da o warto艣ci co najmniej 300 000 z艂otych brutto - wykaz z艂o偶ony w formie orgina艂u lub kopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orgina艂em przez Wykonawc臋 W przypadku Wykonawców wspólni ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zamówienia dokument ten sk艂ada pe艂nomocnik tych Wykonawców W przypadku, gdy informacje te b臋d膮 zawiera艂y dane w walucie innej ni偶 PLN, nale偶y przyj膮膰 艣redni kurs NBP z dnia publikacji og艂oszenia o niniejszym zamówieniu

III.3.3) Potencja艂 techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy nie precyzuje w tym zakresie 偶adnych wymaga艅, których spe艂nianie Wykonawca zobowi膮zany jest wykaza膰 w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Wykonawca zobowi膮zany jest przedstawi膰 wykaz osób, które b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezb臋dnych do wykonania zamówienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nich czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: Wykaz obejmuj膮cy: co najmniej jedn膮 osob膮 posiadaj膮c膮 kwalifikacje zawodowe w zakresie obs艂ugi serwerów i i macierzy wirtualnych, po艣wiadczone certyfikatem w zakresie obs艂ugi serwerów i macierzy - z艂o偶one w formie orygina艂u lub kopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez Wykonawc臋; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zamówienia dokumenty te sk艂adaj膮 odpowiednio Wykonawcy, którzy potwierdzaj膮 spe艂nianie warunku w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegaj膮cych si臋 o udzielenie zamówienia, w formie orygina艂ów lub kopii po艣wiadczonych za zgodno艣膰 z orygina艂ami przez Wykonawc臋, którego dotycz膮;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy nie precyzuje w tym zakresie 偶adnych wymaga艅, których spe艂nianie Wykonawca zobowi膮zany jest wykaza膰 w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNKÓW UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunków udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:

wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych równie偶 wykonywanych, g艂ównych dostaw lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowodów, czy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;
wykaz osób, które b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zamówienia, w szczególno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zamówienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami;
o艣wiadczenie, 偶e osoby, które b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zamówienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;
op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunków udzia艂u w post臋powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedk艂ada nast臋puj膮ce dokumenty dotycz膮ce podmiotów, zasobami których b臋dzie dysponowa艂 wykonawca:


op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosków o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zamówienia albo sk艂adania ofert;
aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosków o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zamówienia albo sk艂adania ofert;
aktualn膮 informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosków o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zamówienia albo sk艂adania ofert;
aktualn膮 informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosków o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zamówienia albo sk艂adania ofert;
wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunków udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych podmiotów, które b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zamówienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosków o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zamówienia albo sk艂adania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej

lista podmiotów nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
Specyfikacj臋 istotnych warunków zamówienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Centrum Egzaminów Medycznych ulica Rzgowska 281/289, 93-338 艁ód藕, pokój nr 5.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosków o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 15:30, miejsce: Centrum Egzaminów Medycznych, ulica Rzgowska 281/289, 93-338 艁ód藕, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: do 15.09.2014.

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodków pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodków z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zamówienia: nie

Opublikowa艂: Tomasz Mro偶kiewicz
Publikacja dnia: 23.06.2014 15:50
Dokument ogl膮dany razy: 7215
Podlega Ustawie