RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie rozporządzenia z dnia 16 lutego 2017

Obowiązujące akty prawne

Na tej stronie będziemy starali się sukcesywnie zamieszczać teksty aktów prawnych regulujących przedmiot działalności CEM. Prosimy o zwrócenie uwagi, iż teksty udostępnione na naszych stronach mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią źródeł obowiązującego prawa. Za ewentualne niezgodności CEM nie ponosi odpowiedzialności prawnej.

Teksty aktów prawnych uwzględniają dotychczasowe zmiany wprowadzone nowelizacjami.

Ustawy

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.). zobacz

Rozporządzenia

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. zobacz
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. zobacz
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości opłat i sposobu naliczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. zobacz
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (tekst jednolity). zobacz
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych zobacz
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych. zobacz
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (tekst jednolity po nowelizacji z 14 listopada 2008 r.) zobacz. Polecamy też zapoznanie się z komunikatem CEM dotyczącym przepisów przejściowych. Dostępna jest również wersja sprzed nowelizacji.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów zobacz
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. poz. 490)


Opublikował: Daniel Dąbrowski
Publikacja dnia: 17.03.2017
Podpisał: Rafał Kubiak
Dokument z dnia: 09.08.2013
Dokument oglądany razy: 8 795