RSS
A A A
SmodBIP

darowizna zb─Ödnych sk┼éadnik├│w maj─ůtku ruchomego

13.06.2011

Ogłoszenie
o mo┼╝liwo┼Ťci darowizny
zb─Ödnych sk┼éadników maj─ůtku ruchomego
Centrum Egzaminów Medycznych w ┼üodzi

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w ┼üodzi, dzia┼éaj─ůc na podstawie § 7 ust. 1 rozporz─ůdzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania sk┼éadnikami rzeczowymi maj─ůtku ruchomego, w który wyposa┼╝one s─ů jednostki bud┼╝etowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) – po zasi─Ögni─Öciu opinii Komisji do oceny przydatno┼Ťci sk┼éadników maj─ůtku ruchomego - informuje, ┼╝e mo┼╝e przekaza─ç drodze darowizny nast─Öpuj─ůce zb─Ödne sk┼éadniki rzeczowe maj─ůtku ruchomego:

  1. urz─ůdzenie drukuj─ůce marki Toshiba eSTUDIO65 o numerze ewidencyjnym 011-803-002/2001 (numer porz─ůdkowy 2);
  2. urz─ůdzenie drukuj─ůce marki Toshiba eSTUDIO65 o numerze ewidencyjnym 011-803-002/2001 (numer porz─ůdkowy 3).

Urz─ůdzenia te posiadaj─ů duplex (mo┼╝liwo┼Ť─ç druku dwustronnego) oraz automatyczny podajnik dokumentów. Dodatkowym wyposa┼╝eniem ww. urz─ůdze┼ä s─ů kontrolery umo┼╝liwiaj─ůce pod┼é─ůczenie urz─ůdze┼ä do komputera oraz finiszery posiadaj─ůce opcj─Ö zszywania.

Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 powo┼éanego rozporz─ůdzenia, tj. jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991 r. o systemie o┼Ťwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pó┼║n. zm.), nieb─Öd─ůce pa┼ästwowymi jednostkami bud┼╝etowymi, oraz fundacje i organizacje po┼╝ytku publicznego, które prowadz─ů dzia┼éalno┼Ť─ç charytatywn─ů, opieku┼äcz─ů, kulturaln─ů, lecznicz─ů, o┼Ťwiatow─ů, naukow─ů, badawczo-rozwojow─ů, wychowawcz─ů, sportow─ů lub turystyczn─ů, zainteresowane nabyciem w formie darowizny ww. sk┼éadników rzeczowych maj─ůtku ruchomego, mog─ů sk┼éada─ç pisemne wnioski zawieraj─ůce:

  1. nazw─Ö, siedzib─Ö i adres jednostki,
  2. statut,
  3. informacj─Ö o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostk─Ö,
  4. wskazanie sk┼éadnika rzeczowego maj─ůtku ruchomego, o który wyst─Öpuje jednostka,
  5. uzasadnienie potrzeb i wskazanie sposobu wykorzystania sk┼éadnika rzeczowego maj─ůtku ruchomego,
  6. o┼Ťwiadczenie, ┼╝e przekazany sk┼éadnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
  7. telefon kontaktowy.

Zainteresowane jednostki lub osoby mog─ů sk┼éada─ç wnioski w terminie do dnia 17 pa┼║dziernika 2011 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Centrum Egzaminów Medycznych w ┼üodzi, lub przes┼éa─ç poczt─ů na adres: Centrum Egzaminów Medycznych, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 ┼üód┼║ albo faksem pod numerem 42 272-20-35.

W razie wp┼éyni─Öcia co najmniej dwóch wniosków o przekazanie tego samego przedmiotu decyduj─ůcy b─Ödzie termin wp┼éywu wniosku.

Powy┼╝sze przedmioty mo┼╝na obejrze─ç w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w terminie od 3 pa┼║dziernika 2011 r. do 14 pa┼║dziernika 2011 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

wniosek do pobrania

Opublikował: Tomasz Mrożkiewicz
Publikacja dnia: 13.06.2011

Dokument ogl─ůdany razy: 7761
« inne aktualno┼Ťci