RSS
A A A
SmodBIP

Komunikat w sprawie unieważnienia egzaminu ustnego w dziedzinie diabetologii, jesień 2012r

01.12.2011

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, działając na podstawie art. 16s. ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) informuje, iż podjął wobec dwóch lekarzy decyzję o unieważnieniu egzaminu ustnego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie diabetologii. Egzamin ten odbył się w dniu 16 listopada 2011 r. w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany
Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i był przeprowadzony przez Zespół Egzaminacyjny, którego Przewodniczącym był Pan prof. dr hab. Waldemar Karnafel. Przyczyną unieważnienia egzaminu było przeprowadzenie go przez Zespół Egzaminacyjny w niekompletnym składzie, tj. z naruszeniem art. 16s. ust. 8 powołanej ustawy, z którego wynika, że egzamin przeprowadza się w obecności co najmniej trzech członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.
Zgodnie z art. 16s. ust. 11 ww. ustawy, unieważnienie części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego powoduje, że traktuje się tę część jako niebyłą. Unieważniony egzamin jest powtarzany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia, w którym decyzja o unieważnieniu stała się ostateczna.

Opublikował: Tomasz Mrożkiewicz
Publikacja dnia: 01.12.2011

Dokument oglądany razy: 8390
« inne aktualności