RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowe akty prawne

Obowiązujące akty prawne

Na tej stronie będziemy starali się sukcesywnie zamieszczać teksty aktów prawnych regulujących przedmiot działalności CEM. Prosimy o zwrócenie uwagi, iż teksty udostępnione na naszych stronach mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią źródeł obowiązującego prawa. Za ewentualne niezgodności CEM nie ponosi odpowiedzialności prawnej.

Teksty aktów prawnych uwzględniają dotychczasowe zmiany wprowadzone nowelizacjami.

 • Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wchodzi w życie z dniem 1.07.2011 r. zobacz

Rozporządzenia

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. zobacz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. zobacz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości opłat i sposobu naliczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. zobacz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (tekst jednolity). zobacz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. zobacz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych. zobacz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (tekst jednolity po nowelizacji z 14 listopada 2008 r.) zobacz. Polecamy też zapoznanie się z komunikatem CEM dotyczącym przepisów przejściowych. Dostępna jest również wersja sprzed nowelizacji.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów zobacz

Regulaminy

 • Regulamin przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dotyczący egzaminów lekarzy i lekarzy dentystów). Tekst jednolity uwzględniający nowelizację z dnia 24.01.2012 r. zobacz
 • Regulamin przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (znowelizowany, obowiązujący od 28.03.2008). zobacz
 • Regulamin przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (obowiązujący od 22.01.2009). zobacz
 • Regulamin przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (obowiązujący od 16.06.2012). zobacz
 • Regulamin porządkowy Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. zobacz
 • Nowelizacja regulaminu LEK/LDEK. zobacz

Zarządzenia Dyrektora CEM

 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 20.05.2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za państwowy egzamin specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz diagnostów laboratoryjnych. zobacz
 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 28.12.2012 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych. zobacz
 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 28.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji udostępniania książeczek zadań testowych i komputerowych kart odpowiedzi oraz wzoru protokołu takiego udostępnienia. zobacz
 • Zarządzenie Nr 2/2009 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 28.01.2009 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. zobacz
 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie pobierania opłat za sporządzanie kopii i odpisów dokumentów oraz ich uwierzytelniania.zobacz

Statut CEM

 • Statut Centrum Egzaminów Medycznych. zobacz
 • Zmiana zarządzenia w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych. zobacz


Opublikował: Tomasz Mrożkiewicz
Publikacja dnia: 01.02.2013
Podpisał: Rafał Kubiak
Dokument z dnia: 09.08.2013
Dokument oglądany razy: 6 475