RSS
A A A
SmodBIP
Zamawiaj膮cy informuje, 偶e wszystkie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych prowadzone s膮 za po艣rednictwem Platformy Zakupowej Zamawiaj膮cego, zwanej dalej 鈥濸latform膮鈥, pod adresem: https://cem.ezamawiajacy.pl

Dokumentacja post臋powa艅 do up艂ywu terminu sk艂adania ofert dost臋pna jest pod linkiem:
https://cem.ezamawiajacy.pl/pn/cem/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Dokumentacja post臋powa艅 po up艂ywie terminu sk艂adania ofert dost臋pna jest pod linkiem:
https://cem.ezamawiajacy.pl/pn/cem/demand/notice/publicpzp/during/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList

Dokumentacja post臋powa艅 zako艅czonych dost臋pna jest pod linkiem:
https://cem.ezamawiajacy.pl/pn/cem/demand/notice/publicpzp/expired/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpExpiredNoticePublicList

W sprawie problem贸w technicznych dotycz膮cych pracy Platformy nale偶y kontaktowa膰 si臋 z serwisem w dni robocze tj. od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 25 72 223 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Archiwum post臋powa艅:

post臋powania w trybie zapytania o cen臋 鈥瀞ukcesywne dostawy artyku艂贸w biurowych dla potrzeb Centrum Egzamin贸w Medycznych w 艁odzi鈥

Nie podlegaj膮cy Ustawie, zako艅czony, rozstrzygni臋ty

Wg. rozdzielnika

艁ód偶,dnia 02.04.2012r


CEM.S.O.261.0/12

Zamawiaj膮cy:
Centrum Egzaminów Medycznych w 艁odzi, 93 – 338 艁ód偶, ul. Rzgowska 281/289, NIP : 729-24-78-202; Regon: 472912132; Tel. 42/272-20-30; Fax. 42/272-20-31


Dotyczy: post臋powania w trybie zapytania o cen臋 „sukcesywne dostawy artyku艂ów biurowych dla potrzeb Centrum Egzaminów Medycznych w 艁odzi”.

Czyni膮c zado艣膰 obowi膮zkom okre艣lonym w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówie艅 publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiaj膮cy przekazuje nast臋puj膮ce informacje :


a) w przedmiotowym post臋powaniu , w oparciu o kryterium okre艣lone w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejsza zosta艂a wybrana oferta z艂o偶ona przez firm臋 BIURPAP J.M.G.FIGI艃SCY SP. J.,ul. Brukowa 28, 91-341 艁ód偶 , cena brutto 33 827,51 z艂. W post臋powaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen臋 , w którym cena jest jedynym kryterium wyboru, Wykonawca tj. BIURPAP z艂o偶y艂 ofert臋 z najni偶sz膮 cen膮. Ponadto jest to oferta poprawna zarówno pod wzgl臋dem formalno-prawnym jak i merytorycznym.


b) Zestawienie z艂o偶onych ofert:
ARPI Jaros艂aw D艂uski sp. j. ul. Starorudzka 10E, 93-418 艁ód偶, cena brutto 43 869,95 z艂.


MAT-POL P.P.H.U. uL.Wróblewskiego 19A, 93-578 艁ód偶, cena brutto 49 037,91 z艂.


P.H.U. MATERBIUR R.G. Nied偶wiecki ul. J.S艂owackiego 25 m 47, 93-165 艁ód偶, cena brutto
50 987,93 z艂.


HEXAGON BIURO HANDLOWE PIOTR PTASZY艃SKI, ul. Brukowa 6/8, 91-341 艁ód偶 , cena
brutto 54 089,24 z艂.


BIURPAP J.M.G. Figi艅scy sp. j. , ul. Brukowa 28, 91-341 艁ód偶, cena brutto 33 827,51 z艂
- najni偶sza cena.


Otrzymuj膮:
1 X strona internetowa/tablica og艂osze艅 ; 1 x a/a ;

Opublikowa艂: Tomasz Mro偶kiewicz
Publikacja dnia: 02.04.2012 13:53
Dokument ogl膮dany razy: 6987
Nie podlega Ustawie