RSS
A A A
SmodBIP
Zamawiaj膮cy informuje, 偶e wszystkie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych prowadzone s膮 za po艣rednictwem Platformy Zakupowej Zamawiaj膮cego, zwanej dalej 鈥濸latform膮鈥, pod adresem: https://cem.ezamawiajacy.pl

Dokumentacja post臋powa艅 do up艂ywu terminu sk艂adania ofert dost臋pna jest pod linkiem:
https://cem.ezamawiajacy.pl/pn/cem/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Dokumentacja post臋powa艅 po up艂ywie terminu sk艂adania ofert dost臋pna jest pod linkiem:
https://cem.ezamawiajacy.pl/pn/cem/demand/notice/publicpzp/during/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList

Dokumentacja post臋powa艅 zako艅czonych dost臋pna jest pod linkiem:
https://cem.ezamawiajacy.pl/pn/cem/demand/notice/publicpzp/expired/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpExpiredNoticePublicList

W sprawie problem贸w technicznych dotycz膮cych pracy Platformy nale偶y kontaktowa膰 si臋 z serwisem w dni robocze tj. od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 22 25 72 223 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Archiwum post臋powa艅:

zakup oraz dostarczenie zapory sieciowej (Firewall) wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Egzamin贸w Medycznych w 艁odzi

Nie podlegaj膮cy Ustawie, zako艅czony, rozstrzygni臋ty

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZY: post臋powania opartego na zasadzie konkurencyjno艣ci maj膮cego na celu zakup
oraz dostarczenie zapory sieciowej (Firewall) wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Egzaminów Medycznych w 艁odzi.

1. Zamawiaj膮cy – Centrum Egzaminów Medycznych w 艁odzi, ul. Rzgowska 281/289, zwraca si臋 o przedstawienie oferty na wykonanie dostawy, okre艣lonej w Za艂膮czniku Nr 2 do niniejszego Zapytania.

2. Zamawiaj膮cy zwraca si臋 o z艂o偶enie oferty wy艂膮cznie na formularzy stanowi膮cym Za艂膮cznik Nr 3 do niniejszego Zapytania, w terminie do dnia 02.07.2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiaj膮cego za po艣rednictwem operatora pocztowego, osobi艣cie, faksem na nr (42) 272 20 31 lub drog膮 elektroniczn膮 na adres email: zamowienia@cem.edu.pl. Koperta zawieraj膮ca ofert臋 powinna by膰 zaadresowana do Zamawiaj膮cego:

Centrum Egzaminów Medycznych

ul. Rzgowska 281/289

93-338 艁ód藕

z dopiskiem: „Oferta w post臋powaniu maj膮cym na celu wybór Wykonawcy na zakup
oraz dostaw臋 zapory sieciowej (Firewall) wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Egzaminów Medycznych w 艁odzi”.

3. Za najkorzystniejsz膮 zostanie uznana oferta spe艂niaj膮ca 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:

a) B臋dzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia/SIWZ oraz innymi wymaganiami okre艣lonymi przez Zamawiaj膮cego w formularzu ofertowym i wzorze umowy;

b) B臋dzie zawiera艂a najni偶sz膮 cen臋.

4. O wynikach post臋powania (ewentualnie o jego uniewa偶nieniu) Oferenci zostan膮 powiadomieni drog膮 pisemn膮.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych

/-/ dr hab. n. med. Mariusz Klencki

Za艂膮czniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2) Opis przedmiotu zamówienia.

3) Formularz ofertowo-cenowy.

4) O艣wiadczenie o spe艂nianie warunków udzia艂u w post臋powaniu.

5) Wzór umowy.

Opublikowa艂: Tomasz Mro偶kiewicz
Publikacja dnia: 22.06.2015 14:59
Dokument ogl膮dany razy: 6672
Nie podlega Ustawie