RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawienie odnośników

Obowiązujące akty prawne

Obowiązujące akty prawne

Na tej stronie będziemy starali się sukcesywnie zamieszczać teksty aktów prawnych regulujących przedmiot działalności CEM. Prosimy o zwrócenie uwagi, iż teksty udostępnione na naszych stronach mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią źródeł obowiązującego prawa. Za ewentualne niezgodności CEM nie ponosi odpowiedzialności prawnej.

Teksty aktów prawnych uwzględniają dotychczasowe zmiany wprowadzone nowelizacjami.


Zmiany przepisów dotyczących organizacji i przeprowadzania egzaminów medycznych, wynikające z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991) – wchodzą w życiem z dniem 1 maja 2016 r.
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów - zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne


Ustawy

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.). [Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy - art. 14a - 14e; Państwowy Egzamin Specjalizacyjny - art. 16r - 16x] zobacz
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.). [Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy - art. 14a - 14f; Państwowy Egzamin Specjalizacyjny - art. 16r - 16x] zobacz
 • Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599) zobacz
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994) - zobacz


Rozporządzenia

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości opłat i sposobu naliczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. poz. 516). zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie. stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych. zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. poz. 490) zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1217) zobacz


Regulaminy

 • Regulamin przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dotyczący egzaminów lekarzy i lekarzy dentystów) obowiązujący od dnia 1 maja 2017 roku. zobacz
 • Regulamin Porządkowy Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych obowiązujący od dnia 1 lipca 2017 r. zobacz
 • Regulamin przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (obowiązujący od 22.01.2009). zobacz
 • Regulamin przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (obowiązujący od 16.06.2012). zobacz
 • Regulamin porządkowy Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (tekst jednolity). zobacz


Zarządzenia Dyrektora CEM

 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 28.12.2012 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych. zobacz
 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 21.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji udostępniania książeczek zadań testowych i komputerowych kart odpowiedzi oraz wzoru protokołu takiego udostępnienia. zobacz
 • Zarządzenie Nr 2/2009 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dn. 28.01.2009 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. zobacz
 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie pobierania opłat za sporządzanie kopii i odpisów dokumentów oraz ich uwierzytelniania. zobacz
 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za opracowanie lub tłumaczenie zadań egzaminacyjnych oraz dokonanie recenzji zadań egzaminacyjnych i ich wyboru na potrzeby egzaminów organizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych. zobacz
 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 21/2012 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 28 grudnia 2012 r. zobacz
 • Zarządzenie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie poboru i zwrotu opłat egzaminacyjnych. zobacz


Statut CEM

 • Statut Centrum Egzaminów Medycznych. zobacz
 • Zmiana zarządzenia w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych. zobaczOpublikował: Daniel Dąbrowski
Publikacja dnia: 04.07.2017
Podpisał: Rafał Kubiak
Dokument z dnia: 09.08.2013
Dokument oglądany razy: 9 159