cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Status egzaminów w związku z epidemią COVID-19

Lekarze i lekarze dentyści

Typ egzaminu Status najbliższej sesji, jesiennej 2020 Termin zgłaszania się do sesji jesiennej 2020 Zaplanowany termin egzaminu w sesji jesiennej 2020
LEK Aktywna, bez zmian Wydłużony do 31 lipca 2020* 19 września 2020*
Typ egzaminu Status najbliższej sesji, jesiennej 2020 Termin zgłaszania się do sesji jesiennej 2020 Zaplanowany termin egzaminu w sesji jesiennej 2020
LDEK Aktywna, bez zmian Wydłużony do 31 lipca 2020* 5 września 2020*


* zgodnie z art. 14a ust. 5a Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty terminy mogą ulec zmianie

Komunikat Ministerstwa Zdrowia o wydłużeniu okresu składania wniosków do LEK/LDEK w sesji jesiennej 2020 r.


Wytyczne sanitarne dotyczące przeprowadzania LEK/LDEK w trakcie stanu epidemicznego.

Sanitary guidelines for the Medical Final Examination and the Medical-Dental Final Examination.

Typ egzaminu Status bieżącej sesji, wiosennej 2020 Okres wydłużenia sesji wiosnennej 2020 po wznowieniu Status kolejnej sesji, jesiennej 2020 Termin zgłaszania się do sesji jesiennej 2020
PES Aktywna Do 31 października 2020 Aktywna, bez zmian wydłużony, do 21 sierpnia 2020


Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie wznowienia PES w sesji wiosennej 2020 roku. O terminie i miejscu egzaminów będziemy powiadamiać zainteresowanych z 2 tygodniowym wyprzedzeniem za pomocą systemu SMK.


Komunikat Ministerswta Zdrowia ws. przedłużenia okresu składania wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego do dnia 21 sierpnia 2020 r.


Wyniki egzaminów testowych będą publikowane wyłącznie na stronie CEM oraz w systemie SMK. Nię będą ogłaszane po egzaminie.


Wytyczne sanitarne dotyczące przeprowadzania PES w trakcie stanu epidemicznego.


Komunikat w sprawie uzyskania tytułu specjalisty przez lekarzy, którzy złożyli egzamin testowy

Na mocy art. 16 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567, z późn. zm.) lekarz, który wystąpił do Dyrektora CEM z wnioskiem o przystąpienie do PES w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r., uzyskuje tytuł lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny pod warunkiem, że:

  1. złożył z wynikiem pozytywnym część testową PES w tej dziedzinie medycyny;
  2. część ustna Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w tej dziedzinie medycyny nie odbyła się do dnia 31 maja 2020 r.

Jeśli lekarz spełni te warunki uzyska tytuł specjalisty z dniem 1 czerwca 2020 r. CEM, działając z urzędu, wystawi takiemu lekarzowi dyplom, który zostanie przesłany przesyłką pocztową. Nie ma zatem potrzeby występowania do CEM w tej sprawie z wnioskiem.


Komunikat w sprawie zaświadczeń o spełnieniu wymogów dotyczących lekarza specjalisty

Na wniosek lekarza CEM może wydać zaświadczenie o złożeniu egzaminu testowego oraz o tym, że lekarz ten wystąpił do Dyrektora CEM z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu ustnego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. Zaświadczenie to potwierdza spełnienie wymogów dotyczących lekarza specjalisty, określonych w art. 7 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako najbliższy termin Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny.
Wniosek można kierować przesyłką pocztową, faksem albo za pomocą platformy e-PUAP.


Bezpłatne szkolenia dla lekarzy

  1. W związku z pandemią Covid 19 wszystkich lekarzy oczekujących na egzamin PES w dziedzinach zabiegowych informujemy, że firma Incision Academy oferuje 30-dniowy, bezpłatny dostęp do swojej komercyjnej platformy edukacyjnej (zawierającej bazę sfilmowanych procedur zabiegowych, uzupełnioną o testy sprawdzające wiedzę - w języku angielskim). Skorzystanie z tej platformy wymaga rejestracji na stronie Incision.

  2. Program Edukacyjny oferowany przez Wydawnictwo Medical Tribune w ramach Virtual Medical Summit:
    • Konferencja on-line poświęcona zagadnieniom dotyczącym reumatologii, dedykowana lekarzom reumatologom, lekarzom internistom, lekarzom rodzinnym i lekarzom chorób wewnętrznych. Zapisy: https://reumatologia.virtualmedicalsummit.pl/
    • Wytyczne Praktyki Internistycznej 2020 Wydarzenie przygotowane z myślą o lekarzach internistach, lekarzach chorób wewnętrznych i lekarzach medycyny rodzinnej. Pełny program kongresu i zapisy na wydarzenie: http://pody.pl/interna-virtualmedicalsummit6
Diagności Laboratoryjni

Typ egzaminu Status bieżącej sesji, wiosennej 2020 Okres wydłużenia sesji wiosennej 2020 po wznowieniu Status kolejnej sesji, jesiennej 2020 Termin zgłaszania się do sesji jesiennej 2020
PESDL Odwieszona od 1 września 2020 Do 30 listopada 2020 Aktywna, bez zmian wydłużony do 14 sierpnia 2020*


*Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmiany terminu składania wniosków na PESDL


Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Diagnostów Laboratoryjnych w sesji wiosennej 2020 r.


A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe, ustne oraz praktyczne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PESDL zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.


W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Diagnostów Laboratoryjnych publikujemy szczegółową listę dziedzin, w których odwołane zostały odwołane egzaminy.Farmaceuci

Typ egzaminu Status bieżącej sesji, wiosennej 2020 Okres wydłużenia sesji wiosennej 2020 po wznowieniu Status kolejnej sesji, jesiennej 2020 Termin zgłaszania się do sesji jesiennej 2020
PESF Odwieszona od 1 września 2020 Do 30 listopada 2020 Aktywna, bez zmian wydłużony, do 14 sierpnia 2020*


*Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmiany terminu składania wniosków na PESF


Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Farmaceutów w sesji wiosennej 2020 r.


A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe, ustne oraz praktyczne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PESF zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.


W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Farmaceutów publikujemy szczegółową listę dziedzin, w których odwołane zostały odwołane egzaminy.Ochrona Zdrowia

Typ egzaminu Status bieżącej sesji, wiosennej 2020 Okres wydłużenia sesji wiosennej 2020 po wznowieniu Status kolejnej sesji, jesiennej 2020 Termin zgłaszania się do sesji jesiennej 2020
PESOZ Odwieszona od 1 września 2020 Do 30 listopada 2020 Aktywna, bez zmian wydłużony do 14 sierpnia 2020*


*Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmiany terminu składania wniosków na PESOZ


Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w sesji wiosennej 2020r.


A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe, ustne oraz praktyczne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PESOZ zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.


W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia publikujemy szczegółową listę dziedzin, w których odwołane zostały odwołane egzaminy.Fizjoterapeuci

Typ egzaminu Status bieżącej sesji, wiosennej 2020 Okres wydłużenia sesji wiosennej 2020 po wznowieniu Status kolejnej sesji, jesiennej 2020 Termin zgłaszania się do sesji jesiennej 2020
PESFZ Odwieszona od 1 września 2020 Do 30 listopada 2020 Aktywna, bez zmian wydłużony do 14 sierpnia 2020*


*Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmiany terminu składania wniosków na PESFZ


Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów w sesji wiosennej 2020 r.


A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe, ustne oraz praktyczne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PESFZ zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.


W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Fizjoterapeutów publikujemy szczegółową listę dziedzin, w których odwołane zostały odwołane egzaminy.


Wytyczne sanitarne dotyczące przeprowadzania PESFZ w trakcie stanu epidemicznego.