cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Usilnie zachęcamy wszystkich autorów, by przed rozpoczęciem pracy nad opracowaniem pytań zapoznali się z aktualną instrukcją.

Począwszy od czerwca 2011 Centrum Egzaminów Medycznych uruchomiło komputerowy System Pozyskiwania Zadań Testowych.
System ten będzie stopniowo wprowadzany do użytku przy przygotowywaniu zadań w kolejnych specjalnościach. Wszystkie osoby chcące brać udział w przygotowaniu zadań egzaminacyjnych przy wykorzystaniu nowego systemu, powinny zapoznać się z ogólnymi warunkami współpracy dla autorów. Osoby zaproszone do udziału w recenzji zadań egzaminacyjnych przy wykorzystaniu aplikacji CEM, powinny zapoznać się z ogólnymi warunkami współpracy dla recenzentów.

W celu rozpoczęcia pracy w systemie należy wypełnić stosowny wniosek na stronie internetowej CEM (poniżej).
Wniosek ten należy po wypełnieniu pobrać w postaci pliku w formacie PDF i wydrukować. Wniosek należy następnie podpisać i przesłać pocztą do Centrum Egzaminów Medycznych.
Każdy przyjęty wniosek otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny - prosimy o jego zapisanie, jest niezbędny do pobrania plików z aplikacją oraz pozwoli na ponowne pobranie pliku pdf w razie konieczności.


wniosek dla autora/recenzenta o współpracy z CEM

Wypełniany w przypadku pierwszej rejestracji, rozpoczęcia współpracy z CEM.

wniosek dla autora/recenzenta o rozszerzenie współpracy z CEM

Wypełniany w przypadku rozszerzenia współpracy z CEM, użytkownik już posiada konto w aplikacji.

wniosek o modyfikację danych autora/recenzenta

Wypełniany w przypadku modyfikacji telefonu komórkowego niezbędnego do autoryzacji w systemie.

Pliki PDF można odczytać i wydrukować za pomocą darmowego oprogramowania, np. Foxit Reader lub Adobe Reader.


W przypadku wystąpienia problemów prosimy zgłaszać je telefonicznie (422722030) lub drogą e-mail: spz@cem.edu.pl.
UWAGA: wniosek można złożyć tylko jeden raz. Wcześniej złożony wniosek można pobrać ponownie podając jego numer identyfikacyjny. W przypadku stwierdzenia błędów we wprowadzonych danych prosimy o kontakt z CEM.

Poniżej można pobrać plik z aplikacją podając numer wniosku, wybierając system operacyjny na którym bedzie używana aplikacja i wciskając przycisk pobierz. Plik będzie udostępniony do pobrania dopiero wówczas, gdy do Centrum Egzaminów Medycznych dotrze podpisany wniosek i zostanie zarejestrowany w sytemie. Użytkownik zostaje o tym powiadomiony za pomocą wiadomości sms, która zawiera hasło niezbędne do zalogowania w systemie. Prosimy o zachowanie tej wiadomości lub zapisanie hasła w bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty hasła lub jego upublicznienia należy niezwłocznie powiadomić CEM, w celu wygenerowania nowego hasła.

Podaj numer wniosku:

/ /

Wybierz system operacyjny:


Usilnie zachęcamy, by przed rozpoczęciem pracy w systemie zapoznać się z instrukcją obsługi. Zawiera ona nie tylko informacje dotyczące działania aplikacji, ale także zwięzły opis zasad funkcjonowania całego systemu. Instrukcja ta została przygotowana w wersji dla autorów oraz dla recenzentów. Nawet pobieżna lektura tych przewodników znacznie ułatwi stawianie pierwszych kroków w systemie.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w CEM.

UWAGA techniczna: W aplikacji Autora i Recenzenta od wersji 1.0.40 nastąpiła zmiana portów, na których następuje komunikacja z serwerem. Są to standardowe porty (80 i 443), które ułatwiają użytkownikom komunikację z systemem bez ich ingerencji w ustawienia firewall-a etc. W przypadku używania straszej wersji programu niż 1.0.40 i błędu o braku połączenia z serwisem prosimy o pobranie aktualnej wersji z bieżącej strony.