cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK)

Uwaga: Zgłoszenie do LEK i LDEK przeprowadzanych po dniu 1 maja 2017 r. następuje na innych zasadach.


Zgłoszenie następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W celu zgłoszenia konieczne jest założenia konta w tym systemie. Czynność ta jest dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl. Szczegóły tej procedury opisuje instrukcja przygotowana przez CSIOZ. Następnie konieczne jest potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta. Można to zrobić we właściwej miejscowo okręgowej izbie lekarskiej. Do LEK/LDEK mogą przystąpić lekarze/lekarze dentyści. Nie mogą składać tych egzaminów studenci.


Wniosek zgłoszeniowy do LEK/LDEK zasadniczo składa się (za pomocą SMK) do dnia:W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w systemie SMK, należy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem telefonu 19457, czynną w godzinach 9.00 - 15.00 lub pocztą e-mail smk-serwis@csioz.gov.pl.


W przypadku innych pytań dotyczących egzaminu LEK/LDEK, prosimy zgłaszać je telefonicznie do CEM pod numerem telefonu 42 272 20 34 czynnym w godzinach 8.00 - 16.00 lub pocztą e-mail lek@cem.edu.pl.