cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Terminy egzaminów specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2017

Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu specjalizacyjnego zostaną powiadomione listownie o miejscu i terminie, w którym się on odbędzie.


UWAGA: nie wszystkie terminy zostały jeszcze ustalone - strona będzie na bieżąco uaktualniana.

Terminy egzaminów testowych, które są na stronie mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy są wysyłane do zainteresowanych listem poleconym najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu. 


Nazwa specjalności test czas trwania egz. testowego
Alergologia 05.04.2017 3 godz.
Anestezjologia i intensywna terapia 08.04.2017
Angiologia  31.03.2017
Audiologia i foniatria
Balneologia i med. fizykalna 18.04.2017
Chirurgia dziecięca 21.03.2017
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia naczyniowa 21.04.2017
Chirurgia ogólna 10.03.2017 2 godz. 30'
Chirurgia onkologiczna  06.04.2017 3 godz.
Chirurgia plastyczna
Chirurgia stomatologiczna 20.03.2017
Chirurgia szczękowo-twarzowa 27.03.2017
Choroby płuc 01.03.2017 3 godz.
Choroby płuc dzieci 27.04.2017
Choroby wewnętrzne 15.03.2017
Choroby zakaźne 26.04.2017
Dermatologia i wenerologia 04.04.2017
Diabetologia  15.03.2017
Diagnostyka laboratoryjna
Endokrynologia 20.04.2017
Endokrynologia ginek. i rozrodczość 30.03.2017
Endokrynologia i diabetologia dziecięca 22.03.2017
Epidemiologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia 16.03.2017
Gastroenterologia dziecięca
Genetyka kliniczna
Geriatria 07.04.2017
Ginekologia onkologiczna 03.03.2017 2 godz. 50'
Hematologia  08.03.2017
Hipertensjologia 13.03.2017
Immunologia kliniczna
Intensywna terapia
Kardiochirurgia 06.03.2017 2 godz. 50'
Kardiologia 07.04.2017
Kardiologia dziecięca
Medycyna lotnicza
Medycyna morska i tropikalna
Medycyna nuklearna
Medycyna paliatywna 24.04.2017
Medycyna pracy 04.04.2017
Medycyna ratunkowa 27.03.2017
Medycyna rodzinna 06.04.2017
Medycyna sądowa
Medycyna sportowa
Mikrobiologia lekarska
Nefrologia  06.04.2017
Nefrologia dziecięca  17.03.2017
Neonatologia 10.04.2017
Neurochirurgia 19.04.2017
Neurologia 03.04.2017
Neurologia dziecięca 07.04.2017
Neuropatologia
Okulistyka  05.04.2017
Onkologia i hematologia dziecięca
Onkologia kliniczna 03.04.2017
Ortodoncja  17.03.2017
Ortopedia i traumatol. narządu ruchu 01.04.2017
Otorynolaryngologia 27.03.2017 2 godz. 40'
Otorynolaryngologia dziecięca
Patomorfologia  29.03.2017 2 godz. 20'
Pediatria 09.03.2017 2 godz. 40'
Pediatria metaboliczna
Perinatologia
Periodontologia 11.04.2017 2 godz.
Położnictwo i ginekologia 11.03.2017 2 godz. 40'
Protetyka stomatologiczna 28.03.2017 3 godz.
Psychiatria  08.03.2017 2 godz. 30'
Psychiatria dzieci i młodzieży 24.03.2017
Radiologia i diagnostyka obrazowa 18.03.2017
Radioterapia onkologiczna 12.04.2017
Rehabilitacja medyczna 24.04.2017
Reumatologia  07.03.2017
Seksuologia 
Stomatologia dziecięca 14.03.2017
Stomatologia zachow. z endodoncją 09.03.2017 3 godz.
Toksykologia kliniczna
Transfuzjologia kliniczna 
Transplantologia kliniczna 13.04.2017
Urologia
Urologia dziecięca
Zdrowie publiczne