cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Terminy egzaminów specjalizacyjnych w sesji jesiennej 2018 r.

Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu specjalizacyjnego zostaną powiadomione o miejscu i terminie, w którym się on odbędzie, za pomocą SMK najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu.


UWAGA: nie wszystkie terminy zostały jeszcze ustalone - strona będzie na bieżąco uaktualniana.

Terminy egzaminów testowych, które są na stronie mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy są przekazywane za pomocą SMK najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu. 


Nazwa specjalności test czas trwania egz. testowego
Alergologia 20.11.2018
Anestezjologia i intensywna terapia 06.10.2018
Angiologia 
Audiologia i foniatria
Balneologia i med. fizykalna 15.11.2018
Chirurgia dziecięca 23.10.2018
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia naczyniowa 23.11.2018
Chirurgia ogólna 04.10.2018
Chirurgia onkologiczna  29.11.2018
Chirurgia plastyczna
Chirurgia stomatologiczna 08.10.2018
Chirurgia szczękowo-twarzowa 08.10.2018
Choroby płuc 02.10.2018
Choroby płuc dzieci
Choroby wewnętrzne 10.10.2018
Choroby zakaźne 26.11.2018
Dermatologia i wenerologia 17.10.2018
Diabetologia  24.10.2018
Diagnostyka laboratoryjna
Endokrynologia 25.10.2018
Endokrynologia ginek. i rozrodczość 23.10.2018
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Epidemiologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia 08.11.2018
Gastroenterologia dziecięca
Genetyka kliniczna
Geriatria 07.11.2018
Ginekologia onkologiczna 01.10.2018
Hematologia  26.10.2018
Hipertensjologia 28.11.2018
Immunologia kliniczna
Intensywna terapia
Kardiochirurgia
Kardiologia 02.10.2018
Kardiologia dziecięca
Medycyna lotnicza
Medycyna morska i tropikalna
Medycyna nuklearna
Medycyna paliatywna 05.11.2018
Medycyna pracy 05.11.2018
Medycyna ratunkowa 26.11.2018
Medycyna rodzinna 11.10.2018
Medycyna sądowa
Medycyna sportowa 29.11.2018
Mikrobiologia lekarska
Nefrologia  16.11.2018
Nefrologia dziecięca
Neonatologia 13.11.2018
Neurochirurgia 16.11.2018
Neurologia 05.11.2018
Neurologia dziecięca 30.11.2018
Neuropatologia
Okulistyka  08.11.2018
Onkologia i hematologia dziecięca
Onkologia kliniczna 15.10.2018
Ortodoncja  12.10.2018
Ortopedia i traumatol. narządu ruchu 27.10.2018
Otorynolaryngologia 27.11.2018
Otorynolaryngologia dziecięca
Patomorfologia  22.10.2018
Pediatria 12.10.2018
Pediatria metaboliczna
Perinatologia 12.11.2018
Periodontologia 15.10.2018
Położnictwo i ginekologia 20.10.2018
Protetyka stomatologiczna 09.10.2018
Psychiatria  03.10.2018
Psychiatria dzieci i młodzieży 21.11.2018
Radiologia i diagnostyka obrazowa 13.10.2018
Radioterapia onkologiczna 22.11.2018
Rehabilitacja medyczna 19.11.2018
Reumatologia  06.11.2018
Seksuologia 
Stomatologia dziecięca 14.11.2018
Stomatologia zachow. z endodoncją 18.10.2018
Toksykologia kliniczna
Transfuzjologia kliniczna 
Transplantologia kliniczna 29.10.2018
Urologia
Urologia dziecięca
Zdrowie publiczne