cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Terminy egzaminów specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2020 r.


Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu specjalizacyjnego zostaną powiadomione o miejscu i terminie, w którym się on odbędzie, za pomocą SMK najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu.


UWAGA: nie wszystkie terminy zostały jeszcze ustalone - strona będzie na bieżąco uaktualniana.

Terminy egzaminów testowych, które są na stronie mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy są przekazywane za pomocą SMK najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu. 


Nazwa specjalności test czas trwania egz. testowego
Alergologia 24.06.2020 3 godz.
Anestezjologia i intensywna terapia 7.03.2020 2 godz.
Angiologia  07.07.2020
Audiologia i foniatria
Balneologia i med. fizykalna 01.07.2020 2 godz. 20'
Chirurgia dziecięca 09.06.2020 2 godz. 40'
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia naczyniowa 03.07.2020 2 godz. 40'
Chirurgia ogólna 11.03.2020
Chirurgia onkologiczna  01.07.2020 3 godz.
Chirurgia plastyczna
Chirurgia stomatologiczna 10.07.2020 2 godz. 40'
Chirurgia szczękowo-twarzowa 10.07.2020 2 godz.
Choroby płuc 4.03.2020 3 godz.
Choroby płuc dzieci 3.03.2020 3 godz.
Choroby wewnętrzne 16.06.2020 2 godz. 10'
Choroby zakaźne 15.06.2020 3 godz.
Dermatologia i wenerologia 24.06.2020 3 godz.
Diabetologia  25.06.2020 2 godz. 40'
Diagnostyka laboratoryjna
Endokrynologia 14.07.2020 3 godz.
Endokrynologia ginek. i rozrodczość
Endokrynologia i diabetologia dziecięca 26.06.2020 2 godz. 50'
Epidemiologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia 09.07.2020 3 godz.
Gastroenterologia dziecięca
Genetyka kliniczna
Geriatria 02.07.2020 2 godz. 30'
Ginekologia onkologiczna 6.03.2020 3 godz.
Hematologia  19.06.2020 2 godz. 50'
Hipertensjologia
Immunologia kliniczna
Intensywna terapia
Kardiochirurgia 2.03.2020 3 godz.
Kardiologia 26.06.2020 2 godz. 40'
Kardiologia dziecięca
Medycyna lotnicza
Medycyna morska i tropikalna
Medycyna nuklearna
Medycyna paliatywna 18.06.2020 2 godz. 30'
Medycyna pracy 29.06.2020 3 godz.
Medycyna ratunkowa 29.06.2020 2 godz.
Medycyna rodzinna 25.06.2020 2 godz.
Medycyna sądowa
Medycyna sportowa
Mikrobiologia lekarska
Nefrologia  22.06.2020 2 godz. 10'
Nefrologia dziecięca
Neonatologia 30.06.2020 3 godz.
Neurochirurgia 23.06.2020 2 godz. 50'
Neurologia 12.03.2020 2 godz. 30'
Neurologia dziecięca
Neuropatologia
Okulistyka  13.03.2020 2 godz. 20'
Onkologia i hematologia dziecięca
Onkologia kliniczna 26.06.2020 3 godz.
Ortodoncja 13.03.2020 2 godz. 50'
Ortopedia i traumatol. narządu ruchu 19.06.2020 2 godz. 50'
Otorynolaryngologia 08.07.2020 2 godz. 50'
Otorynolaryngologia dziecięca
Patomorfologia  24.06.2020 2 godz.
Pediatria 5.03.2020 2 godz. 50'
Pediatria metaboliczna
Perinatologia
Periodontologia 22.06.2020 2 godz.
Położnictwo i ginekologia 20.06.2020 2 godz. 50'
Protetyka stomatologiczna 30.06.2020 2 godz. 50'
Psychiatria  5.03.2020 2 godz.
Psychiatria dzieci i młodzieży 17.06.2020 2 godz. 50'
Radiologia i diagnostyka obrazowa 23.06.2020 2 godz. 20'
Radioterapia onkologiczna 30.06.2020 2 godz. 50'
Rehabilitacja medyczna 9.03.2020 2 godz. 20'
Reumatologia  08.07.2020 3 godz.
Seksuologia 
Stomatologia dziecięca 11.03.2020 2 godz. 40'
Stomatologia zachow. z endodoncją 07.07.2020 3 godz.
Toksykologia kliniczna
Transfuzjologia kliniczna 
Transplantologia kliniczna 06.07.2020 2 godz. 40'
Urologia
Urologia dziecięca
Zdrowie publiczne