cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Terminy egzaminów specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2019 r.

Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu specjalizacyjnego zostaną powiadomione o miejscu i terminie, w którym się on odbędzie, za pomocą SMK najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu.


UWAGA: nie wszystkie terminy zostały jeszcze ustalone - strona będzie na bieżąco uaktualniana.

Terminy egzaminów testowych, które są na stronie mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy są przekazywane za pomocą SMK najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu. 


Nazwa specjalności test czas trwania egz. testowego
Alergologia 15.04.2019
Anestezjologia i intensywna terapia 02.03.2019
Angiologia 
Audiologia i foniatria
Balneologia i med. fizykalna 12.04.2019
Chirurgia dziecięca 27.03.2019
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia naczyniowa 05.04.2019
Chirurgia ogólna 20.03.2019
Chirurgia onkologiczna  16.04.2019
Chirurgia plastyczna
Chirurgia stomatologiczna 25.03.2019
Chirurgia szczękowo-twarzowa 25.03.2019
Choroby płuc 05.03.2019
Choroby płuc dzieci
Choroby wewnętrzne 06.03.2019
Choroby zakaźne 21.03.2019
Dermatologia i wenerologia 19.03.2019
Diabetologia  13.03.2019
Diagnostyka laboratoryjna
Endokrynologia 11.04.2019
Endokrynologia ginek. i rozrodczość
Endokrynologia i diabetologia dziecięca 22.03.2019
Epidemiologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia 07.03.2019
Gastroenterologia dziecięca bez testu
Genetyka kliniczna
Geriatria 10.04.2019
Ginekologia onkologiczna 01.03.2019
Hematologia  28.03.2019
Hipertensjologia 25.04.2019
Immunologia kliniczna
Intensywna terapia
Kardiochirurgia 04.03.2019
Kardiologia 29.03.2019
Kardiologia dziecięca
Medycyna lotnicza
Medycyna morska i tropikalna
Medycyna nuklearna
Medycyna paliatywna 20.03.2019
Medycyna pracy 01.04.2019
Medycyna ratunkowa 24.04.2019
Medycyna rodzinna 21.03.2019
Medycyna sądowa
Medycyna sportowa
Mikrobiologia lekarska
Nefrologia  08.04.2019
Nefrologia dziecięca
Neonatologia 02.04.2019
Neurochirurgia 29.03.2019
Neurologia 18.03.2019
Neurologia dziecięca 28.03.2019
Neuropatologia
Okulistyka  08.03.2019
Onkologia i hematologia dziecięca
Onkologia kliniczna 15.04.2019
Ortodoncja 08.03.2019
Ortopedia i traumatol. narządu ruchu 16.03.2019
Otorynolaryngologia 17.04.2019
Otorynolaryngologia dziecięca
Patomorfologia  01.04.2019
Pediatria 07.03.2019
Pediatria metaboliczna
Perinatologia bez testu
Periodontologia 18.03.2019
Położnictwo i ginekologia 09.03.2019
Protetyka stomatologiczna 03.04.2019
Psychiatria  15.03.2019
Psychiatria dzieci i młodzieży 17.04.2019
Radiologia i diagnostyka obrazowa 23.03.2019
Radioterapia onkologiczna 04.04.2019
Rehabilitacja medyczna 14.03.2019
Reumatologia  26.03.2019
Seksuologia 
Stomatologia dziecięca 06.03.2019
Stomatologia zachow. z endodoncją 08.04.2019
Toksykologia kliniczna
Transfuzjologia kliniczna 
Transplantologia kliniczna 16.04.2019
Urologia
Urologia dziecięca
Zdrowie publiczne