cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Terminy egzaminów specjalizacyjnych w sesji jesiennej 2017

Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu specjalizacyjnego zostaną powiadomione listownie o miejscu i terminie, w którym się on odbędzie.


UWAGA: nie wszystkie terminy zostały jeszcze ustalone - strona będzie na bieżąco uaktualniana.

Terminy egzaminów testowych, które są na stronie mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy są wysyłane do zainteresowanych listem poleconym najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu. 


Nazwa specjalności test czas trwania egz. testowego
Alergologia 30.10.2017
Anestezjologia i intensywna terapia 02.10.2017
Angiologia 
Audiologia i foniatria
Balneologia i med. fizykalna 22.11.2017
Chirurgia dziecięca 07.11.2017
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia naczyniowa 17.11.2017
Chirurgia ogólna 17.11.2017
Chirurgia onkologiczna  29.11.2017
Chirurgia plastyczna
Chirurgia stomatologiczna 02.10.2017
Chirurgia szczękowo-twarzowa 02.10.2017
Choroby płuc 03.10.2017
Choroby płuc dzieci 27.11.2017
Choroby wewnętrzne 11.10.2017
Choroby zakaźne 28.11.2017
Dermatologia i wenerologia 09.10.2017
Diabetologia  18.10.2017
Diagnostyka laboratoryjna
Endokrynologia 14.11.2017
Endokrynologia ginek. i rozrodczość 12.10.2017
Endokrynologia i diabetologia dziecięca 11.10.2017
Epidemiologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia 10.11.2017
Gastroenterologia dziecięca
Genetyka kliniczna
Geriatria 08.11.2017
Ginekologia onkologiczna 20.10.2017
Hematologia  19.10.2017
Hipertensjologia 10.10.2017
Immunologia kliniczna
Intensywna terapia
Kardiochirurgia
Kardiologia 20.10.2017
Kardiologia dziecięca
Medycyna lotnicza
Medycyna morska i tropikalna
Medycyna nuklearna
Medycyna paliatywna 14.11.2017
Medycyna pracy 06.11.2017
Medycyna ratunkowa 20.11.2017
Medycyna rodzinna 17.10.2017
Medycyna sądowa
Medycyna sportowa
Mikrobiologia lekarska
Nefrologia  16.11.2017
Nefrologia dziecięca 
Neonatologia 09.11.2017
Neurochirurgia 23.11.2017
Neurologia 16.10.2017
Neurologia dziecięca 17.11.2017
Neuropatologia
Okulistyka  08.11.2017
Onkologia i hematologia dziecięca
Onkologia kliniczna 23.10.2017
Ortodoncja  13.10.2017
Ortopedia i traumatol. narządu ruchu 14.10.2017
Otorynolaryngologia 30.10.2017
Otorynolaryngologia dziecięca
Patomorfologia  06.11.2017
Pediatria 18.10.2017
Pediatria metaboliczna
Perinatologia 31.10.2017
Periodontologia 20.11.2017
Położnictwo i ginekologia 07.10.2017
Protetyka stomatologiczna 15.11.2017
Psychiatria  05.10.2017
Psychiatria dzieci i młodzieży 20.11.2017
Radiologia i diagnostyka obrazowa 21.10.2017
Radioterapia onkologiczna 03.11.2017
Rehabilitacja medyczna 27.11.2017
Reumatologia  25.10.2017
Seksuologia 
Stomatologia dziecięca 24.10.2017
Stomatologia zachow. z endodoncją 26.10.2017
Toksykologia kliniczna
Transfuzjologia kliniczna 
Transplantologia kliniczna 26.10.2017
Urologia
Urologia dziecięca
Zdrowie publiczne