cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) informuje, że z dniem 2 lipca 2016 r. straciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z późn. zm.), regulujące m.in. zasady organizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz). Przystępowanie do kolejnych egzaminów będzie następować zgodnie z nowymi przepisami. CEM zachęca więc do monitorowania procesu legislacyjnego w tym zakresie. O wejściu w życie nowych przepisów CEM będzie informowało w następnych komunikatach.