cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Egzaminy specjalizacyjne

W związku z tym, iż w 2016 r. dzień 31 lipca przypada w niedzielę, zgłoszenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2016 r. będą przyjmowane do dnia 1 sierpnia 2016 r. włącznie (do tej daty lekarze mogą również składać wymagane dokumenty do właściwego wojewody).


Od 22 kwietnia 2016 została przywrócona możliwość składania elektronicznych wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Procedura składania wniosków pozostała na dotychczasowych zasadach.Komunikat w sprawie procedury uznawania wyniku egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwa naukowe za równoważny z całością albo częścią Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.


Najważniejsze zmiany w organizacji PES wprowadzone nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dn. 28 kwietnia 2011.

Zgłoszenie się po raz 4 i kolejne do PES jest objęte opłatą egzaminacyjną w wysokości 700 zł, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości opłat i sposobu naliczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.


Aktualny regulamin przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Informacje w sprawie egzaminów specjalizacyjnych udzielane są pod numerami telefonów.


Od 1 marca do 30 kwietnia 2015 r. trwa wiosenna sesja egzaminów specjalizacyjnych. Wszyscy lekarze dopuszczeni do egzaminu przez Komisję Egzaminacyjną zostaną powiadomieni przez CEM listownie o dacie i miejscu poszczególnych egzaminów na 14 dni przed egzaminem. Wykaz terminów jest na bieżąco uaktualniany po zaakceptowaniu daty egzaminu przez Konsultanta Krajowego oraz Dyrektora CEM. W wykazie tym umieszczamy również informację o czasie trwania egzaminu testowego.

Na naszej stronie dostępne są zapisy EKG z testu na egzaminie specjalizacyjnym z kardiologii, który odbył się 14.10.2003 r.


Wytyczne dla przystępujących do egzaminu ustnego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji.

Informacja Konsultanta Krajowego dotycząca egzaminu ustnego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii.