cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Jak mam zapisać się na LEK lub LDEK?

Zgłoszenie do LEK i LDEK następuje wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W celu zgłoszenia konieczne jest założenia konta w tym systemie. Czynność ta jest dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej smk.ezdrowie.gov.pl.


Do kiedy można zapisać się na egzamin?

Wniosek zgłoszeniowy do LEK i LDEK składa się (za pomocą SMK) do dnia:

 • 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września;
 • 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

 • Po upływie tych terminów złożenie wniosku jest już wykluczone. Terminy te nie mogą być bowiem przywrócone. CEM nie może więc przyjmować wniosków po tych terminach (bez względu na powód uzasadniający niezłożenie wniosku w ustawowym terminie).


  Ile wynosi opłata za egzamin?

 • 100 zł egzamin w języku polskim
 • 340 zł egzamin w języku obcym (angielskim)

 • Jaki jest numer konta do opłaty za egzamin?

  Opłatę egzaminacyjną należy uiścić na indywidualny numer konta wygenerowany podczas składania wniosku w systemie SMK.


  Co muszę mieć przy sobie w dniu egzaminu?

  Osoba przystępująca do egzaminu musi posiadać:

 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • zatemperowany ołówek o twardości 2B albo 3B,
 • gumkę do mazania.

 • Czy muszę mieć przy sobie fizyczny dowód tożsamości?

  Zgłaszający się do egzaminu przedstawia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu dokument potwierdzający tożsamość. Sugeruje się, aby nie był to dokument elektroniczny, ze względu na trudności techniczne związane z weryfikacją tożsamości (np. brak zasięgu internetowego, niekompatybilność urządzeń). W sytuacji zaś, gdy Zespół Egzaminacyjny nie będzie mógł ustalić tożsamości, zdający nie może przystąpić do egzaminu.


  Ile trwa egzamin?

  Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.


  Ile pytań zawiera test?

  Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa).


  Do kiedy trzeba wnieść opłatę za egzamin?

  Opłatę egzaminacyjną można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń.


  Opłaciłem/opłaciłam egzamin, ale nie podszedłem/podeszłam do niego. Czy otrzymam zwrot pieniędzy? Czy mogę wnioskować o zapisanie na inny termin?

  Można zrezygnować z udziału w egzaminie (bez podania przyczyny), ale wniesiona opłata nie zostaje wówczas zwrócona (gdyż stanowi ona dochód budżetu państwa). Można złożyć wniosek zgłoszeniowy do egzaminu w kolejnym terminie, ale będzie on objęty opłatą egzaminacyjną.


  Zapisałem/zapisałam się na egzamin jako student/studentka. Zmieniłem/zmieniłam rolę na „lekarz”, ale zapisu na egzamin nie mogę cofnąć. Czy mogę opłacić egzamin i zdawać w zaplanowanym terminie?

  Mając złożony wniosek na egzamin z roli „student” można przystąpić do egzaminu. Nie trzeba składać nowego wniosku z roli „lekarz”.


  Brakuje możliwości wskazania miejsca zdawania egzaminu. Czy w przypadku dużej liczby chętnych będę podane dodatkowe miejsca?

  W przypadku braku możliwości wyboru miasta, należy złożyć wniosek „bez preferencji”. Wówczas CEM skieruje zdającego do takiej lokalizacji, która będzie dostępna po pozyskaniu dodatkowych miejsc.


  Po jakim czasie od pozytywnego wyniku egzaminu otrzymam świadectwo?

  Osobie, która złożyła egzamin, Dyrektor CEM wydaje świadectwo w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Świadectwa nie wydaje się w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, jeżeli zdający uzyskał wynik niższy od zdobytego poprzednio. Osobie, która nie ukończyła jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym Dyrektor CEM, na wniosek tej osoby, złożony za pośrednictwem SMK, wydaje świadectwo złożenia egzaminu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W tym wypadku wydanie świadectwa nie następuje więc automatycznie, lecz wymaga złożenia przez zdającego odpowiedniego wniosku w SMK.


  Czy w trakcie egzaminu można wyjść do toalety?

  Zdający może jednokrotnie opuścić salę w celu skorzystania z toalety po upływie 150 minut od rozpoczęcia egzaminu.


  Nie znalazłem/znalazłam odpowiedzi na moje pytania, jak mogę skontaktować się z CEM?

  Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

 • tel. 515 789 272
 • tel. 42 272 20 34
 • Wyślij email na lek@cem.edu.pl