cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Zasady zgłaszania kandydatów do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej

Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26) określają zasady zgłoszenia kandydatów do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (dla lekarzy). W myśl § 26. ust. 1. rozporządzenia, podmiotami uprawnionymi do złożenia takiego zgłoszenia są:

Przepisy wskazują zbiór danych, wymaganych przy zgłoszeniu. W celu złożenia zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i o przesłać go do CEM. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: