cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualności

Poniedziałek, 5 grudnia 2016

CEM informuje, że limit miejsc w Warszawie na LDEK w dniu 3 lutego 2017 r. został wyczerpany.


Piątek, 2 grudnia 2016

Centrum Egzaminów Medycznych informuje, że zgłoszenia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, które będą przeprowadzane w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., będzie można składać w terminie od dnia 1 maja 2017 r.


Czwartek, 1 grudnia 2016

CEM informuje, że istnieje możliwość zmiany preferowanego miejsca zdawania LDEK w dniu 3 lutego 2017 r. w języku polskim, z Łodzi na Warszawę. W tym celu należy edytować wniosek zgłoszeniowy. Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.


Czwartek, 24 listopada 2016

Infomujemy, że udostępniona została zweryfikowana i rozszerzona lista pytań testowych do egzaminu z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.


Czwartek, 10 listopada 2016

Uprzejmie informujemy, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony w piątek 3 lutego 2017 r. Jednocześnie przypominamy, że termin składania wniosków o przystąpienie do LDEK upływa 30 listopada br.

Next Medical-Dental Final Examination (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy - LDEK) will be held on February 3rd 2017. The deadline for applications is November 30th.


Środa, 9 listopada 2016

Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, że na gruncie obowiązujących przepisów istnieje możliwość zgłaszania się do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, który zostanie przeprowadzony w terminie lutowym 2017 r., przez studentów 5. roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym. Jednakże CEM wskazuje, że aktualnie finalizowane są prace w Parlamencie nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wyniku której znosi się możliwość przystępowania do tego egzaminu przez studentów. Nowe rozwiązania prawne mają obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r., a więc mają dotyczyć LDEK organizowanego w lutym 2017 r. W przypadku wejścia w życie tych przepisów studenci, którzy zgłoszą swój akces do tego egzaminu, nie będą mogli do niego przystąpić, wyczerpią jednak jeden z darmowych terminów zgłoszenia się do tego egzaminu. Ponadto, w świetle nowelizacji ustawy, która ma wejść w życie z dniem 1 maja 2017 r., tylko pierwsze zgłoszenie będzie wolne od opłaty egzaminacyjnej.


Starsze komunikaty