cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualności

Wtorek, 20 października 2020

Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego w ramach Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji jesiennej 2020 r. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odstapienia-od-przeprowadzenia-egzaminu-ustnego-w-ramach-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-pes-w-sesji-jesiennej-2020-r).Czwartek, 24 września 2020

Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję w sprawie odstąpienia od części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów w sesji wiosennej 2020 r. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odstapienia-od-czesci-praktycznej-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-fizjoterapeutow-w-sesji-wiosennej-2020-r).

Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję w sprawie odstąpienia od części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych w sesji wiosennej 2020 r. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odstapienia-od-czesci-praktycznej-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-diagnostow-laboratoryjnych-w-sesji-wiosennej-2020-r).

Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję w sprawie wydłużenia czasu trwania sesji jesiennej Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-wydluzenia-czasu-trwania-sesji-jesiennej-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-2020-r-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow).


Wtorek, 22 września 2020

Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2020 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 6330 osób (jedna osoba została zdyskwalifikowana), uzyskując średnio 122,5 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 169 a minimalny 44 punkty. Tysiąc czterystu pięćdziesięciu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Piątek, 11 września 2020

CEM informuje, że istnieje możliwość zwolnienia z opłaty egzaminacyjnej dla osób, które zgłosiły się do egzaminu specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2020 r. i zrezygnowały z udziału w nim, a następnie złożyły zgłoszenie do egzaminu w sesji jesiennej 2020 r. W celu skorzystania z tej możliwości należy przesłać do CEM stosowny wniosek, którego wzór znajduje się na stronie internetowej CEM, przy poszczególnych grupach zawodowych, w zakładce „druki do pobrania” . Jeśli osoba po takiej rezygnacji wniosła opłatę za zgłoszenie w sesji jesiennej 2020 r., może otrzymać jej zwrot. Następuje to na wniosek, którego wzór został zamieszczony w ww. zakładce („wniosek o zwolnienie z opłaty i jej zwrot”). Wnioski takie mogą być składane maksymalnie w terminie 70 dni dla PES i PESDL oraz 30 dni dla PESF, PESFZ i PESOZ od dnia, w którym odbył się egzamin, do którego miał przystąpić dany zdający. Przy czym w przypadku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dla lekarzy i lekarzy dentystów) termin ten liczy się od dnia 1 września 2020 r.


Wtorek, 8 września 2020

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2020 r. Do egzaminu przystąpiły w całym kraju 1423 osoby, uzyskując średnio 131,1 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 177 a minimalny 49 punktów. Dwustu trzydziestu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Dwie osoby zostały zdyskwalifikowane. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Starsze komunikaty