cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualności

Środa, 5 kwietnia 2017

Informujemy, że zawiadomienia o egzaminach specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2017 r. dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów zostały przesłane za pomocą SMK. Osoby zainteresowane prosimy o sprawdzenie w SMK faktu otrzymania zawiadomienia oraz o zapoznanie się z jego treścią.


Czwartek, 30 marca 2017

Uprzejmie informujemy, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony w piątek, 8 września 2017 r., natomiast Lekarski Egzamin Końcowy - w sobotę 23 września 2017 r. Jednocześnie przypominamy, że termin składania wniosków o przystąpienie do LEK/LDEK upływa 30 czerwca br.

Next Medical-Dental Final Examination (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Koncowy - LDEK) will be held on September 8th 2017 and Medical Final Examination (Lekarski Egzamin Koncowy - LEK) will be held on September 23rd 2017. The deadline for applications is June 30th.


Czwartek, 2 marca 2017

Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2017 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 3723 osoby, uzyskując średnio 130,0 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 177 a minimalny 42 punkty. Sześćset trzydziestu jeden zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Środa, 8 lutego 2017

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2017 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 845 osób, uzyskując średnio 117,9 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 167 a minimalny 0 punktów. Dwustu siedemdziesięciu pięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 193 - 7 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Czwartek, 19 stycznia 2017

Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z późn. zm.), do sesji jesiennej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, która odbywać się będzie w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r., wniosek o przystąpienie do tego egzaminu składa się w terminie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. Wniosek ten będzie można składać za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, który zostanie uruchomiony dla lekarzy nie wcześniej niż z dniem 1 maja 2017 r. CEM nie będzie więc – jak dotąd – przyjmować wniosków zgłoszeniowych do ww. egzaminu za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej CEM.


Środa, 18 stycznia 2017

Komunikat w sprawie unieważnienia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów Dyrektor CEM informuje, że działając na podstawie art. 107zb ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, z późn. zm., zwanej dalej „PF”) w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w dniu 16.01.2017. podjął decyzję o unieważnieniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów w całości w dziedzinie farmacji klinicznej, który odbył się w sesji jesiennej 2016 r. Unieważnienie dotyczyło 5 farmaceutów, którzy przystępowali do ww. egzaminu w dniu 21.11.2016 r. Przyczyną unieważnienia było uchybienie formalne polegające na przeprowadzeniu poszczególnych części egzaminu w niewłaściwej kolejności, tj. z naruszeniem dyspozycji art. 107w ust. 3 PF. Zainteresowanym farmaceutom została przesłana decyzja o unieważnieniu oraz zamieszcza się ją w SMK.


Starsze komunikaty