cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualności

Środa, 26 września 2018

Centrum Egzaminów Medycznych, działając na podstawie § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 1877) ogłasza, że w dniu 24.09.2018 r. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych wydał zarządzenie o unieważnieniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego dla dwóch lekarzy, który odbył się w dniu 27 lutego 2016 r. Przyczyną unieważnienia było wydanie prawomocnego wyroku z dnia 30 stycznia 2018 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu V Wydział Karny, stwierdzającego, że w dniu 27 lutego 2016 r. we Wrocławiu lekarze ci wyłudzili poświadczenie nieprawdy w dokumentach w postaci świadectw złożenia LEK przez podstępne wprowadzenie w błąd osoby upoważnionej do wystawienia świadectwa tj. o przestępstwo z art. 272 K.k.


Wtorek, 25 września 2018

Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2018 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 6025 osób, uzyskując średnio 133,8 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 178 a minimalny 35 punktów. Siedemset dwudziestu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Wtorek, 18 września 2018

Komunikat w sprawie składania egzaminu testowego w dziedzinie chorób wewnętrznych w sesji jesiennej 2018 r. CEM uprzejmie informuje, że egzamin testowy wchodzący w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych w sesji jesiennej 2018 r. będzie przeprowadzony w Łodzi, Atlas Arena (Mała Hala Sportowa, Al. Unii Lubelskiej 2, wjazd i parking od Al. Unii Lubelskiej – bramki 3 i 4). Zdający powinni zgłosić się na co najmniej 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu tj. o godz. 10.15.


Wtorek, 11 września 2018

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2018 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1442 osoby, uzyskując średnio 125,6 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 173 a minimalny 37 punktów. Trzystu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Czwartek, 6 września 2018

Centrum Egzaminów Medycznych informuje, iż w dniu 7 września 2018 r. w związku z zaangażowaniem większości pracowników CEM w przeprowadzanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, kontakt telefoniczny może być utrudniony. Za utrudnienia przepraszamy.


Poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że 4 maja 2018 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


Czwartek, 29 marca 2018

W związku z pracami technicznymi, od godzin popołudniowych w piątek 30.03.2018 roku nastąpi przerwa z dostępem do usług Internetowych w CEM (strona www, poczta e-mail, spz). Przywrócenie usług jest niezależne od CEM, powinno jednak nastąpić w przeciągu 24 godzin.


Starsze komunikaty