cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualności

Wtorek, 7 kwietnia 2020

Minister Zdrowia w dniu dzisiejszym ogłosił Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Diagnostów Laboratoryjnych. A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe, ustne oraz praktyczne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PESDL zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.
W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Diagnostów Laboratoryjnych publikujemy szczegółową listę dziedzin, w których odwołane zostały odwołane egzaminy.


Poniedziałek, 6 kwietnia 2020

W związku z pandemią Covid 19 wszystkich lekarzy oczekujących na egzamin PES w dziedzinach zabiegowych informujemy, że firma Incision Academy oferuje 30-dniowy, bezpłatny dostęp do swojej komercyjnej platformy edukacyjnej (zawierającej bazę sfilmowanych procedur zabiegowych, uzupełnioną o testy sprawdzające wiedzę - w języku angielskim). Skorzystanie z tej platformy wymaga rejestracji na stronie Incision.


Poniedziałek, 16 marca 2020

Wszystkich lekarzy, którzy uzyskali pozytywny wynik na Lekarskim Egzaminie Końcowym informujemy, że ich świadectwa LEK zostały wystawione i wysłane przesyłką poleconą w dniu 11 marca 2020, na adres wskazany we wniosku zgłoszeniowym do LEK. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zignorowanie awizo i nieodebranie przesyłki spowoduje jej zwrotne przesłanie do CEM. W takiej sytuacji możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o powtórne przesłanie świadectwa. Ze względu na sytuację epidemiologiczną aktualnie nie jest możliwy odbiór osobisty takiego świadectwa.


Piątek, 13 marca 2020

Minister Zdrowia w dniu dzisiejszym ogłosił Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych. Jego skutkiem jest odwołanie wszystkich egzaminów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów, których przeprowadzenie zostało zaplanowane po dniu 13 marca 2020 r. A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe oraz egzaminy ustne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PES zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.
W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych publikujemy szczegółową listę dziedzin, w których odwołane zostały odwołane egzaminy.


Czwartek, 12 marca 2020

Uprzejmie informujemy, że egzamin testowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, zaplanowany w dniu 14 marca bieżącego roku nie odbędzie się. O nowym terminie egzaminu zdający zostaną powiadomieni z zachowaniem co najmniej 14-dniowego wyprzedzenia. Lekarzy mających przystąpić do egzaminów w przyszłym tygodniu (16-21 marca) prosimy o regularne sprawdzanie informacji na naszej stronie. Rozstrzygnięcie w kwestii przeprowadzenia tych egzaminów opublikujemy niezwłocznie po jego dokonaniu.


Wtorek, 25 lutego 2020

Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2020 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 3689 osób (dwie osoby zostały zdyskwalifikowane), uzyskując średnio 131,5 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 175 a minimalny 28 punktów. Pięciuset czterdziestu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197 - 3 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Wtorek, 11 lutego 2020

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2020 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 796 osób, uzyskując średnio 111,6 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 161 a minimalny 42 punkty. Trzystu czterdziestu czterech zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Starsze komunikaty