cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualności

Wtorek, 23 lutego 2021

Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2021 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 4779 osób, uzyskując średnio 167,3 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 196 a minimalny 54 punkty. Osiemdziesięciu jeden zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200.Wtorek, 9 lutego 2021

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2021 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 775 osób, uzyskując średnio 151,1 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 188 a minimalny 64 punkty. Trzydziestu dziewięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Poniedziałek, 8 lutego 2021

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Zdrowia została przedłużona wiosenna sesja egzaminacyjna dla lekarzy i lekarzy dentystów (egzaminy specjalizacyjne). Sesja będzie trwać od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.


Czwartek, 4 lutego 2021

Ważna informacja dla osób przystępujących do Egzaminów LDEK i LEK w dniach 6 i 20 lutego 2021 r.
Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną wszystkie osoby, które planują przystąpić do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w dniu 6 lutego 2021 r. oraz Lekarskiego Egzaminu Końcowego w dniu 20 lutego 2021 r. zobowiązane są do zapoznania się z wytycznymi sanitarnymi zamieszczonymi na stronie CEM. Niezastosowanie się do wytycznych może wykluczyć przystąpienie do egzaminu albo spowodować jego przerwanie.
Osoba przystępująca do egzaminu we własnym zakresie musi zaopatrzyć się w:
1. maseczkę ochronną (dokładnie zakrywająca nos i usta)
2. rękawiczki
3. zatemperowany ołówek o twardości 2B albo 3B
4. gumkę
5. długopis do podpisania się na liście zdających


Środa, 23 grudnia 2020

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że dzień 24 grudnia 2020 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


Piątek, 4 grudnia 2020

Dyrektor CEM, działając na podstawie art. 16s ust. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.), informuje, że po wpłynięciu wniosku od jednego ze zdających o unieważnienie egzaminu testowego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie geriatrii, który odbył się sesji jesiennej 2020 r., podjął rozstrzygnięcie o odmowie unieważnienia tego egzaminu.


Środa, 18 listopada 2020

Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję w sprawie odstąpienia od części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów w sesji jesiennej 2020 r. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odstapienia-od-czesci-praktycznej-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-farmaceutow-w-sesji-jesiennej-2020-r).


Starsze komunikaty