cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualności

Poniedziałek, 11 lutego 2019

Komunikat o unieważnieniu LDEK jednego zdającego


Środa, 6 lutego 2019

Informacje o terminie i miejscu Lekarskiego Egzaminu Końcowego dla osób, które złożyły wnioski na sesję lutową 2019 r. są zamieszczone w SMK.


Wtorek, 5 lutego 2019

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2019 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 679 osób, uzyskując średnio 120,2 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 171 a minimalny 37 punktów. Dwustu dwóch zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Czwartek, 20 grudnia 2018

Komunikat w sprawie unieważnienia egzaminu praktycznego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych w dziedzinie laboratoryjnej toksykologii medycznej.


Środa, 19 grudnia 2018

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 24 grudnia 2018 roku Centrum Egzaminów Medycznych będzie nieczynne.


Piątek, 14 grudnia 2018

Komunikat w sprawie unieważnienia egzaminu z chorób zakaźnych.


Środa, 26 września 2018

Centrum Egzaminów Medycznych, działając na podstawie § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 1877) ogłasza, że w dniu 24.09.2018 r. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych wydał zarządzenie o unieważnieniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego dla dwóch lekarzy, który odbył się w dniu 27 lutego 2016 r. Przyczyną unieważnienia było wydanie prawomocnego wyroku z dnia 30 stycznia 2018 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu V Wydział Karny, stwierdzającego, że w dniu 27 lutego 2016 r. we Wrocławiu lekarze ci wyłudzili poświadczenie nieprawdy w dokumentach w postaci świadectw złożenia LEK przez podstępne wprowadzenie w błąd osoby upoważnionej do wystawienia świadectwa tj. o przestępstwo z art. 272 K.k.


Starsze komunikaty