cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualności

Czwartek, 24 września 2020

Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję w sprawie odstąpienia od części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów w sesji wiosennej 2020 r. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odstapienia-od-czesci-praktycznej-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-fizjoterapeutow-w-sesji-wiosennej-2020-r).


Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję w sprawie odstąpienia od części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych w sesji wiosennej 2020 r. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odstapienia-od-czesci-praktycznej-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-diagnostow-laboratoryjnych-w-sesji-wiosennej-2020-r).


Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję w sprawie wydłużenia czasu trwania sesji jesiennej Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-wydluzenia-czasu-trwania-sesji-jesiennej-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-2020-r-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow).Wtorek, 22 września 2020

Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2020 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 6330 osób (jedna osoba została zdyskwalifikowana), uzyskując średnio 122,5 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 169 a minimalny 44 punkty. Tysiąc czterystu pięćdziesięciu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Piątek, 11 września 2020

CEM informuje, że istnieje możliwość zwolnienia z opłaty egzaminacyjnej dla osób, które zgłosiły się do egzaminu specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2020 r. i zrezygnowały z udziału w nim, a następnie złożyły zgłoszenie do egzaminu w sesji jesiennej 2020 r. W celu skorzystania z tej możliwości należy przesłać do CEM stosowny wniosek, którego wzór znajduje się na stronie internetowej CEM, przy poszczególnych grupach zawodowych, w zakładce „druki do pobrania” . Jeśli osoba po takiej rezygnacji wniosła opłatę za zgłoszenie w sesji jesiennej 2020 r., może otrzymać jej zwrot. Następuje to na wniosek, którego wzór został zamieszczony w ww. zakładce („wniosek o zwolnienie z opłaty i jej zwrot”). Wnioski takie mogą być składane maksymalnie w terminie 70 dni dla PES i PESDL oraz 30 dni dla PESF, PESFZ i PESOZ od dnia, w którym odbył się egzamin, do którego miał przystąpić dany zdający. Przy czym w przypadku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dla lekarzy i lekarzy dentystów) termin ten liczy się od dnia 1 września 2020 r.


Wtorek, 8 września 2020

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2020 r. Do egzaminu przystąpiły w całym kraju 1423 osoby, uzyskując średnio 131,1 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 177 a minimalny 49 punktów. Dwustu trzydziestu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Dwie osoby zostały zdyskwalifikowane. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Czwartek, 3 września 2020

W związku z licznymi pytaniami osób przystępujących do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, który odbędzie się w dniu 5.09.2020 r., CEM informuje, że otrzymało pismo z Ministerstwa Zdrowia, z którego wynika, iż podczas tego egzaminu do momentu zajęcia miejsca przy stoliku będzie obowiązywał bezwzględny nakaz założenia maseczki zakrywającej usta i nos. Po rozpoczęciu egzaminu zaleca się nadal zasłanianie twarzy w powyższy sposób. Jeśli jednak zdający będzie chciał spożyć napój, będzie mógł na ten czas zdjąć maseczkę. Nie będzie to wymagało informowania członków Zespołu. Jeśli do zdającego będzie podchodzić członek Zespołu Egzaminacyjnego, konieczne będzie zakrycie ust i nosa.


Starsze komunikaty