cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Starsze komunikaty

Piątek, 9 lutego 2024

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2024 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1242 osób, uzyskując średnio 147,6 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 188 a minimalny 44 punkty. Stu dwudziestu pięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Piątek, 2 lutego 2024

Centrum Egzaminów Medycznych informuje, iż w dniu 6 lutego 2024 r. w związku z zaangażowaniem większości pracowników CEM w przeprowadzanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, kontakt telefoniczny może być utrudniony. Za utrudnienia przepraszamy.


Wtorek, 2 stycznia 2024

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 5 stycznia 2024 roku Centrum Egzaminów Medycznych będzie nieczynne.


Środa, 27 grudnia 2023

Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji wiosennej 2024 r.
Informujemy, że w związku z tym, iż koniec terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do PES w sesji wiosennej 2024 r. przypada na niedzielę 31 grudnia 2023 r., a dzień 1 stycznia 2024 r. jest również dniem ustawowo wolnym od pracy, termin na złożenie wniosku o przystąpienie do PES w sesji wiosennej 2024 r. upływa w dniu 2 stycznia 2024 r. W związku z powyższym wnioski o przystąpienie do PES w sesji wiosennej 2024 r. można składać do dnia 2 stycznia 2024 r. (do godziny 23:59).


Wtorek, 19 grudnia 2023

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 22 grudnia 2023 roku Centrum Egzaminów Medycznych będzie nieczynne.


Środa, 27 września 2023

Wyniki LEK w sesji jesiennej 2023 roku
Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2023 r. Do egzaminu przystąpiły w całym kraju 8442 osoby, uzyskując średnio 163,3 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 192 a minimalny 61 punktów. Stu sześćdziesięciu (160) zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 195 - 5 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Piątek, 22 września 2023

Informacja o kontakcie z CEM
Informujemy, że w dniu 22 września 2023 roku kontakt z CEM będzie utrudniony, ze względu na przygotowania do przeprowadzenia LEK.

Informacja o dokumentach elektronicznych dot. LEK w dn. 23.09.2023 r.
CEM uprzejmie informuje, że w razie występujących problemów technicznych z dowodem elektronicznym (tj. aplikacje mObywatel i mWeryfikator) oraz brakiem możliwości potwierdzenia tożsamości osoby zdającej, może ona nie zostać dopuszczona do egzaminu. CEM rekomenduje więc legitymowanie się tradycyjnym dokumentem tożsamości.


Wtorek, 12 września 2023

Terminy LEK i LDEK w sesji wiosennej 2024 roku
Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, że Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w terminie wiosennym 2024 r. został zaplanowany na dzień 6 lutego 2024 r., a Lekarski Egzamin Końcowy na dzień 24 lutego 2024 r.

Wyniki LDEK w sesji jesiennej 2023 roku
Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2023 r. Do egzaminu przystąpiły w całym kraju 973 osoby, uzyskując średnio 148,0 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 187 a minimalny 50 punktów. Pięćdziesięciu trzech zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Czwartek, 31 sierpnia 2023

Terminy egzaminów LEW, LDEW i FEW w sesji jesiennej 2023 roku
Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, że w terminie jesiennym 2023 r.:

 • Lekarski Egzamin Weryfikacyjny został zaplanowany na dzień 24 października 2023 r. (wtorek),
 • Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny - na dzień 4 listopada 2023 r. (sobota),
 • a Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny - na dzień 28 października 2023 r. (sobota).

 • Środa, 9 sierpnia 2023

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 14 sierpnia 2023 roku Centrum Egzaminów Medycznych będzie nieczynne.


  Czwartek, 13 lipca 2023

  W związku z tym, iż dzień 15.07.2023 r. przypada w dniu wolnym od pracy, termin składania wniosków zgłoszeniowych do PESFZ został wydłużony do dnia 17.07.2023 r. do godz. 23:59.


  Czwartek, 6 lipca 2023

  W związku z tym, iż dzień 15.07.2023 r. przypada w dniu wolnym od pracy, termin składania wniosków zgłoszeniowych do LEK i LDEK [komunikat CeZ], PESDL [komunikat CeZ] oraz PESoz [komunikat CeZ] w systemie SMK został wydłużony do dnia 17.07.2023 r. do godz. 23:59.


  Czwartek, 25 maja 2023

  Informujemy, że w dniu 29 maja 2023 roku kontakt z CEM będzie utrudniony, ze względu na realizowany w tym dniu egzamin weryfikacyjny (LEW).


  Środa, 26 kwietnia 2023

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 2 maja 2023 roku Centrum Egzaminów Medycznych będzie nieczynne.


  Piątek, 14 kwietnia 2023

  Terminy egzaminów LEW, LDEW i FEW w sesji wiosennej 2023 roku
  Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, że Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny w terminie wiosennym 2023 r. został zaplanowany na dzień 20 maja 2023 r. (sobota), Lekarski Egzamin Weryfikacyjny - na dzień 29 maja 2023 r. (poniedziałek), a Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny - na dzień 7 czerwca 2023 r. (środa).


  Środa, 22 lutego 2023

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2023 r. Do egzaminu przystąpiły w całym kraju 8483 osoby, uzyskując średnio 161,9 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 192 a minimalny 0 punktów. Dwustu czterdziestu sześciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194 - 6 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Poniedziałek, 20 lutego 2023

  Uprzejmie informujemy, że lekarze i lekarze dentyści mogą samodzielnie pobrać za pomocą SMK zaświadczenie o wynikach PES, potrzebne do postępowania kwalifikacyjnego na szkolenie specjalizacyjne. Zaświadczenie potwierdza wyniki PES składającego się z części testowej i ustnej oraz PES, który składał się tylko z części testowej w okresie epidemii COVID-19. W celu uzyskania innych zaświadczeń konieczne jest przesłanie do CEM odpowiedniego podania, skierowanego w formie papierowej albo przez e-PUAP. Szczegółowe instrukcje dotyczące pobierania zaświadczeń z SMK znajdują się pod następującym adresem [link].


  Piątek, 10 lutego 2023

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2023 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1109 osób, uzyskując średnio 149,4 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 189 a minimalny 34 punkty. Osiemdziesięciu siedmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199 - 1 zadanie zostało unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Wtorek, 7 lutego 2023

  Centrum Egzaminów Medycznych informuje, iż w dniu 7 lutego 2023 r. w związku z zaangażowaniem większości pracowników CEM w przeprowadzanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, kontakt telefoniczny może być utrudniony. Za utrudnienia przepraszamy.


  Poniedziałek, 6 lutego 2023

  Komunikat w sprawie możliwości samodzielnego pobrania zaświadczeń o wyniku LEK / LDEK.


  Czwartek, 26 stycznia 2023

  Komunikat w sprawie przedłużenia terminu składania wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF) w sesji wiosennej 2023 r.
  W związku z pracami technicznymi przeprowadzanymi przez operatora Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (Centum e-Zdrowia) w dniu 26 stycznia 2023 r. w godzinach 21:45 - 00:00 termin na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF) w sesji wiosennej 2023 r. przypadający a na wtorek 31 stycznia 2023 r., został wydłużony. Wnioski będzie można składać do dnia 1 lutego 2023 r. włącznie (do godziny 23:59).

  Komunikat w sprawie organizacji egzaminów LEK/LDEK w sesji wiosennej 2023 roku
  Zgłaszający się do LEK/LDEK przedstawia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu dokument potwierdzający tożsamość. Sugeruje się, aby nie był to dokument elektroniczny, ze względu na potencjalne trudności techniczne związane z weryfikacją tożsamości (np. brak zasięgu internetowego, niekompatybilność urządzeń). W sytuacji zaś, gdy Zespół Egzaminacyjny nie będzie mógł ustalić tożsamości, zdający nie może przystąpić do egzaminu.


  Czwartek, 12 stycznia 2023

  Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia (PESoz) w sesji wiosennej 2023 r.
  Uprzejmie informujemy, że z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do PESoZ w sesji wiosennej 2023 r. przypada na niedzielę (15 stycznia 2023 r.), termin ten zostaje wydłużony do dnia 16 stycznia 2023 r. włącznie (do godziny 23:59). W związku z tym wnioski o przystąpienie do PESoZ w sesji wiosennej 2023 r. można składać w SMK do dnia 16 stycznia 2023 r. włącznie.

  Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) w sesji wiosennej 2023 r.
  Uprzejmie informujemy, że z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do PESDL w sesji wiosennej 2023 r. przypada na niedzielę (15 stycznia 2023 r.), termin ten zostaje wydłużony do dnia 16 stycznia 2023 r. włącznie (do godziny 23:59). W związku z tym wnioski o przystąpienie do PESDL w sesji wiosennej 2023 r. można składać w SMK do dnia 16 stycznia 2023 r. włącznie.

  Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów (PESFZ) w sesji wiosennej 2023 r.
  Uprzejmie informujemy, że z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do PESFZ w sesji wiosennej 2023 r. przypada na niedzielę (15 stycznia 2023 r.), termin ten zostaje wydłużony do dnia 16 stycznia 2023 r. włącznie (do godziny 23:59). W związku z tym wnioski o przystąpienie do PESFZ w sesji wiosennej 2023 r. można składać na stronie CEM do dnia 16 stycznia 2023 r. włącznie.


  Wtorek, 20 grudnia 2022

  Przedłużenie terminu zgłoszeń do PES
  Uprzejmie informujemy, że termin składania zgłoszeń do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dla lekarzy i lekarzy dentystów) w sesji wiosennej 2023 r. został przedłużony do dnia 2 stycznia 2023 r., do godziny 23:59.


  Wtorek, 29 listopada 2022

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że termin wnioskowania o Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) został przedłużony do dnia 1 grudnia br., godzina 23:59.


  Poniedziałek, 17 października 2022

  Informujemy, że w dniu 18 października 2022 roku kontakt z CEM będzie utrudniony, ze względu na realizowane w tym dniu egzaminy specjalizacyjne poza siedzibą jednostki.


  Czwartek, 29 września 2022

  Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia został opublikowany komunikat w sprawie sposobu zmiany we wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wyniku LEK/LDEK po jego uzyskaniu w terminie wrześniowym 2022 r. Informacje na ten temat znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-sposobu-zmiany-we-wniosku-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego-wyniku-lekldek-po-uzyskaniu-wyniku-z-sesji-egzaminacyjnej-jesien-2022-r.

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2022 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 7186 osób, uzyskując średnio 165,6 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 192 a minimalny 2 punkty. Osiemdziesięciu czterech zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197 - 3 pytania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Czwartek, 22 września 2022

  Informacja w sprawie uzyskiwania świadectwa LEK/LDEK przez osoby, które zgłosiły się do egzaminu ze statusu „student”.
  Osoby, które złożyły wniosek zgłoszeniowy do LEK/LDEK, jako studenci i chciałyby uzyskać świadectwo złożenia tego egzaminu, powinny wykonać następujące czynności:
  1. Należy złożyć wniosek w SMK o modyfikację uprawnień na rolę absolwenta lub lekarza do Okręgowej Izby Lekarskiej bądź Naczelnej Izby Lekarskiej.
  2. Po zmianie roli na absolwenta lub lekarza pojawi się w SMK możliwość złożenia wniosku o świadectwo. W celu jego uzyskania należy zaznaczyć w SMK odpowiednie pole „wnioskuj o świadectwo”.
  3. Po wpłynięciu wniosku do CEM, zostanie wydane świadectwo w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Świadectwo zostanie wysłane na adres korespondencyjny podany we wniosku zgłoszeniowym do LEK/LDEK.

  Komunikat o ograniczeniach dostępności w dniu 23.09.2022 r.
  Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, że ze względu na przeprowadzanie w dniu 24.09.2022 r. Lekarskiego Egzaminu Końcowego i zaangażowanie w tym procesie większości pracowników CEM, w dniu 23.09.2022 r. będzie ograniczona dostępność w zakresie kontaktów z CEM.


  Wtorek, 20 września 2022

  Informacja o terminie dla zdających Lekarski Egzamin Weryfikacyjny (LEW) w sesji jesiennej 2022 r. :
  egzamin LEW odbędzie się dnia 15 listopada 2022 r.

  Informacja o terminie dla zdających Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny (LDEW) w sesji jesiennej 2022 r. :
  egzamin LDEW odbędzie się dnia 3 listopada 2022 r.

  Informacja o terminie dla zdających Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny (FEW) w sesji jesiennej 2022 r. :
  egzamin FEW odbędzie się dnia 5 listopada 2022 r.


  Piątek, 16 września 2022

  Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, że Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w terminie lutowym 2023 r. został zaplanowany na dzień 7 lutego 2023 r., a Lekarski Egzamin Końcowy - na dzień 18 lutego 2023 r.


  Sobota, 10 września 2022

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2022 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1042 osoby, uzyskując średnio 156,2 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 186 a minimalny 50 punktów. Sześćdziesięciu dwóch zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197.


  Poniedziałek, 5 września 2022

  Komunikat o ograniczeniach dostępności w dniu 6.09.2022 r.

  Komunikat w sprawie dyplomów dla lekarzy i lekarzy dentystów.

  Komunikat w sprawie lokalizacji składania LEK w terminie wrześniowym 2022 r.


  Piątek, 29 lipca 2022

  Ze względu na zmianę przepisów i konieczność pozyskania nowych blankietów dyplomów w okresie przejściowym CEM wydaje na wniosek lekarza zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania tytułu specjalisty. Wniosek można złożyć przez e-PUAP lub przesłać przesyłką pocztową.

  Termin zgłoszeniowy do egzaminów, w których logowanie odbywa się przez system SMK (PES, PESF) oraz przez stronę CEM (FEW, LDEW, LEW) w związku z jego upływem w dniu wolnym od pracy tj. 31.07.2022r. zostaje przesunięty do dnia 01.08.2022r. do godz. 24.00.


  Wtorek, 7 czerwca 2022

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 17 czerwca 2022 roku Centrum Egzaminów Medycznych będzie nieczynne.

  Komunikat w sprawie unieważnienia egzaminu ustnego w dziedzinie stomatologii dziecięcej w sesji wiosennej 2022 r.


  Piątek, 29 kwietnia 2022

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 2 maja 2022 roku Centrum Egzaminów Medycznych będzie nieczynne.


  Piątek, 8 kwietnia 2022

  Informacja o terminach dla zdających egzaminy LEW, LDEW i FEW w sesji wiosennej 2022 r. :
  Lekarski Egzamin Weryfikacyjny odbędzie się 1 czerwca 2022 r. ( środa )
  Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny odbędzie się 28 maja 2022 r. ( sobota )
  Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny odbędzie się 20 maja 2022 r. ( piątek ).


  Środa, 6 kwietnia 2022

  Informacja o terminach dla zdających egzaminy LDEK i LEK w sesji jesiennej 2022 r.:
  egzamin LDEK odbędzie się 6 września 2022 r., egzamin LEK odbędzie się 24 września 2022 r.


  Czwartek, 10 marca 2022

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2022 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 8013 osób, uzyskując średnio 165,4 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 192 a minimalny 50 punktów. Dwustu pięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197 - 3 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Środa, 9 marca 2022

  W związku z licznymi wnioskami w sprawie zmiany klucza poprawnych odpowiedzi do pytań testowych wykorzystanych na potrzeby Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), który odbył się w dniu 19 lutego 2022 r., Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) informuje, że zwróciło się do ekspertów we właściwych dziedzinach o weryfikację wskazań poprawnych odpowiedzi. Eksperci po ponownej analizie pytań i wariantów odpowiedzi wskazali następujące prawidłowe odpowiedzi:

  pytanie 41 – odpowiedź - B
  pytanie 56 – odpowiedź - E
  pytanie 60 – odpowiedź - B
  pytanie 66 – odpowiedź - C
  pytanie 166 – odpowiedź - C
  pytanie 171 – odpowiedź - B
  pytanie 173 – odpowiedź - D

  Takie też odpowiedzi zostaną wprowadzone do klucza poprawnych odpowiedzi. Następnie CEM dokona ponownego przeliczenia wyników egzaminu i niezwłocznie zamieści je w SMK. O sprawie zostaną poinformowane też organy prowadzące postępowanie kwalifikacyjne do szkolenia specjalizacyjnego. CEM wyda świadectwa LEK z uwzględnieniem wyników ustalonych po rewizji klucza poprawnych odpowiedzi.
  Za powstałe utrudnienia CEM przeprasza.


  Piątek, 4 marca 2022

  W związku z licznymi wystąpieniami, kierowanymi do Centrum Egzaminów Medyczny (CEM), w sprawie wskazania prawidłowych odpowiedzi do kilku pytań wykorzystanych na potrzeby Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), który odbył się w dniu 19 lutego 2022 r., CEM informuje, że ponownie sprawdzi, czy poprawnie został skonstruowany klucz odpowiedzi, tj. czy zostały w nim podane odpowiedzi wskazane przez autorów pytań, ich recenzentów oraz ekspertów wybierających pytania z bazy pytań.

  Jednocześnie CEM wyjaśnia, że zasady pozyskiwania pytań oraz ich włączania do testu są szeroko opisane m.in. w zarządzeniu NR 10/2021 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie postępowania z pytaniami i innymi materiałami egzaminacyjnymi, wykorzystywanymi na potrzeby przeprowadzania egzaminów medycznych. Zgodnie z nim, w celu pozyskania pytań testowych, Dyrektor CEM zwraca się do autorów o opracowanie pytań z danej dziedziny. Autorom są przekazywane wytyczne określające warunki, jakie powinny spełniać pytania testowe. Autorzy podają m.in. prawidłową odpowiedź. Po otrzymaniu pytań testowych od autora CEM przekazuje je do recenzji recenzentom. Recenzenci dokonują wielopłaszczyznowej oceny pytania, zarówno pod kątem poprawności merytorycznej, jak i metodycznej i konstrukcyjnej. Mogą też wskazać poprawną odpowiedź, inną niż podana przez autora. Pytania testowe, które zostały przyjęte przez recenzenta stanowią materiał do konstrukcji testów.

  W przypadku pytań pochodzących z upublicznionej bazy pytań, Dyrektor CEM zwraca się do ekspertów z poszczególnych dziedzin o dokonanie wyboru pytań. Wybór taki jest dokumentowany protokołem, w którym ekspert wskazuje numer wybranego pytania według numeracji nadanej przez CEM w bazie pytań oraz określa prawidłową odpowiedź. Na podstawie tak sporządzonych protokołów CEM włącza do testu wybrane pytania.

  Następnie sporządzona jest książeczka testowa, która podlega korekcie edycyjnej i technicznej.

  Na podstawie tak pozyskanych informacji i protokołów CEM sporządza klucz poprawnych odpowiedzi (zgodnie ze wskazaniami autorów, recenzentów i ekspertów wybierających pytania z bazy).

  Po egzaminie i wczytaniu kart odpowiedzi, a przed ustaleniem wyników poszczególnych zdających, CEM za pośrednictwem Komisji ds. zastrzeżeń ponownie dokonuje weryfikacji klucza odpowiedzi. Uwzględnia w tym zakresie dane statystyczne uzyskane z wczytanych kart. W analizowanej sprawie proces taki także został przeprowadzony. Klucz poprawnych odpowiedzi został więc sprawdzony zarówno na etapie przygotowywania testu, jak i już po przeprowadzonym egzaminie.


  Poniedziałek, 28 lutego 2022

  W związku z niefunkcjonowaniem systemu teleinformatycznego CEM w dniach 24-26 lutego 2022 r. uprzejmie informujemy, że składanie wniosków zgłoszeniowych do LEW, LDEW i FEW będzie możliwe do dnia 03.03.2022 r. do godziny 00:00.


  Wtorek, 22 lutego 2022

  Informujemy, że wyniki z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który odbył się dnia 19 lutego 2022 roku, zostaną opublikowane najwcześniej 23 lutego 2022 roku po południu.


  Czwartek, 17 lutego 2022

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2022 r. Centrum Egzaminów Medycznych zmienia lokalizację swej siedziby. Nowy adres siedziby to:
  Al. Piłsudskiego 22, 90-051 Łódź.

  Jednocześnie prosimy wszystkich kontrahentów CEM, by po tej dacie wystawiali faktury z uwzględnieniem nowego adresu. Faktury wystawione z podaniem starych danych nie będą mogły zostać rozliczone. W związku z przeniesieniem do nowej siedziby w dniach 24-28 lutego 2022 r., z powodu prac technicznych, mogą nastąpić okresowe przerwy w dostępie do sieci informatycznej i telefonicznej CEM. Za utrudnienia przepraszamy.


  Piątek, 4 lutego 2022

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2022 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1293 osoby, uzyskując średnio 156,7 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 187 a minimalny 57 punkty. Sześćdziesięciu dziewięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200.


  Wtorek, 1 lutego 2022

  Ważna informacja dla osób przystępujących do Egzaminów LDEK i LEK w dniach 2 i 19 lutego 2022 r.
  Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną wszystkie osoby, które planują przystąpić do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w dniu 2 lutego 2022 r. oraz Lekarskiego Egzaminu Końcowego w dniu 19 lutego 2022 r. zobowiązane są do zapoznania się z wytycznymi sanitarnymi zamieszczonymi na stronie CEM. Niezastosowanie się do wytycznych może wykluczyć przystąpienie do egzaminu albo spowodować jego przerwanie.
  Osoba przystępująca do egzaminu we własnym zakresie musi zaopatrzyć się w:
  1. maseczkę ochronną (dokładnie zakrywająca nos i usta)
  2. zatemperowany ołówek o twardości 2B albo 3B
  3. gumkę
  4. długopis do podpisania się na liście zdających


  Wtorek, 4 stycznia 2022

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że 7 styczeń 2022 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Poniedziałek, 3 stycznia 2022

  Komunikat Dyrektora CEM: Dyrektor CEM, działając na podstawie art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97), zawiadamia, że po wpłynięciu wniosku o unieważnienie egzaminu testowego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów w dziedzinie farmacji aptecznej, który odbył się w sesji jesiennej 2021 r., podjął rozstrzygnięcie o odmowie unieważnienia tego egzaminu.


  Środa, 27 października 2021

  Informacja na temat składania wniosków zgłoszeniowych do LEK w terminie lutowym 2022 r.


  Piątek, 22 października 2021

  W związku z panującą pandemią COVID-19, CEM, po ustaleniach z Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób wewnętrznych, zwraca się, by zdający egzaminy ustne w tej dziedzinie nie przybywali na nie z osobami towarzyszącymi. Ponadto zwraca się o rozważenie, czy podczas egzaminu ustnego niezbędny jest udział kierownika specjalizacji i w związku z tym jego przybycie na ten egzamin.


  Wtorek, 12 października 2021

  Informacja dotycząca świadectw po zdanym egzaminie LEK / LDEK.


  Piątek, 24 września 2021

  Ważna informacja dla osób przystępujących do Egzaminów PES w sesji jesiennej 2021 r.
  Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną wszystkie osoby, które planują przystąpić do PES zobowiązane są do zapoznania się z wytycznymi sanitarnymi zamieszczonymi na stronie CEM. Niezastosowanie się do wytycznych może wykluczyć przystąpienie do egzaminu albo spowodować jego przerwanie.
  Osoba przystępująca do egzaminu we własnym zakresie musi zaopatrzyć się w:
  1. maseczkę ochronną (dokładnie zakrywająca nos i usta)
  2. zatemperowany ołówek o twardości 2B albo 3B
  3. gumkę
  4. długopis do podpisania się na liście zdających


  Środa, 22 września 2021

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2021 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 7375 osób (dwie osoby zostały zdyskwalifikowane), uzyskując średnio 161,4 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 187 a minimalny 0 punktów. Stu sześćdziesięciu trzech zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 195 - 5 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Poniedziałek, 13 września 2021

  Informacja o terminie dla zdających Lekarski Egzamin Weryfikacyjny (LEW) w sesji jesiennej 2021r: egzamin LEW odbędzie się dnia 15 listopada 2021r.

  Informacja o terminie dla zdających Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny (FEW) w sesji jesiennej 2021r: egzamin FEW odbędzie się dnia 12 listopada 2021r.


  Wtorek, 7 września 2021

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2021 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1483 osób, uzyskując średnio 152,3 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 189 a minimalny 49 punktów. Dziewięćdziesięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199 - 1 zadanie zostało unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Sobota, 4 września 2021

  Informacja o terminach dla zdających egzaminy LDEK i LEK w sesji wiosennej 2022r: egzamin LDEK odbędzie się 2 lutego 2022r, egzamin LEK odbędzie się 19 lutego 2022r.


  Piątek, 3 września 2021

  Uprzejmie informujemy zdających LDEK w dniu 4 września 2021 r. w Atlas Arenie przy Al. Bandurskiego 7 oraz w Łódź Sport Arenie przy Al. Unii Lubelskiej 2, iż parking dla zdających dostępny będzie od Al. Unii Lubelskiej 2, bramy 3 i 4.


  Poniedziałek, 30 sierpnia 2021

  Ważna informacja dla osób przystępujących do Egzaminów LDEK i LEK w dniach 4 i 18 września 2021 r.
  Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną wszystkie osoby, które planują przystąpić do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w dniu 4 września 2021 r. oraz Lekarskiego Egzaminu Końcowego w dniu 18 września 2021 r. zobowiązane są do zapoznania się z wytycznymi sanitarnymi zamieszczonymi na stronie CEM. Niezastosowanie się do wytycznych może wykluczyć przystąpienie do egzaminu albo spowodować jego przerwanie.
  Osoba przystępująca do egzaminu we własnym zakresie musi zaopatrzyć się w:
  1. maseczkę ochronną (dokładnie zakrywająca nos i usta)
  2. zatemperowany ołówek o twardości 2B albo 3B
  3. gumkę
  4. długopis do podpisania się na liście zdających


  Czwartek, 10 czerwca 2021

  Informacja na temat składania wniosków zgłoszeniowych do LEK w terminie wrześniowym 2021 r.


  Wtorek, 1 czerwca 2021

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na "Opracowanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz ze wsparciem w postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy w ramach realizacji inwestycji informatycznej oraz asystę techniczną podczas odbioru zamówionego oprogramowania" dotyczącego SPZ (systemu pozyskiwania zadań w CEM).


  Piątek, 2 kwietnia 2021

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że dni 4 czerwca 2021 roku oraz 24 grudnia 2021 roku są dniami wolnymi od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Czwartek, 18 marca 2021

  Komunikat w sprawie ustnych egzaminów zdalnych PES.


  Środa, 17 marca 2021

  Komunikat w sprawie przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów w sesji wiosennej 2021 r.
  https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-w-sprawie-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-2021-r-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow


  Wtorek, 23 lutego 2021

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2021 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 4779 osób, uzyskując średnio 167,3 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 196 a minimalny 54 punkty. Osiemdziesięciu jeden zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200.


  Wtorek, 9 lutego 2021

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2021 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 775 osób, uzyskując średnio 151,1 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 188 a minimalny 64 punkty. Trzydziestu dziewięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Poniedziałek, 8 lutego 2021

  Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Zdrowia została przedłużona wiosenna sesja egzaminacyjna dla lekarzy i lekarzy dentystów (egzaminy specjalizacyjne). Sesja będzie trwać od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.


  Czwartek, 4 lutego 2021

  Ważna informacja dla osób przystępujących do Egzaminów LDEK i LEK w dniach 6 i 20 lutego 2021 r.
  Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną wszystkie osoby, które planują przystąpić do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w dniu 6 lutego 2021 r. oraz Lekarskiego Egzaminu Końcowego w dniu 20 lutego 2021 r. zobowiązane są do zapoznania się z wytycznymi sanitarnymi zamieszczonymi na stronie CEM. Niezastosowanie się do wytycznych może wykluczyć przystąpienie do egzaminu albo spowodować jego przerwanie.
  Osoba przystępująca do egzaminu we własnym zakresie musi zaopatrzyć się w:
  1. maseczkę ochronną (dokładnie zakrywająca nos i usta)
  2. rękawiczki
  3. zatemperowany ołówek o twardości 2B albo 3B
  4. gumkę
  5. długopis do podpisania się na liście zdających


  Środa, 23 grudnia 2020

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że dzień 24 grudnia 2020 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Piątek, 4 grudnia 2020

  Dyrektor CEM, działając na podstawie art. 16s ust. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.), informuje, że po wpłynięciu wniosku od jednego ze zdających o unieważnienie egzaminu testowego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie geriatrii, który odbył się sesji jesiennej 2020 r., podjął rozstrzygnięcie o odmowie unieważnienia tego egzaminu.


  Środa, 18 listopada 2020

  Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję w sprawie odstąpienia od części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów w sesji jesiennej 2020 r. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odstapienia-od-czesci-praktycznej-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-farmaceutow-w-sesji-jesiennej-2020-r).


  Środa, 4 listopada 2020

  Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – w sesji jesiennej 2020 r.

  Komunikaty Ministra Zdrowia:
  Komunikat w sprawie odstąpienia od części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach ochrony zdrowia w sesji jesiennej 2020 r.
  Komunikat w sprawie odstąpienia od części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych w sesji jesiennej 2020 r.
  Komunikat w sprawie odstąpienia od części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów w sesji jesiennej 2020 r.


  Wtorek, 20 października 2020

  Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego w ramach Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji jesiennej 2020 r. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odstapienia-od-przeprowadzenia-egzaminu-ustnego-w-ramach-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-pes-w-sesji-jesiennej-2020-r).


  Czwartek, 24 września 2020

  Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję w sprawie odstąpienia od części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów w sesji wiosennej 2020 r. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odstapienia-od-czesci-praktycznej-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-fizjoterapeutow-w-sesji-wiosennej-2020-r).

  Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję w sprawie odstąpienia od części praktycznej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych w sesji wiosennej 2020 r. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odstapienia-od-czesci-praktycznej-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-diagnostow-laboratoryjnych-w-sesji-wiosennej-2020-r).

  Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję w sprawie wydłużenia czasu trwania sesji jesiennej Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-wydluzenia-czasu-trwania-sesji-jesiennej-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-2020-r-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow).


  Wtorek, 22 września 2020

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2020 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 6330 osób (jedna osoba została zdyskwalifikowana), uzyskując średnio 122,5 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 169 a minimalny 44 punkty. Tysiąc czterystu pięćdziesięciu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Piątek, 11 września 2020

  CEM informuje, że istnieje możliwość zwolnienia z opłaty egzaminacyjnej dla osób, które zgłosiły się do egzaminu specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2020 r. i zrezygnowały z udziału w nim, a następnie złożyły zgłoszenie do egzaminu w sesji jesiennej 2020 r. W celu skorzystania z tej możliwości należy przesłać do CEM stosowny wniosek, którego wzór znajduje się na stronie internetowej CEM, przy poszczególnych grupach zawodowych, w zakładce „druki do pobrania” . Jeśli osoba po takiej rezygnacji wniosła opłatę za zgłoszenie w sesji jesiennej 2020 r., może otrzymać jej zwrot. Następuje to na wniosek, którego wzór został zamieszczony w ww. zakładce („wniosek o zwolnienie z opłaty i jej zwrot”). Wnioski takie mogą być składane maksymalnie w terminie 70 dni dla PES i PESDL oraz 30 dni dla PESF, PESFZ i PESOZ od dnia, w którym odbył się egzamin, do którego miał przystąpić dany zdający. Przy czym w przypadku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dla lekarzy i lekarzy dentystów) termin ten liczy się od dnia 1 września 2020 r.


  Wtorek, 8 września 2020

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2020 r. Do egzaminu przystąpiły w całym kraju 1423 osoby, uzyskując średnio 131,1 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 177 a minimalny 49 punktów. Dwustu trzydziestu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Dwie osoby zostały zdyskwalifikowane. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Czwartek, 3 września 2020

  W związku z licznymi pytaniami osób przystępujących do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, który odbędzie się w dniu 5.09.2020 r., CEM informuje, że otrzymało pismo z Ministerstwa Zdrowia, z którego wynika, iż podczas tego egzaminu do momentu zajęcia miejsca przy stoliku będzie obowiązywał bezwzględny nakaz założenia maseczki zakrywającej usta i nos. Po rozpoczęciu egzaminu zaleca się nadal zasłanianie twarzy w powyższy sposób. Jeśli jednak zdający będzie chciał spożyć napój, będzie mógł na ten czas zdjąć maseczkę. Nie będzie to wymagało informowania członków Zespołu. Jeśli do zdającego będzie podchodzić członek Zespołu Egzaminacyjnego, konieczne będzie zakrycie ust i nosa.


  Wtorek, 1 września 2020

  Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję o odstąpieniu od egzaminów ustnych wchodzących w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2020 r. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odstapienia-od-czesci-ustnej-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-w-sesji-wiosennej-2020-r).


  Piątek, 31 lipca 2020

  Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego dla farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Szczegółowe informacje są dostępne na naszej stronie poświęconej epidemii Covid.


  Poniedziałek, 27 lipca 2020

  Komunikat ws. okresu, w którym należy składać wnioski do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2020 (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-okresu-w-ktorym-nalezy-skladac-wnioski-do-pes).


  Piątek, 10 lipca 2020

  Informujemy, że decyzją Ministra Zdrowia od 1 września 2020 zostanie wznowiona sesja wiosenna egzaminów specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów oraz w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. O konkretnych terminach egzaminów zdający zostaną poinformowani z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.


  Środa, 8 lipca 2020

  Informujemy, że Minister Zdrowia podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Szczegółowe informacje są dostępne na naszej stronie poświęconej epidemii Covid.


  Czwartek, 2 lipca 2020

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało ważny komunikat dotyczący lekarzy i lekarzy dentystów, którzy po dniu 1 czerwca 2020 przystąpili do testowej części PES. Z jego treści wynika, że Minister Zdrowia podejmie decyzję o odstąpieniu od ustnej części PES dla tych lekarzy. W jej efekcie wszystkie osoby, które zdały lub zdadzą egzamin testowy, w sierpniu otrzymają dyplomy specjalisty.


  Wtorek, 30 czerwca 2020

  Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Zdrowia Centrum Egzaminów Medycznych nie będzie w tym roku przeprowadzać egzaminu wstępnego na uczelnie medyczne dla obcokrajowców (zaplanowanego pierwotnie na 13 lipca 2020). Szczegółowe informacje na temat przebiegu postępowania rekrutacyjnego są dostępne na stronach Ministerstwa Zdrowia


  Czwartek, 28 maja 2020

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2020 Dyrektora CEM, dzień 12 czerwca oraz 24 grudnia 2020 roku są dniami wolnymi od pracy w CEM.


  Czwartek, 21 maja 2020

  Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. wznowienia Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów. Informacje o miejscu i terminie egzaminów zostaną przesłane z 2 tygodniowym wyprzedzeniem za pomocą systemu SMK.
  Informacje o bieżącym statusie egzaminów przeprowadzanych w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Poniedziałek, 18 maja 2020

  W związku z pandemią covid-19 zachęcamy do zapoznania się z informacjami o bieżącym statusie egzaminów przeprowadzanych w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Środa, 22 kwietnia 2020

  Minister Zdrowia w dniu dzisiejszym ogłosił Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe, ustne oraz praktyczne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PESOZ zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.
  W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia publikujemy szczegółową listę dziedzin, w których odwołane zostały odwołane egzaminy.

  Minister Zdrowia w dniu dzisiejszym ogłosił Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Farmaceutów. A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe, ustne oraz praktyczne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PESF zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.
  W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Farmaceutów publikujemy szczegółową listę dziedzin, w których odwołane zostały odwołane egzaminy.

  Minister Zdrowia w dniu dzisiejszym ogłosił Komunikat w sprawie odwołania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów. A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe, ustne oraz praktyczne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PESFZ zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.
  W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Fizjoterapeutów publikujemy szczegółową listę dziedzin, w których odwołane zostały odwołane egzaminy.


  Wtorek, 7 kwietnia 2020

  Minister Zdrowia w dniu dzisiejszym ogłosił Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Diagnostów Laboratoryjnych. A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe, ustne oraz praktyczne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PESDL zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.
  W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Diagnostów Laboratoryjnych publikujemy szczegółową listę dziedzin, w których odwołane zostały odwołane egzaminy.


  Poniedziałek, 6 kwietnia 2020

  W związku z pandemią Covid 19 wszystkich lekarzy oczekujących na egzamin PES w dziedzinach zabiegowych informujemy, że firma Incision Academy oferuje 30-dniowy, bezpłatny dostęp do swojej komercyjnej platformy edukacyjnej (zawierającej bazę sfilmowanych procedur zabiegowych, uzupełnioną o testy sprawdzające wiedzę - w języku angielskim). Skorzystanie z tej platformy wymaga rejestracji na stronie Incision.


  Poniedziałek, 16 marca 2020

  Wszystkich lekarzy, którzy uzyskali pozytywny wynik na Lekarskim Egzaminie Końcowym informujemy, że ich świadectwa LEK zostały wystawione i wysłane przesyłką poleconą w dniu 11 marca 2020, na adres wskazany we wniosku zgłoszeniowym do LEK. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zignorowanie awizo i nieodebranie przesyłki spowoduje jej zwrotne przesłanie do CEM. W takiej sytuacji możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o powtórne przesłanie świadectwa. Ze względu na sytuację epidemiologiczną aktualnie nie jest możliwy odbiór osobisty takiego świadectwa.


  Piątek, 13 marca 2020

  Minister Zdrowia w dniu dzisiejszym ogłosił Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych. Jego skutkiem jest odwołanie wszystkich egzaminów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów, których przeprowadzenie zostało zaplanowane po dniu 13 marca 2020 r. A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe oraz egzaminy ustne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PES zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.
  W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych publikujemy szczegółową listę dziedzin, w których odwołane zostały odwołane egzaminy.


  Czwartek, 12 marca 2020

  Uprzejmie informujemy, że egzamin testowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, zaplanowany w dniu 14 marca bieżącego roku nie odbędzie się. O nowym terminie egzaminu zdający zostaną powiadomieni z zachowaniem co najmniej 14-dniowego wyprzedzenia. Lekarzy mających przystąpić do egzaminów w przyszłym tygodniu (16-21 marca) prosimy o regularne sprawdzanie informacji na naszej stronie. Rozstrzygnięcie w kwestii przeprowadzenia tych egzaminów opublikujemy niezwłocznie po jego dokonaniu.


  Wtorek, 25 lutego 2020

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2020 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 3689 osób (dwie osoby zostały zdyskwalifikowane), uzyskując średnio 131,5 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 175 a minimalny 28 punktów. Pięciuset czterdziestu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197 - 3 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Wtorek, 11 lutego 2020

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2020 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 796 osób, uzyskując średnio 111,6 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 161 a minimalny 42 punkty. Trzystu czterdziestu czterech zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Piątek, 31 stycznia 2020

  Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, że do dnia 4 lutego 2020 r. do godz. 23.59 został przedłużony termin składania wniosków zgłoszeniowych do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, który odbędzie się w sesji wiosennej 2020 r.


  Piątek, 6 grudnia 2019

  Komunikat w sprawie unieważnienia egzaminu ustnego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w dziedzinie neurologii.


  Wtorek, 24 września 2019

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2019 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 6379 osób, uzyskując średnio 129,0 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 179 a minimalny 43 punkty. Dziewięćset dziewięćdziesięciu trzech zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Wtorek, 10 września 2019

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2019 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1366 osób, uzyskując średnio 119,7 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 169 a minimalny 38 punktów. Czterystu czterdziestu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199 - 1 zadanie zostało unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Środa, 26 czerwca 2019

  Na naszej stronie, w zakładce Lekarze/Dentyści, Specjalizacje lekarskie, statystyki, opublikowaliśmy statystyki zdawalności Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zgłosili się do egzaminów w latach 2009-2018.


  Środa, 19 czerwca 2019

  Komunikat w sprawie odmowy unieważnienia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz)


  Wtorek, 18 czerwca 2019

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 21 czerwca 2019 roku Centrum Egzaminów Medycznych będzie nieczynne.


  Poniedziałek, 29 kwietnia 2019

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 2 maja 2019 roku Centrum Egzaminów Medycznych będzie nieczynne.


  Piątek, 8 marca 2019

  Informujemy że opublikowaliśmy nowe statystyki LEK/LDEK.
  LDEK - Zdawalności absolwentów z podziałem na lata i ukończone uczelnie
  LEK - Zdawalności absolwentów z podziałem na lata i ukończone uczelnie


  Wtorek, 19 lutego 2019

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2019 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 3372 osoby, uzyskując średnio 121,7 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 172 a minimalny 41 punktów. Osiemset czterdziestu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194 - 6 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Poniedziałek, 11 lutego 2019

  Komunikat o unieważnieniu LDEK jednego zdającego


  Środa, 6 lutego 2019

  Informacje o terminie i miejscu Lekarskiego Egzaminu Końcowego dla osób, które złożyły wnioski na sesję lutową 2019 r. są zamieszczone w SMK.


  Wtorek, 5 lutego 2019

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2019 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 679 osób, uzyskując średnio 120,2 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 171 a minimalny 37 punktów. Dwustu dwóch zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Czwartek, 20 grudnia 2018

  Komunikat w sprawie unieważnienia egzaminu praktycznego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych w dziedzinie laboratoryjnej toksykologii medycznej.


  Środa, 19 grudnia 2018

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 24 grudnia 2018 roku Centrum Egzaminów Medycznych będzie nieczynne.


  Piątek, 14 grudnia 2018

  Komunikat w sprawie unieważnienia egzaminu z chorób zakaźnych.


  Środa, 26 września 2018

  Centrum Egzaminów Medycznych, działając na podstawie § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 1877) ogłasza, że w dniu 24.09.2018 r. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych wydał zarządzenie o unieważnieniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego dla dwóch lekarzy, który odbył się w dniu 27 lutego 2016 r. Przyczyną unieważnienia było wydanie prawomocnego wyroku z dnia 30 stycznia 2018 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu V Wydział Karny, stwierdzającego, że w dniu 27 lutego 2016 r. we Wrocławiu lekarze ci wyłudzili poświadczenie nieprawdy w dokumentach w postaci świadectw złożenia LEK przez podstępne wprowadzenie w błąd osoby upoważnionej do wystawienia świadectwa tj. o przestępstwo z art. 272 K.k.


  Wtorek, 25 września 2018

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2018 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 6025 osób, uzyskując średnio 133,8 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 178 a minimalny 35 punktów. Siedemset dwudziestu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Wtorek, 18 września 2018

  Komunikat w sprawie składania egzaminu testowego w dziedzinie chorób wewnętrznych w sesji jesiennej 2018 r. CEM uprzejmie informuje, że egzamin testowy wchodzący w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych w sesji jesiennej 2018 r. będzie przeprowadzony w Łodzi, Atlas Arena (Mała Hala Sportowa, Al. Unii Lubelskiej 2, wjazd i parking od Al. Unii Lubelskiej – bramki 3 i 4). Zdający powinni zgłosić się na co najmniej 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu tj. o godz. 10.15.


  Wtorek, 11 września 2018

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2018 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1442 osoby, uzyskując średnio 125,6 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 173 a minimalny 37 punktów. Trzystu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Czwartek, 6 września 2018

  Centrum Egzaminów Medycznych informuje, iż w dniu 7 września 2018 r. w związku z zaangażowaniem większości pracowników CEM w przeprowadzanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, kontakt telefoniczny może być utrudniony. Za utrudnienia przepraszamy.


  Poniedziałek, 30 kwietnia 2018

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że 4 maja 2018 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Czwartek, 29 marca 2018

  W związku z pracami technicznymi, od godzin popołudniowych w piątek 30.03.2018 roku nastąpi przerwa z dostępem do usług Internetowych w CEM (strona www, poczta e-mail, spz). Przywrócenie usług jest niezależne od CEM, powinno jednak nastąpić w przeciągu 24 godzin.


  Wtorek, 20 lutego 2018

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2018 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 3480 osób, uzyskując średnio 127.9 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 170 a minimalny 22 punkty. Pięciuset czterdziestu pięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194 - 6 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Poniedziałek, 5 lutego 2018

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2018 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 806 osób, uzyskując średnio 119 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 167 a minimalny 42 punkty. Dwustu sześćdziesięciu siedmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Czwartek, 1 lutego 2018

  Centrum Egzaminów Medycznych informuje, iż w dniu 2 lutego 2018 r. w związku z zaangażowaniem większości pracowników CEM w przeprowadzanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, kontakt telefoniczny może być utrudniony. Za utrudnienia przepraszamy.


  Środa, 24 stycznia 2018

  Centrum Egzaminów Medycznych informuje, że szczegółowe informacje o miejscu zdawania Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, który odbędzie się w dniu 2 lutego 2018 roku zostały umieszczone w systemie SMK. Można je sprawdzić po zalogowaniu się do systemu SMK na swoje indywidualne konto. Jednocześnie informujemy, że CEM nie przesyła już dodatkowych e-maili z informacją o miejscu zdawania LDEK.


  Piątek, 22 grudnia 2017

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że dni 27 grudnia 2017 roku i 2 stycznia 2018 roku są dniami wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Środa, 20 grudnia 2017

  Informujemy, że Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w dniu 2 lutego 2018 r. odbędzie się tylko w Łodzi. Next Medical-Dental Final Examination (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Koncowy - LDEK) held on February 2nd 2018 will be organized only in the city of Lodz.


  Wtorek, 3 października 2017

  Informujemy, że opublikowaliśmy statystyki z Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, który odbył się w sesji jesiennej 2017 r.


  Środa, 27 września 2017

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2017 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 5802 osoby, uzyskując średnio 134.8 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 183 a minimalny 55 punktów. Siedmiuset trzydziestu pięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Wtorek, 12 września 2017

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2017 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1275 osób, uzyskując średnio 124.0 punkty. Maksymalny wynik wyniósł 174 a minimalny 45 punktów. Trzystu siedemnastu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197 - 3 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Czwartek, 7 września 2017

  Centrum Egzaminów Medycznych informuje, iż w dniu 8 września 2017 r. w związku z zaangażowaniem większości pracowników CEM w przeprowadzanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, kontakt telefoniczny może być utrudniony. Za utrudnienia przepraszamy.


  Piątek, 11 sierpnia 2017

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że 14 sierpnia 2017 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Środa, 26 kwietnia 2017

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 2 maja 2017 roku Centrum Egzaminów Medycznych nie będzie funkcjonowało.


  Środa, 5 kwietnia 2017

  Informujemy, że zawiadomienia o egzaminach specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2017 r. dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów zostały przesłane za pomocą SMK. Osoby zainteresowane prosimy o sprawdzenie w SMK faktu otrzymania zawiadomienia oraz o zapoznanie się z jego treścią.


  Czwartek, 30 marca 2017

  Uprzejmie informujemy, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony w piątek, 8 września 2017 r., natomiast Lekarski Egzamin Końcowy - w sobotę 23 września 2017 r. Jednocześnie przypominamy, że termin składania wniosków o przystąpienie do LEK/LDEK upływa 30 czerwca br.

  Next Medical-Dental Final Examination (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Koncowy - LDEK) will be held on September 8th 2017 and Medical Final Examination (Lekarski Egzamin Koncowy - LEK) will be held on September 23rd 2017. The deadline for applications is June 30th.


  Czwartek, 2 marca 2017

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2017 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 3723 osoby, uzyskując średnio 130,0 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 177 a minimalny 42 punkty. Sześćset trzydziestu jeden zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Środa, 8 lutego 2017

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2017 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 845 osób, uzyskując średnio 117,9 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 167 a minimalny 0 punktów. Dwustu siedemdziesięciu pięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 193 - 7 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Czwartek, 19 stycznia 2017

  Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z późn. zm.), do sesji jesiennej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, która odbywać się będzie w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r., wniosek o przystąpienie do tego egzaminu składa się w terminie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. Wniosek ten będzie można składać za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, który zostanie uruchomiony dla lekarzy nie wcześniej niż z dniem 1 maja 2017 r. CEM nie będzie więc – jak dotąd – przyjmować wniosków zgłoszeniowych do ww. egzaminu za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej CEM.


  Środa, 18 stycznia 2017

  Komunikat w sprawie unieważnienia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów Dyrektor CEM informuje, że działając na podstawie art. 107zb ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, z późn. zm., zwanej dalej „PF”) w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w dniu 16.01.2017. podjął decyzję o unieważnieniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów w całości w dziedzinie farmacji klinicznej, który odbył się w sesji jesiennej 2016 r. Unieważnienie dotyczyło 5 farmaceutów, którzy przystępowali do ww. egzaminu w dniu 21.11.2016 r. Przyczyną unieważnienia było uchybienie formalne polegające na przeprowadzeniu poszczególnych części egzaminu w niewłaściwej kolejności, tj. z naruszeniem dyspozycji art. 107w ust. 3 PF. Zainteresowanym farmaceutom została przesłana decyzja o unieważnieniu oraz zamieszcza się ją w SMK.


  Czwartek, 29 grudnia 2016

  Sobota 31.12.2016 r. jest dniem wolnym od pracy w CEM, w tym dniu nie będzie możliwy kontakt telefoniczny oraz e-mail z pracownikami CEM. Biorąc pod uwagę, że jest to końcowy termin składania wniosków zgłoszeniowych do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2017 r., kontakt z CEM w sprawie trudności technicznych lub wątpliwości dotyczących tego zgłoszenia będzie możliwy tylko do dnia 30.12.2016 r. w godzinach urzędowania tj. do godz. 16.00.


  Poniedziałek, 5 grudnia 2016

  CEM informuje, że limit miejsc w Warszawie na LDEK w dniu 3 lutego 2017 r. został wyczerpany.


  Piątek, 2 grudnia 2016

  Centrum Egzaminów Medycznych informuje, że zgłoszenia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, które będą przeprowadzane w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., będzie można składać w terminie od dnia 1 maja 2017 r.


  Czwartek, 1 grudnia 2016

  CEM informuje, że istnieje możliwość zmiany preferowanego miejsca zdawania LDEK w dniu 3 lutego 2017 r. w języku polskim, z Łodzi na Warszawę. W tym celu należy edytować wniosek zgłoszeniowy. Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.


  Czwartek, 24 listopada 2016

  Infomujemy, że udostępniona została zweryfikowana i rozszerzona lista pytań testowych do egzaminu z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.


  Czwartek, 10 listopada 2016

  Uprzejmie informujemy, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony w piątek 3 lutego 2017 r. Jednocześnie przypominamy, że termin składania wniosków o przystąpienie do LDEK upływa 30 listopada br.

  Next Medical-Dental Final Examination (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy - LDEK) will be held on February 3rd 2017. The deadline for applications is November 30th.


  Środa, 9 listopada 2016

  Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, że na gruncie obowiązujących przepisów istnieje możliwość zgłaszania się do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, który zostanie przeprowadzony w terminie lutowym 2017 r., przez studentów 5. roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym. Jednakże CEM wskazuje, że aktualnie finalizowane są prace w Parlamencie nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wyniku której znosi się możliwość przystępowania do tego egzaminu przez studentów. Nowe rozwiązania prawne mają obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r., a więc mają dotyczyć LDEK organizowanego w lutym 2017 r. W przypadku wejścia w życie tych przepisów studenci, którzy zgłoszą swój akces do tego egzaminu, nie będą mogli do niego przystąpić, wyczerpią jednak jeden z darmowych terminów zgłoszenia się do tego egzaminu. Ponadto, w świetle nowelizacji ustawy, która ma wejść w życie z dniem 1 maja 2017 r., tylko pierwsze zgłoszenie będzie wolne od opłaty egzaminacyjnej.


  Piątek, 4 listopada 2016

  Uprzejmie informujemy, że najbliższy Lekarski Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony w sobotę 25 lutego 2017 r. Jednocześnie przypominamy, że termin składania wniosków o przystąpienie do LEK upływa 30 listopada br.

  Next Medical Final Examination (Lekarski Egzamin Koncowy - LEK) will be held on February 25th 2017. The deadline for applications is November 30th.


  Czwartek, 22 września 2016

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2016 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 5933 osób, uzyskując średnio 130,5 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 176 a minimalny 54 punkty. Siedemset sześćdziesięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194 - 6 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Wtorek, 6 września 2016

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w terminie wrześniowym 2016 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1375 osób, uzyskując średnio 124,9 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 172 a minimalny 51 punktów. Dwustu osiemdziesięciu sześciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194 - 6 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Piątek, 2 września 2016

  Centrum Egzaminów Medycznych informuje, iż w dniu 2 września 2016 r. w związku z zaangażowaniem większości pracowników CEM w przeprowadzanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, kontakt telefoniczny może być utrudniony. Za utrudnienia przepraszamy.


  Czwartek, 14 lipca 2016

  W związku z tym, iż w 2016 r. dzień 31 lipca przypada w niedzielę, zgłoszenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2016 r. będą przyjmowane do dnia 1 sierpnia 2016 r. włącznie (do tej daty lekarze mogą również składać wymagane dokumenty do właściwego wojewody).


  Poniedziałek, 4 lipca 2016

  Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) informuje, że z dniem 2 lipca 2016 r. straciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z późn. zm.), regulujące m.in. zasady organizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz). Przystępowanie do kolejnych egzaminów będzie następować zgodnie z nowymi przepisami. CEM zachęca więc do monitorowania procesu legislacyjnego w tym zakresie. O wejściu w życie nowych przepisów CEM będzie informowało w następnych komunikatach.


  Piątek, 10 czerwca 2016

  W związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, za pomocą którego następuje zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie przypomina, że zgłoszenie takie wymaga uprzedniego założenia konta w tym systemie oraz potwierdzenia uprawnień do posiadania takiego konta. Ponadto osoba zamierzająca złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu powinna wcześniej uzyskać potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, którego dokonuje wojewoda. Procedury związane z tym potwierdzeniem mogą trwać ok. 3 tygodni. Tak więc, diagności laboratoryjni i farmaceuci zainteresowani składaniem ww. egzaminów w najbliższej sesji powinni niezwłocznie podjąć stosowne czynności urzędowe, by móc złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu przed upływem terminu, tj. 15 lipca 2016 r. dla Diagnostów Laboratoryjnych i 31 lipca 2016 r. dla Farmaceutów.


  Środa, 25 maja 2016

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu 27 maja 2016 roku Centrum Egzaminów Medycznych nie będzie funkcjonowało.


  Środa, 27 kwietnia 2016

  Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).


  Piątek, 22 kwietnia 2016

  Uprzejmie informujemy że od 22 kwietnia 2016 została przywrócona możliwość składania elektronicznych wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Procedura składania wniosków pozostała na dotychczasowych zasadach.


  Poniedziałek, 21 marca 2016

  Uprzejmie informujemy, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony w piątek, 2 września 2016 r., natomiast Lekarski Egzamin Końcowy - w sobotę 17 września 2016 r. Jednocześnie przypominamy, że termin składania wniosków o przystąpienie do LEK/LDEK upływa 30 czerwca br.

  Next Dentist Final Exam (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Koncowy - LDEK) will be held on September 2nd 2016 and Physician Final Exam (Lekarski Egzamin Koncowy - LEK) will be held on September 17th 2016. The deadline for applications is June 30th.


  Czwartek, 3 marca 2016

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2016 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 3607 osób, uzyskując średnio 137,8 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 178 a minimalny 41 punktów. Trzystu dwunastu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Czwartek, 18 lutego 2016

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2016 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 812 osób, uzyskując średnio 125,0 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 174 a minimalny 34 punkty. Stu sześćdziesięciu trzech zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 192 - 8 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Czwartek, 11 lutego 2016

  Centrum Egzaminów Medycznych informuje, iż w dniu 12 lutego 2016 r. w związku z zaangażowaniem większości pracowników CEM w przeprowadzanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, kontakt telefoniczny może być utrudniony. Za utrudnienia przepraszamy.


  Wtorek, 29 grudnia 2015

  W związku ze zmianami przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty w zakresie składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, system rejestracji nowych wniosków do egzaminów w sesji jesiennej 2016 zostanie zamknięty z dniem 1 stycznia 2016 do odwołania. Informacje o otwarciu możliwości składania wniosków oraz o szczegółach tej procedury będziemy publikować na bieżąco w Aktualnościach.


  Czwartek, 17 grudnia 2015

  Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie przypomina, że termin składania wniosków zgłoszeniowych do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dla lekarzy i lekarzy dentystów) do sesji wiosennej 2016 r. upływa z dniem 31.12.2015 r. Po tym dniu nie będzie możliwości złożenia takiego wniosku.


  Wtorek, 15 grudnia 2015

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że dzień 24 grudnia 2015 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Poniedziałek, 7 grudnia 2015

  W związku ze zmianami przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty w zakresie składania wniosków o przystąpienie do LEK i LDEK, system rejestracji wniosków CEM pozostaje zamknięty. Informacje o otwarciu możliwości składania wniosków oraz o szczegółach tej procedury będziemy publikować na bieżąco w Aktualnościach.

  Due to changes introduced in the content of the Act on doctor's and dentist's profession, within the scope of submitting applications to take LEK and LDEK exams, the application registration system in CEM has been closed. All information on the possibility of filing applications and details on this procedure is going to be published in "Aktualności" section.


  Czwartek, 24 września 2015

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w terminie wrześniowym 2015 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 6084 osoby, uzyskując średnio 131,6 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 174 a minimalny 3 punkty. Pięćset osiemdziesięciu dwóch zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 192 - 8 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Wtorek, 8 września 2015

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w terminie wrześniowym 2015 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1539 osób, uzyskując średnio 124,5 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 169 a minimalny 0 punktów. Trzystu trzydziestu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Środa, 2 września 2015

  W dniu 04.09.2015 w związku z egzaminem LDEK kontakt telefoniczny z Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych nie będzie możliwy. Dlatego też prosimy o kontakt w innych dniach. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


  Wtorek, 2 czerwca 2015

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że 5 czerwca 2015 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Czwartek, 26 lutego 2015

  Individual results of LEK are available here.

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w terminie lutowym 2015 r. Do egzaminu przystąpiły w całym kraju 3854 osoby, uzyskując średnio 137,6 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 184 a minimalny 57 punkty. Trzystu sześćdziesięciu siedmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Środa, 11 lutego 2015

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w terminie lutowym 2015 r. Do egzaminu przystąpiły w całym kraju 762 osoby, uzyskując średnio 118,6 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 173 a minimalny 4 punkty. Dwieście dwudziestu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194 - 6 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Wtorek, 3 lutego 2015

  W dniu 05.02.2015 w związku z egzaminem LDEK kontakt telefoniczny z Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych nie będzie możliwy. Dlatego też prosimy o kontakt w innych dniach. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


  Piątek, 19 grudnia 2014

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że dzień 24 grudnia 2014 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Czwartek, 30 października 2014

  Uprzejmie informujemy, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony w czwartek, 5 lutego 2015 r, natomiast Lekarski Egzamin Końcowy - w sobotę 21 lutego 2015 r. Jednocześnie przypominamy, że termin składania wniosków o przystąpienie do LEK/LDEK upływa 30 listopada br.

  Next Dentist Final Exam (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Koncowy - LDEK) will be held on February 5th 2015 and Physician Final Exam (Lekarski Egzamin Koncowy - LEK) will be held on February 21st 2015. The deadline for applications is November 30th.


  Czwartek, 25 września 2014

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w terminie wrześniowym 2014 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 6053 osoby, uzyskując średnio 137,2 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 184 a minimalny 13 punktów. Czterystu czterdziestu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194 - 6 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Środa, 17 września 2014

  Dostępne są już zbiorcze statystyki z ostatniego Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.


  Wtorek, 16 września 2014

  Miejsce zdawania egzaminu LEK/LDEK można sprawdzić po zalogowaniu się do swojego konta na stronie CEM. W tabeli ze złożonymi wnioskami, przy właściwej sesji, obok "edytuj wniosek", "pobierz wniosek" jest link do "numer kodowy". Po wybraniu tej opcji wyświetli się informacja o terminie egzaminu, numerze kodowym zdającego, miejscu zdawania egzaminu (dokładny adres). Informacje te zostały również wysłane na adres e-mail podany we wniosku. Prosimy o dokładne sprawdzanie poczty, gdyż wielu dostawców usług może traktować tę wiadomość jako spam lub oznaczać ją jako inną i umieszczać w innym katalogu niż główny. Ewentualne problemy z dostarczeniem wiadomości prosimy kierować do swoich dostawców usług poczty elektronicznej, którzy mogą sprawdzić przyczynę niedostarczenia wiadomości (e-maile zostały wysłane z domeny cem.edu.pl w dniach 01-03 września 2014 r.).


  Środa, 10 września 2014

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w terminie wrześniowym 2014 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1545 osób, uzyskując średnio 127,4 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 175 a minimalny 61 punktów. Dwustu sześćdziesięciu trzech zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Środa, 3 września 2014

  W dniu 05.09.2014 w związku z egzaminem LDEK kontakt telefoniczny z Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych nie będzie możliwy. Dlatego też prosimy o kontakt w innych dniach. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


  Wtorek, 12 sierpnia 2014

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu informatycznego CEM dla potrzeb wizualizacji oraz szkieletu sieci.


  Poniedziałek, 23 czerwca 2014

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Rozbudowę systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu sieci".


  Piątek, 6 czerwca 2014

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia na sesję jesienną 2014 roku. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2014 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 24 marca 2014r., od sesji jesiennej 2014r. wysokość opłaty za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia wynosi 450 zł. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego albo tylko do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESoz opłata wynosi 225 zł.


  Wtorek, 20 maja 2014

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla Diagnostów Laboratoryjnych na sesję jesienną 2014 roku.


  Czwartek, 15 maja 2014

  Serdecznie witamy gości i uczestników I konferencji naukowo-szkoleniowej „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy i ratowników medycznych w siłach zbrojnych RP - nowe regulacje prawne i organizacyjne” - program konferencji.


  Środa, 16 kwietnia 2014

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że dzień 2 maja 2014 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Czwartek, 27 lutego 2014

  Dostępne są już aktualne statystyki Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który odbył się w terminie lutowym 2014 roku. Wcześniej opublikowane statystyki dotyczyły innego egzaminu. Za pomyłke przepraszamy.


  Środa, 26 lutego 2014

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w terminie lutowym 2014 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 3815 osób, uzyskując średnio 136,3 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 181 a minimalny 0 punktów. Trzystu jeden zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Wtorek, 11 lutego 2014

  Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w terminie lutowym 2014 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 892 osoby, uzyskując średnio 121,5 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 166 a minimalny 30 punktów. Dwieście dwudziestu pięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Środa, 5 lutego 2014

  Centrum Egzaminów Medycznych informuje, iż w dniu 7 lutego 2014 r. w związku z zaangażowaniem większości pracowników CEM w przeprowadzeniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego kontakt telefoniczny może być utrudniony. Za utrudnienia przepraszamy.


  Piątek, 10 stycznia 2014

  Komunikat w sprawie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych.


  Poniedziałek, 16 grudnia 2013

  Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie przypomina, że z dniem 31.12.2013 r. upływa termin zgłaszania się (elektronicznie) do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dla lekarzy i lekarzy dentystów) w sesji wiosennej 2014 r. Po tej dacie nie będzie możliwe złożenie wniosku-zgłoszenia do ww. egzaminu.


  Poniedziałek, 2 grudnia 2013

  Komunikat w sprawie unieważnienia egzaminu jednej z osób zdających egzamin ustny z reumatologii w sesji jesiennej 2013 r.


  Czwartek, 21 listopada 2013

  Komunikat w sprawie unieważnienia egzaminu jednej z osób zdających egzamin ustny z medycyny rodzinnej w sesji jesiennej 2013 r.


  Czwartek, 26 września 2013

  Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w terminie wrześniowym 2013 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 5801 osób, uzyskując średnio 134,2 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 179 a minimalny 0 punktów. Czterystu osiemdziesięciu dwóch zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 192 - 8 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


  Środa, 25 września 2013

  Wyniki z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który odbył się 21 września 2013r. zostaną opublikowane w najbliższy czwartek wieczorem tj. 26 września 2013r.


  Czwartek, 12 września 2013

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w terminie wrześniowym 2013 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1438 osób, uzyskując średnio 126,1 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 169 a minimalny 0 punktów. Stu dziewięćdziesięciu czterech zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 192 - 8 zadań zostało unieważnionych przez Zespół do spraw Zastrzeżeń.


  Poniedziałek, 12 sierpnia 2013

  Uprzejmie informujemy, że przywrócone zostało prawidłowe funkcjonowanie sieci telefonicznej.


  Piątek, 9 sierpnia 2013

  Od dn. 08.08.2013r. w związku z awarią sieci telefonicznej Dialog na terenie Łodzi informujemy, że kontakt telefoniczny z CEM jest utrudniony. Prosimy kontaktować się w sprawach pilnych za pomocą e-mail.


  Środa, 29 maja 2013

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia na sesję jesienną 2013 roku.


  Środa, 27 lutego 2013

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w terminie lutowym 2013 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 3523 osoby, uzyskując średnio 132,7 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 176 a minimalny 50 punktów. Dwustu dziewięćdziesięciu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 192 - 8 zadań zostało unieważnionych przez Zespół do spraw zastrzeżeń.


  Wtorek, 12 lutego 2013

  The results of the Dentists Final Examination (LDEK) held on February 8th have been published. The exam was taken by 814 dentists, the mean result was 127.2 points. Maximal result was 176 and minimal one - 50 points. 156 examinees obtained less than 56% which is necessary to pass the exam. The maximal number of points to obtain was 196 as 4 questions have been cancelled after the revision of the objections.

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w terminie lutowym 2013 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 814 osób, uzyskując średnio 127,2 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 176 a minimalny 50 punktów. Stu pięćdziesięciu sześciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Zespół do spraw zastrzeżeń.


  Środa, 30 stycznia 2013

  Od 28 stycznia 2013 występowały problemy z dostępem do usług www.cem.edu.pl. Część usług na naszej stronie jest już dostępnych, te które jeszcze nie działają będziemy w najbliższych dniach włączać. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


  Poniedziałek, 26 listopada 2012

  CEM informuje, że przy ustalaniu liczby zgłoszeń do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego nie uwzględnia się dotychczasowych zgłoszeń do Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarskiego-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Oznacza to, że osoby, które przystępowały dotąd do LEP i LDEP nie wnoszą opłaty egzaminacyjnej w przypadku egzaminu w języku polskim. Jest nią bowiem objęte 4. i następne zgłoszenie do LEK i LDEK.


  Wtorek, 20 listopada 2012

  Centrum Egzaminów Medycznych informuje, że w dniu 24.12.2012 r. nie będzie funkcjonowało. Natomiast jako dodatkowy dzień urzędowania został wyznaczony 24.11.2012 r. (sobota).


  Wtorek, 13 listopada 2012

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia na sesję wiosenną 2013 roku.


  Wtorek, 6 listopada 2012

  Uprzejmie informujemy, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony w piątek, 8 lutego 2013 r, natomiast Lekarski Egzamin Końcowy - w sobotę 23 lutego 2013 r. Jednocześnie przypominamy, że termin składania wniosków o przystąpienie do LEK/LDEK upływa 30 listopada br.

  The first Dentist Final Exam (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Koncowy - LDEK) will be held on February 8th 2013 and first Physician Final Exam (Lekarski Egzamin Koncowy - LEK) will be held on February 23rd 2013. The deadline for applications is November 30th.


  Środa, 31 października 2012

  Registration system has been opened for applications for the Physician Final Exam (Lekarski Egzamin Koncowy - LEK) and the Dentists Final Exam (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Koncowy - LDEK).

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który odbędzie się w lutym 2013 roku.


  Niedziela, 14 października 2012

  In accordance with the Act of 28 April 2012 amending the Act on Professions of Doctor and Dentist, LEP and LDEP will be replaced by the Physician Final Exam (Lekarski Egzamin Koncowy - LEK) and the Dentists Final Exam (Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Koncowy - LDEK). LEK and LDEK will be held for the first time in February 2013.
  Similarly to previous exams, only those who graduated from Polish Medical Universities after studies in English are entitled to take LEK/LDEK in English. In contrast to LEP/LDEP it is no longer necessary to obtain the limited license to practice. Only the university diploma is needed.
  A person wishing to take LEK or LDEK must complete the appropriate application on the CEM website:
  1. before June 30th for exams set in the period from 1 September to 30 September;
  2. before November 30th for exams set in the period from 1 February to 28 February.

  We anticipate that the application system will be launched by the end of October 2012.
  The details of LEK and LDEK are defined in the Regulation of the Minister of Health on 30 July 2012. Further information about the organization of LEK/LDEK will posted on our website at a later date.


  Piątek, 12 października 2012

  Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w lutym 2013 roku zostaną przeprowadzone po raz pierwszy Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK), które zastąpią LEP i LDEP.

  Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK musi wypełnić stosowny wniosek na stronie internetowej CEM:
  1. do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września;
  2. do dnia 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przeprowadzany jest dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

  Przewidujemy, iż system składania wniosków zostanie uruchomiony do końca października 2012 r.

  Szczegóły dotyczące LEK i LDEK ( m.in. zakresy zadań testowych) są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. Dalsze informacje dot. organizacji LEK/LDEK będą zamieszczone na stronie internetowej CEM w późniejszym terminie.


  Niedziela, 30 września 2012

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2012 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 5056 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 137 punktów. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 184 a minimalny 45 punktów. Stu dziesięciu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 110 punktów. Wśród 470 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 126 punktów (minimum - 72, a maksimum 165). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.


  Niedziela, 16 września 2012

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2012 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1106 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 136.5 punktu. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 173 a minimalny 60 punktów. Osiemdziesięciu czterech lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 110 punktów. Wśród 181 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 129.7 punktu (minimum - 81, a maksimum 172). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.


  Wtorek, 31 lipca 2012

  W związku z upływem w dniu 31 lipca terminu składania zgłoszeń do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego , CEM informuje, iż w tym dniu pracownicy CEM będą dyżurować do godziny 18:00 pod numerem telefonu 422722036.


  Poniedziałek, 16 kwietnia 2012

  Registration system has been opened for applications for State Examination of Dental Doctor (LDEP) and State Examination of Medical Doctor (LEP). The deadline for submitting application is May 31st 2012. LDEP will take place on September 15th and LEP will take place on September 29th.

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Lekarsko-Dentystycznego oraz Lekarskiego Egzaminu Państwowego, który odbędzie się we wrześniu 2012 roku.


  Środa, 11 kwietnia 2012

  Komunikat w sprawie procedury uznawania wyniku egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwa naukowe za równoważny z całością albo częścią Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.


  Wtorek, 28 lutego 2012

  Komunikat w sprawie dyskwalifikacji zdających podczas Lekarskiego Egzaminu Państwowego
  Centrum Egzaminów Medycznych informuje, iż w podczas Lekarskiego Egzaminu Państwowego, który odbył się w dniu 25.02.2012 r. w Lublinie nastąpiła dyskwalifikacja dwóch osób zdających. Uzasadnieniem takiego rozstrzygnięcia było naruszenie § 15. Regulaminu Porządkowego Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Przepis ten stanowi, iż zadania testowe powinny być rozwiązane przez osoby egzaminowane samodzielnie. Kontaktowanie się z innymi osobami, a także korzystanie z niedozwolonych materiałów jest podstawą przerwania Lekarskiego Egzaminu Państwowego danej osoby egzaminowanej i skutkuje jej dyskwalifikacją. Ww. sprawie osoby zdające porozumiewały się między sobą.

  Dostępna jest już statystyka Lekarskiego Egzaminu Państwowego.


  Niedziela, 26 lutego 2012

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2012 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 2991 lekarzy stażystów. Średni wynik wśród stażystów wyniósł 135,8 punktu, maksymalny - 176 punktów, a minimalny - 43 punkty. Dwustu trzydziestu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 112 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200. Wśród 572 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu, średni wynik wyniósł 126,4 punktu (minimum - 0, a maksimum 161).


  Czwartek, 23 lutego 2012

  Komunikat w sprawie unieważnienia egzaminu z fizyki medycznej w sesji jesiennej 2011r.

  Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi działając na podstawie § 29b ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z późn. zm.) informuje, że decyzją Ministra Zdrowia z dnia 16.02.2012r. został unieważniony egzamin w dziedzinie fizyki medycznej. Egzamin został przeprowadzony 08.12.2011r. w Zakładzie Fizyki Medycznej w Centrum Onkologii w Warszawie. Przewodniczącym PKE był Prof. dr hab. Julian Malicki. Przyczyną unieważnienia egzaminu było naruszenie postanowienia §25 ust. 5 ww. rozporządzenia regulującego procedurę powołania Przewodniczącego PKE tj. brak obecności właściwego dla danej specjalności konsultanta wojewódzkiego. Unieważniony egzamin traktuje się jako niebyły. Unieważniony egzamin powtarzany jest w terminie niedłuższym niż 3 miesiące od dnia, w którym decyzja o unieważnieniu stała się ostateczna.


  Sobota, 4 lutego 2012

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2012 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 788 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 122.5 punktu. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 164 a minimalny 27 punktów. Stu szęśćdziesięciu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 109 punktów. Wśród 250 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 121.7 punktu (minimum - 67, a maksimum 156). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194 - 6 zadań zostało unieważnionych przez Komisję Egzaminacyjną.


  Wtorek, 13 grudnia 2011

  Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie przypomina, że trwa rejestracja lekarzy zamierzających przystępować do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2012 r. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie internetowej CEM (menu:egzaminy-specjalizacje lekarskie-wniosek zgłoszeniowy) do dnia 31.12.2011 r. do godz. 24.00. (w przypadku lekarzy niedopuszczonych dotąd do egzaminu wydrukowany formularz zgłoszeniowy wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do tej daty odpowiednio do wojewody, Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych). Zarejestrowanie się po tej dacie spowoduje, iż system komputerowy automatycznie przyporządkuje osobę zgłaszającą się do PES w sesji jesiennej 2012 r.


  Czwartek, 1 grudnia 2011

  Informacje dla lekarzy składających dokumenty do PES z ortodoncji.

  Komunikat w sprawie unieważnienia egzaminu ustnego w dziedzinie diabetologii w sesji jesiennej 2011 r.

  Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, działając na podstawie art. 16s. ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) informuje, iż podjął wobec dwóch lekarzy decyzję o unieważnieniu egzaminu ustnego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie diabetologii. Egzamin ten odbył się w dniu 16 listopada 2011 r. w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i był przeprowadzony przez Zespół Egzaminacyjny, którego Przewodniczącym był Pan prof. dr hab. Waldemar Karnafel. Przyczyną unieważnienia egzaminu było przeprowadzenie go przez Zespół Egzaminacyjny w niekompletnym składzie, tj. z naruszeniem art. 16s. ust. 8 powołanej ustawy, z którego wynika, że egzamin przeprowadza się w obecności co najmniej trzech członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Zgodnie z art. 16s. ust. 11 ww. ustawy, unieważnienie części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego powoduje, że traktuje się tę część jako niebyłą. Unieważniony egzamin jest powtarzany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia, w którym decyzja o unieważnieniu stała się ostateczna.


  Czwartek, 20 października 2011

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla diagnostów na sesję wiosenną 2012 roku.

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia na sesję wiosenną 2012 roku.


  Wtorek, 18 października 2011

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Lekarsko-Dentystycznego oraz Lekarskiego Egzaminu Państwowego, który odbędzie się w lutym 2012 roku.

  Registration system has been opened for applications for State Examination of Dental Doctor (LDEP) and State Examination of Medical Doctor (LEP). The deadline for submitting application is October 31st 2011. LDEP will take place on February 3rd and LEP will take place on February 25th.


  Sobota, 24 września 2011

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2011 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 4083 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 132.1 punktu. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 178 a minimalny 0 punktów. Czterystu czterdziestu pięciu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Wśród 263 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 115.2 punktu (minimum - 56, a maksimum 167). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.


  Wtorek, 20 września 2011

  Komunikat dla lekarzy przystępujących do LEP w Poznaniu: osoby z numerami kodowymi od 2052 do 2731 oraz od 5185 do 5268 przystąpią do egzaminu w hali na Terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie nr 3 zamiast w pawilonie nr 2. Za zaistniałą zmianę przepraszamy.

  W dniu 23.09.2011 w związku z egzaminem LEP kontakt telefoniczny z Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych nie będzie możliwy. Dlatego też prosimy o kontakt w innych dniach. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


  Sobota, 10 września 2011

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2011 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 866 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 128.1 punktu. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 167 a minimalny 49 punktów. Stu dwunastu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Wśród 145 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 125.5 punktu (minimum - 0, a maksimum 169). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.


  Czwartek, 8 września 2011

  W dniu 09.09.2011 w związku z egzaminem LDEP kontakt telefoniczny z Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych nie będzie możliwy. Dlatego też prosimy o kontakt w innych dniach. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


  Czwartek, 21 lipca 2011

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 czerwca 2011 przedstawiamy uzgodnione z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia zasady postępowania w kwestiach przejściowych wywołanych zmianami w zakresie organizacji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.


  Wtorek, 12 lipca 2011

  Wszystkich członków Państwowych Komisji Egzaminacyjnych oraz lekarzy zamierząjących przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty został wprowadzony nowy Regulamin Przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Regulamin ten uwzględnia zmiany przepisów dotyczących PES wprowadzone nową ustawą. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z jego treścią przed egzaminem.


  Środa, 15 czerwca 2011

  W związku z nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ogłaszamy komunikat opisujący najważniejsze zmiany w zakresie organizacji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.


  Środa, 11 maja 2011

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla diagnostów na sesję jesienną 2011 roku.

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia na sesję jesienną 2011 roku.


  Wtorek, 26 kwietnia 2011

  Registration system has been opened for applications for State Examination of Dental Doctor (LDEP) and State Examination of Medical Doctor (LEP). The deadline for submitting application is May 31st 2011. LDEP will take place on September 9th and LEP will take place 2 weeks later.


  Niedziela, 27 lutego 2011

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2011 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 2683 lekarzy stażystów. Średni wynik wśród stażystów wyniósł 136,5 punktu, maksymalny - 174 punkty, a minimalny - 54 punkty. Dwustu dwudziestu trzech lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną. Wśród 503 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu, średni wynik wyniósł 126,0 punktów (minimum - 52, a maksimum 174).


  Niedziela, 13 lutego 2011

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2011 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 768 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 121.0 punktów. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 169 a minimalny 53 punkty. Dwustu piętnastu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Wśród 262 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 119.9 punktu (minimum - 44, a maksimum 165). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.


  Piątek, 10 grudnia 2010

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia na sesję wiosenną 2011 roku.


  Czwartek, 9 grudnia 2010

  Informujemy, że 9 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Korupcji. Z tej okazji Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kampanię podnoszącą świadomość w zakresie zwalczania oszustw i korupcji w ochronie zdrowia.
  plakat informacyjny 1
  plakat informacyjny 2
  plakat informacyjny 3


  Środa, 3 listopada 2010

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że dzień 24 grudnia 2010 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Środa, 27 października 2010

  Na naszych stronach udostępniony został Poradnik dla osób przystępujących do testowej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych.


  Wtorek, 12 października 2010

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Lekarsko-Dentystycznego oraz Lekarskiego Egzaminu Państwowego, który odbędzie się w lutym 2011 roku.

  Registration system has been opened for applications for State Examination of Dental Doctor (LDEP) and State Examination of Medical Doctor (LEP). The deadline for submitting application is October 31st 2010. LDEP will take place on February 12th and LEP will take place 2 weeks later.


  Środa, 29 września 2010

  Uwaga! Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w związku z robotami drogowymi na ulicy Rzgowskiej w rejonie siedziby CEM tworzą się olbrzymie korki. W związku z powyższym osoby dojeżdżające na egzaminy w CEM powinny uwzględnić około 30 minutowe wydłużenie czasu podróży - niezależnie od środka transportu.


  Niedziela, 26 września 2010

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2010 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 3283 lekarzy stażystów. Średni wynik wśród stażystów wyniósł 138,2 punktów, maksymalny - 180 punktów, a minimalny - 59 punktów. Dwustu piętnastu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną. Wśród 411 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu, średni wynik wyniósł 127,0 punktów (minimum - 55, a maksimum 169).


  Niedziela, 12 września 2010

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2010 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 741 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 125.0 punktów. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 167 a minimalny 49 punktów. Stu trzydziestu trzech lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 112 punktów. Wśród 214 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 119.2 punktu (minimum - 33, a maksimum 159). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199 - 1 zadanie zostało unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.


  Środa, 8 września 2010

  Uprzejmie informujemy, że osoby zdające Lekarski Egzamin Państwowy 25 września 2010 r. w Warszawie, których numery kodowe zawierają się między 3298 a 3401 i między 4550 a 4713, będą zdawały egzamin LEP w sali 302A w Centrum Konferncyjno-Kongresowym na ul. Bobrowieckiej 9.


  Czwartek, 8 lipca 2010

  Komunikat w sprawie procedury dopuszczania do Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego składanego w języku polskim.


  Środa, 16 czerwca 2010

  Publikujemy "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu - nr sprawy 1/2010".


  Wtorek, 15 czerwca 2010

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia na sesję jesienną 2010 roku.


  Czwartek, 10 czerwca 2010

  Komunikat w sprawie ostatecznego terminu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zakończyli szkolenie specjalizacyjne przed dniem 1.02.2007 r.


  Poniedziałek, 17 maja 2010

  Centrum Egzaminów Medycznych (zwane dalej CEM) informuje, iż:

  1. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych w dziedzinie zdrowie publiczne dla diagnostów laboratoryjnych posiadających uznane dotychczasowe doświadczenie zawodowe i dorobek naukowy i dopuszczonych do ww. egzaminu na zasadach określonych w § 39 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1319, z późn. zm.) oraz
  2. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w dziedzinie zdrowie publiczne, w dziedzinie zdrowie środowiskowe oraz w dziedzinie promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dla osób, które zostały dopuszczone do ww. egzaminu w trybie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 208, poz. 1312), tj. osób, którym minister właściwy do spraw zdrowia powierzył obowiązki specjalisty w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
   są przewidywane na miesiąc wrzesień 2010 r. Szczegóły dotyczące terminu, miejsca i formy egzaminu Dyrektor CEM określi w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, którym jest konsultant krajowy ww. dziedzinach. Niezwłocznie po ustaleniu tych kwestii zostaną one podane do wiadomości na stronie internetowej CEM oraz przekazane przesyłką poleconą osobom zainteresowanym.
  Jednocześnie CEM informuje, iż zachowują ważność dotychczasowe zgłoszenia do egzaminu. CEM dokona także zaliczenia na poczet tego egzaminu wniesionych opłat egzaminacyjnych.


  Wtorek, 4 maja 2010

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że 4 czerwca 2010 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Wtorek, 13 kwietnia 2010

  Na naszej stronie zostały już opublikowane poprawne wyniki testowej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.


  Poniedziałek, 12 kwietnia 2010

  Komunikat dotyczący wyników egzaminu testowego z Anestezjologii i intensywnej terapii, który odbył się w dniu 12 kwietnia 2010 roku. Ze względu na błąd techniczny wyniki dla wersji II obarczone błędem zostaną zweryfikowane i opublikowane na stronie Centrum Egzaminów Medycznych w dniu jutrzejszym tj. 13 kwietnia 2010 r.


  Poniedziałek, 15 marca 2010

  Zapraszamy do udziału w dialogu konkurencyjnym nr 1/2010 na wykonanie Komputerowego Systemu Pozyskiwania, Recenzowania i Przetwarzania Zadań Testowych dla CEM. Tutaj znajdują się dokumenty ze szczegółowymi informacjami tzn. ogłoszenie o zamówieniu i opis wymagań.


  Niedziela, 21 lutego 2010

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2010 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 2598 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 143.2 punktu. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 180 a minimalny 56 punktów. Stu trzydziestu pięciu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 112 punktów. Wśród 702 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 134.7 punktu (minimum - 61, a maksimum 176). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200. Żadne zadanie nie zostało unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.


  Niedziela, 7 lutego 2010

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2010 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 828 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 142.5 punktu. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 183 a minimalny 73 punkty. Trzydziestu jeden lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 112 punktów. Wśród 268 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 137.9 punktu (minimum - 50, a maksimum 177). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200. Żadne zadanie nie zostało unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.


  Piątek, 22 stycznia 2010

  Komunikat dla lekarzy dentystów przystępujących do LDEP w Lublinie: osoby z numerami kodowymi 349-366 przystąpią do egzaminu na Hali Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chodźki 15. Za zaistniałą zmianę przepraszamy. Wszyscy zainteresowani zostaną o zmianie miejsca egzaminu powiadomieni w indywidualnej korespondencji.


  Piątek, 8 stycznia 2010

  Uprzejmie informujemy, że decyzją Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej Pana Prof. Jana Tylki od sesji wiosennej 2010r. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ w części praktycznej polegać będzie na przedstawieniu studium przypadku wybranego z praktyki klinicznej osoby zdającej egzamin. Opis przypadku powinien zostać uzgodniony z kierownikiem specjalizacji i przesłany do Centrum Egzaminów Medycznych wraz z innymi dokumentami wymaganymi na egzamin. Jednocześnie informujemy, że osoby, którym Minister Zdrowia powierzył obowiązki specjalisty w w/w dziedzinie, powinny dostarczyć studium przypadku podpisane przez właściwego Konsultanta Wojewódzkiego.


  Piątek, 11 grudnia 2009

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że 24 grudnia 2009 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Piątek, 13 listopada 2009

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia na sesję wiosenną 2010 roku.


  Poniedziałek, 12 października 2009

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Lekarsko-Dentystycznego oraz Lekarskiego Egzaminu Państwowego w lutym 2010 roku. LDEP odbędzie się 6 lutego 2010 a LEP zostanie przeprowadzony 2 tygodnie później.

  Registration system has been opened for applications for State Examination of Dental Doctor (LDEP) and State Examination of Medical Doctor (LEP). The deadline for submitting application is October 31st 2009. LDEP will take place on February 6th and LEP will take place 2 weeks later.


  Niedziela, 27 września 2009

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2009 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 2764 lekarzy stażystów. Średni wynik wśród stażystów wyniósł 133,6 punktów, maksymalny - 178 punktów, a minimalny - 53 punkty. Dwustu sześćdziesięciu trzech lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197 - 3 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną. Wśród 368 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu, średni wynik wyniósł 120,4 punktów (minimum - 20, a maksimum 158).


  Wtorek, 15 września 2009

  Komunikat dla cytomorfologów
  Centrum Egzaminów Medycznych informuje, iż Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych w dziedzinie cytomorfologii medycznej dla diagnostów laboratoryjnych, którzy zostali dopuszczeni do tego egzaminu na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, wydanej w trybie § 39 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1319 z późn. zm.) zostanie przeprowadzony w dniu 2 grudnia 2009 r. Będzie się on składał z części teoretycznej (testowej) oraz z części ustno-praktycznej. Diagności laboratoryjni zamierzający przystąpić do ww. egzaminu są zobowiązani uiścić na rachunek bankowy CEM (nr rachunku: 61 1010 1371 0070 8322 3100 0000, NBP O/Łódź) opłatę egzaminacyjną w wysokości 700 zł oraz złożyć zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu poprzez formularz elektroniczny. Zgłoszenie to po wydrukowaniu i podpisaniu wraz z dowodem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej jak również decyzją Ministra Zdrowia należy dostarczyć do CEM za pośrednictwem właściwego Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego do dnia 25.10.2009 r.


  Niedziela, 13 września 2009

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2009 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 581 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 135.3 punktu. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 176 a minimalny 62 punkty. Pięćdziesięciu dziwięciu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 112 punktów. Wśród 186 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 131.3 punktu (minimum - 51, a maksimum 171). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200. Żadne zadanie nie zostało unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.


  Piątek, 5 czerwca 2009

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że 12 czerwca 2009 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Poniedziałek, 1 czerwca 2009

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym uległa zmianie wysokość opłat za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny diagnostów laboratoryjnych (PESDL) oraz Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESOZ). Aktualnie opłaty te wynoszą 700 zł, a w przypadku przystępowania jedynie do części egzaminu - 350 zł. Nie jest wymagana dopłata jeśli opłata została wniesiona przed dniem 1 czerwca 2009 w poprzednio obowiązującej wysokości albo jeśli została przeniesiona z poprzedniej sesji egzaminacyjnej.


  Poniedziałek, 18 maja 2009

  W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych, która została dokonana 1 kwietnia 2009, daleko idącym zmianom ulega sposób zgłaszania się do egzaminu oraz zasady jego przeprowadzania. Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia po nowelizacji oraz z komunikatem CEM dotyczącym przepisów przejściowych.


  Piątek, 17 kwietnia 2009

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Lekarsko-Dentystycznego oraz Lekarskiego Egzaminu Państwowego we wrześniu 2009 roku.

  Registration system has been opened for applications for State Examination of Dental Doctor (LDEP) and State Examination of Medical Doctor (LEP). The deadline for submitting application is May 31st 2009. LDEP will take place on September 12th and LEP will take place 2 weeks later.


  Sobota, 11 kwietnia 2009

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2009 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 2445 lekarzy stażystów. Średni wynik wśród stażystów wyniósł 138,5 punktów, maksymalny - 174 punkty, a minimalny - 59 punktów. Stu siedemdziesięciu sześciu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 112 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199 - 1 zadanie zostało unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną. Wśród 385 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu, średni wynik wyniósł 127,5 punktów (minimum - 63, a maksimum 168).


  Poniedziałek, 16 marca 2009

  Uprzejmie informujemy, że na wniosek zdających LEP i LDEP, indywidualną informację o wyniku egzaminu prezentowaną na naszej stronie uzupełniliśmy o liczbę osób, które w danej sesji uzyskały wynik lepszy.


  Piątek, 6 marca 2009

  Udostępniamy treść pytań oraz prawidłowe odpowiedzi z Lekarskiego Egzaminu Państwowego, który odbył się 28 lutego 2009 r. Jednocześnie informujemy, że dostępne jest już statystyczne opracowanie wyników tego egzaminu.

  The English version of the last State Examination of Medical Doctor (LEP) test can be downloaded as well as the list of correct answers.


  Czwartek, 5 marca 2009

  Osobę, która zgubiła łańcuszek na sali egzaminacyjnej w trakcie Lekarskiego Egzaminu Państwowego prosimy o kontakt z Sekretariatem CEM.


  Czwartek, 19 lutego 2009

  Udostępniamy treść pytań oraz prawidłowe odpowiedzi z Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, który odbył się 14 lutego 2009 r.

  The English version of the last State Examination of Dental Doctor (LDEP) test can be downloaded as well as the list of correct answers.


  Środa, 18 lutego 2009

  Uprzejmie informujemy, że na podstawie decyzji Komisji Egzaminacyjnej dokonane zostało ponowne obliczenie wyników LDEP osoby egzaminowanej oznaczonej nr kodowym 243. W efekcie uległy zmianie wskaźniki statystyczne wyników LDEP w grupie stażystów. Uzyskali oni średnio 141,2 punktów. Wynik minimalny wyniósł 69 punktów. Minimum niezbędnego do zdania egzaminu nie uzyskało 39 dentystów stażystów. Niewielkim zmianom uległy też zbiorcze statystyki egzaminu.


  Niedziela, 15 lutego 2009

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2009 roku. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 813 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 141.1 punktu. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 177 a minimalny 57 punktów. Czterdziestu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Wśród 167 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 135.6 punktu (minimum - 0, a maksimum 169). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione.


  Środa, 11 lutego 2009

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treściami przedstawionymi na stronie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, część testowa Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w tej dziedzinie oparta będzie o bank pytań pochodzący z egzaminów specjalizacyjnych EDA. Część testowa PES w sesji wiosennej nie jest jednak równocześnie egzaminem EDA I. Egzamin EDA I oraz część testowa PES odbywają się wspólnie tylko jeden raz w roku, w sesji jesiennej.


  Piątek, 30 stycznia 2009

  Uwaga lekarze specjalizujący się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii!
  W związku z zapisami (§ 32 ust. 2a oraz § 35 ust. 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 20 października 2005 r. (z późn. zm.) uprzejmie prosimy wszystkich lekarzy planujących przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w tej dziedzinie w najbliższej lub jesiennej sesji egzaminacyjnej o uważne śledzenie komunikatów publikowanych na Stronie informacyjnej Konsultanta Krajowego, prof. Krzysztofa Kuszy.


  Wtorek, 20 stycznia 2009

  Uwaga lekarze zamierzający przystąpić do najbliższego LEP! Uprzejmie informujemy, że w związku ze zgłoszeniem się do tego egzaminu ponad 3000 osób Dyrektor CEM podjął decyzję o rozszerzeniu listy ośrodków, w których zostanie przeprowadzony LEP o : Katowice, Lublin i Szczecin. Na egzamin do Katowic zostaną zaproszeni lekarze zrzeszeni w OIL w Katowicach, Bielsku-Białej oraz Częstochowie. W Lublinie do egzaminu przystąpią lekarze z OIL w Lublinie i Rzeszowie, a w Szczecinie lekarze z OIL w Szczecinie i Koszalinie. Uwaga: jeśli lekarz z jednej z wymienionych izb wskazał we wniosku o przystąpienie do LEP nietypową lokalizację (np. Poznań w przypadku członka OIL w Lublinie) to nie uległa ona zmianie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z CEM (0422722034 lub lep@cem.edu.pl). Przepraszamy za ewentualne niedogodności związane ze zmianą miejsca egzaminu.


  Piątek, 2 stycznia 2009

  Uwaga lekarze dentyści zamierzający przystąpić do najbliższego LDEP! Uprzejmie informujemy, że w związku ze zgłoszeniem się do tego egzaminu ponad 1000 osób Dyrektor CEM podjął decyzję o jego przeprowadzeniu w dwóch ośrodkach: w Łodzi i dodatkowo w Warszawie. Na egzamin do Warszawy zostaną zaproszeni lekarze dentyści zrzeszeni w następujących OIL: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Olsztyn, Płock, Rzeszów, Szczecin, Tarnów, Toruń, Warszawa, Koszalin. Przepraszamy za ewentualne niedogodności ze zmianą miejsca egzaminu.


  Poniedziałek, 15 grudnia 2008

  Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wchodzą w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, określające tryb przeprowadzania egzaminów specjalizacyjnych w tych dziedzinach. Jedną z istotnych nowości jest sposób zgłaszania się do egzaminu: osoba zainteresowana winna wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej CEM, następnie wydrukować wniosek i po jego podpisaniu złożyć w ośrodku wojewódzkim. Termin składania wniosków na najbliższą sesję egzaminacyjną (2 maja - 15 czerwca 2009) mija 15 stycznia. Jednolity tekst znowelizowanego rozporządzenia jest dostępny na naszej stronie w 'Aktach prawnych'..


  Środa, 10 grudnia 2008

  Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią publikujemy komentarz Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PKE) w dziedzinie chorób wewnętrznych, prof. Zbigniewa Gacionga do ponad 20 najtrudniejszych zadań z ostatniego testu z chorób wewnętrznych.


  Piątek, 5 grudnia 2008

  Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie opublikowane zostało uzasadnienie rozstrzygnięć dotyczących złożonych zastrzeżeń do zadań testowych na ostatnim egzaminie testowym z chorób wewnętrznych. Jest ono dostępne razem z treścią złożonych zastrzeżeń poprzez stronę z indywidualnymi wynikami egzaminu.


  Środa, 12 listopada 2008

  Na prośbę Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PKE) w dziedzinie chorób wewnętrznych, prof. Zbigniewa Gacionga publikujemy statystyki ostatniego testu z chorób wewnętrznych. Przygotowaliśmy też krótki przewodnik po zastosowanych wskaźnikach statystycznych. Jednocześnie informujemy, że uzasadnienie rozstrzygnięć o unieważnieniu zadań bądź odrzuceniu złożonych zastrzeżeń opublikujemy niezwłocznie po ich otrzymaniu od PKE.


  Piątek, 7 listopada 2008

  W związku z licznymi kontrowersjami, dotyczącymi charakteru prawnego wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, Centrum Egzaminów Medycznych wyjaśnia, iż wynik ten nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach przewidzianych w tym Kodeksie. (szersze wyjaśnienia...)


  Wtorek, 4 listopada 2008

  The English version of the last State Examination of Medical Doctor (LEP) test can be downloaded as well as the list of correct answers.


  Niedziela, 2 listopada 2008

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że Państowa Komisja Egzaminacyjna (PKE) w dziedzinie chorób wewnętrznych podjęła następującą decyzję dotyczącą egzaminu testowego z dn. 16 X 2008 r.: "Na podstawie analizy skarg kilku osób egzaminowanych, sygnalizujących obecność błędu w kluczu poprawnej odpowiedzi na zadanie 43 (nr 36 w wersji II) PKE ustaliła, że odpowiedź D wskazana jako prawidłowa przez autora zadania, ze względu na obecność błędu literowego w treści zadania stała się odpowiedzią błędną a odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź E. Ze względu na fakt, że wyniki egzaminu zostały już ustalone PKE uznaje, że nie jest możliwe unieważnienie wspomnianego zadania. Jednak kierując się interesem egzaminowanych PKE postanawia uznać odpowiedź E za poprawną i nie odejmować wcześniej przyznanych punktów za udzielenie odpowiedzi D." W związku z powyższym uaktualnione zostały wyniki egzaminu prezentowane na naszej stronie. W przypadku 7 egzaminowanych ocena niedostateczna została zweryfikowana na dostateczną, w przypadku 13 innych osób ocena została podwyższona o jeden stopień. Wszystkie te osoby zostały powiadomione o tym fakcie drogą listowną.


  Piątek, 17 października 2008

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że 10 listopada 2008 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Wtorek, 7 października 2008

  Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o przystąpienie do Lekarsko-Dentystycznego oraz Lekarskiego Egzaminu Państwowego w lutym 2009 roku.


  Niedziela, 28 września 2008

  Udostępniamy treść pytań oraz prawidłowe odpowiedzi z testu Lekarskiego Egzaminu Państwowego, który odbył się w sesji jesiennej 2008 r.

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2008 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 2392 lekarzy stażystów. Średni wynik wśród stażystów wyniósł 144,2 punktów, maksymalny - 183 punkty, a minimalny - 55 punktów. Dziewięćdziesięciu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197 - 3 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną. Wśród 180 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu, średni wynik wyniósł 124,4 punktów (minimum - 70, a maksimum 162).


  Środa, 24 września 2008

  Uwaga: ważny komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów z prawem wykonywania zawodu przystępujących do LEPu lub LDEPu.


  Niedziela, 14 września 2008

  Udostępniamy treść pytań oraz prawidłowe odpowiedzi z Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, który odbył się w sesji jesiennej 2008 r.

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2008 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 915 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 132.9 punktu. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 170 a minimalny 30 punktów. Stu trzech lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Wśród 109 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 121.9 punktu (minimum - 70, a maksimum 163). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.


  Środa, 25 czerwca 2008

  Przypominamy że do 30 czerwca 2008 jest termin składania wniosków do Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Wnioski te wypełniacie Państwo na naszej stronie i po wydrukowaniu przesyłacie do właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej a nie do CEM.


  Poniedziałek, 2 czerwca 2008

  Ustalone zostały terminy Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2008. Egzaminy te odbędą się odpowiednio: LEP - 27.09.2008 godz. 11:00 oraz LDEP - 13.09.2008 godz. 11:00. Egzamin LDEP odbędzie się w: Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Łodzi, natomiast LEP w 11 ośrodkach: Bydgoszczy, Białystoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Szczegółowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu 042-272-2034. Wszyscy lekarze i lekarze dentyści dopuszczeni do egzaminu dostaną pisemnie powiadomienie z CEM o miejscu i terminie egzaminu.


  Piątek, 16 maja 2008

  Uwaga lekarze i lekarze dentyści zainteresowani przystąpieniem do LEP lub LDEP!
  Udostępniamy formularze wniosków zgłoszeniowych do Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego dla lekarzy stażystów. Prosimy o ich uważne wypełnianie.

  Medical doctors graduated from a Polish medical university may take the State Examination of Medical Doctor (LEP) in English. The application form should be submitted before June 1st (for the LEP in September). The same regards dental doctors who may apply for State Examination of Dental Doctor (LDEP) in English. In each case examinee should be a holder of a valid right to practice the profession of a physician or dentist in Poland.


  Czwartek, 15 maja 2008

  Uwaga lekarze i lekarze dentyści zainteresowani przystąpieniem do LEP lub LDEP!
  W dniu dzisiejszym weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stazu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Rozporządzenie to zmienia dość zasadniczo zasady organizacji i przystępowania lekarzy do LEP i LDEP. Najważniejsze zmiany zostały zasygnalizowane w niniejszym komunikacie. Zmiany te dotyczą zarówno lekarzy stażystów jak i lekarzy z prawem wykonywania zawodu.


  Poniedziałek, 21 kwietnia 2008

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że 2 maja 2008 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Egzaminów Medycznych.


  Niedziela, 13 kwietnia 2008

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2008 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 275 lekarzy stażystów. Średni wynik wśród stażystów wyniósł 132,7 punktów, maksymalny - 175 punktów, a minimalny - 57 punktów. Pięćdziesięciu czterech lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną. Wśród 265 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu, średni wynik wyniósł 122,9 punktów (minimum - 54, a maksimum 168).


  Piątek, 11 kwietnia 2008

  Informujemy wszystkich zainteresowanych że Komisja Lekarskiego Egzaminu Państwowego będzie pracować w niedzielę 13 kwietnia 2008 r. W związku z tym wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego będą dostępne najwcześniej wieczorem tego samego dnia tj. 13.04.2008r.


  Piątek, 28 marca 2008

  UWAGA diagności laboratoryjni! W dniu dzisiejszym wchodzi w życie znowelizowany Regulamin przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych. Do najistotniejszych zmian należy zwiększenie liczby zadań na egzaminie testowym do 120. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem regulaminu.


  Piątek, 7 marca 2008

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 125 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 114.2 punktu. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 154 a minimalny 51 punktów. Pięćdziesięciu trzech lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 112 punktów. Wśród 100 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 118.3 punktu (minimum - 68, a maksimum 169). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200 (Komisja Egzaminacyjna Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego rozpatrzyła zastrzeżenia złożone przez zdających i nie znalazła podstaw do unieważnienia żadnego zadania testowego).


  Czwartek, 3 stycznia 2008

  Ustalone zostały terminy Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2008. Egzaminy te odbędą się odpowiednio: LEP - 11.04.2008 godz. 11:00 oraz LDEP - 07.03.2008 godz. 11:00. Egzamin LDEP odbędzie się w Łodzi, natomiast LEP w 6 ośrodkach: Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Szczegółowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu 042-272-2034. Wszyscy lekarze i lekarze dentyści dopuszczeni do egzaminu dostaną pisemnie powiadomienie z CEM o miejscu i terminie egzaminu.


  Niedziela, 11 listopada 2007

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2007. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 2028 lekarzy stażystów. Średni wynik wśród stażystów wyniósł 145,3 punktów, maksymalny - 178 punktów, a minimalny - 0 punktów. Siedemdziesięciu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 110 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną. Wśród 256 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu, średni wynik wyniósł 126,2 punktów (minimum - 73, a maksimum 167).


  Piątek, 2 listopada 2007

  Komisja Egzaminacyjna Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego działając na wniosek jednej z egzaminowanych w dniu 6 października 2007 roku osób, stwierdziła, iż osoba ta zamieniła karty odpowiedzi (tj. odpowiedzi na zadania 1-100 udzieliła na karcie przeznaczonej do zadań 101-200, zaś na karcie 101-200 udzieliła odpowiedzi na zadania 1-100). W związku z powyższym Komisja postanowiła zweryfikować wynik egzaminu wspomnianej osoby z pierwotnie ogłoszonego - 41 punktów, na 138 punktów. W efekcie tej zmiany średni wynik uzyskany przez stażystów wzrósł do 139,7 punktu, a wynik minimalny - do 58 punktów.


  Czwartek, 18 października 2007

  Ogłaszamy wyniki przetargu nieograniczonego na dostawę kopiarko-drukarki oraz zapewnienie pełnej obsługi technicznej dla dostarczonego urządzenia.


  Niedziela, 7 października 2007

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2007 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 849 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 139.6 punktu. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 175 a minimalny 41 punktów. Sześdziesięciu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Wśród 134 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 125.5 punktu (minimum - 68, a maksimum 165). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.


  Poniedziałek, 24 września 2007

  Informacje dla wszystkich uczestników nieograniczonego przetargu na dostawę kopiarko-drukarki oraz zapewnienie pełnej obsługi technicznej dla dostarczonego urządzenia.


  Piątek, 21 września 2007

  Na naszej stronie z terminami egzaminów testowych wkradł się błąd. Egzamin ze Stomatologii Dziecięcej odbędzię się 19.11.2007 a nie 19.10.2007 jak wcześniej informowaliśmy. Za pomyłkę przepraszamy.


  Piątek, 14 września 2007

  Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę kopiarko-drukarki oraz zapewnienie pełnej obsługi technicznej dla dostarczonego urządzenia. Tutaj znajdują się dokumenty ze szczegółowymi informacjami tzn. ogłoszenie o przetargu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


  Czwartek, 2 sierpnia 2007

  Ustalone zostały terminy Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2007. Egzaminy te odbędą się odpowiednio: LEP - 10.11.2007 godz. 11:00 oraz LDEP - 06.10.2007 godz. 11:00. Egzamin LDEP odbędzie się w 6 ośrodkach: Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Łodzi, natomiast LEP w 11 ośrodkach: Bydgoszczy, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Szczegółowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu 042-272-2034. Wszyscy lekarze i lekarze dentyści dopuszczeni do egzaminu dostaną pisemnie powiadomienie z CEM o miejscu i terminie egzaminu. UWAGA: Prosimy wszystkich lekarzy stażystów o uaktualnienie swojego adresu korespondencyjnego w OIL (jeżeli uległ on zmianie w ciągu ostatniego roku) na co najmniej 40 dni przed egzaminem.


  Środa, 25 lipca 2007

  Ogłaszamy wyniki przetargu nieograniczonego na dostawę kopiarko-drukarki oraz zapewnienie pełnej obsługi technicznej dla dostarczonego urządzenia.


  Wtorek, 24 lipca 2007

  Udostępniliśmy poprawioną i uzupełnioną wersję listy pytań do egzaminu testowego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Właściwe odpowiedzi zostały zaznaczone grubszą czcionką.


  Środa, 4 lipca 2007

  Informacja dla wszystkich uczestników postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę kopiarko-drukarki oraz zapewnienie pełnej obsługi technicznej dla dostarczanego urządzenia, którzy pobrali SIWZ.


  Środa, 27 czerwca 2007

  Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę kopiarko-drukarki oraz zapewnienie pełnej obsługi technicznej dla dostarczonego urządzenia. Tutaj znajdują się dokumenty ze szczegółowymi informacjami tzn. ogłoszenie o przetargu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


  Niedziela, 15 kwietnia 2007

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2007. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 335 lekarzy stażystów. Średni wynik wśród stażystów wyniósł 115,5 punktów, maksymalny - 168 punktów, a minimalny - 45 punktów. Stu trzydziestu ośmiu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną. Wśród 342 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu, średni wynik wyniósł 113,5 punktów (minimum - 67, a maksimum 183).


  Czwartek, 8 marca 2007

  W dniu dzisiejszym wszedł w życie nowy Regulamin przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Najistotniejsze zmiany dotyczą sposobu ustalania czasu trwania egzaminu testowego. Zgodnie z nowym regulaminem czas ten może wynosić od 120 do 180 minut i jest określany na podstawie objętości tekstu z zadaniami testowymi. Informacja o ustalonym w ten sposób czasie trawnia egzaminu będzie podawana na stronie z terminami egzaminów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów.


  Sobota, 3 marca 2007

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 98 lekarzy stażystów. Spośród nich, 96 zostało sklasyfikowanych (2 osoby zostały zdyskwalifikowane z powodu porozumiewania się w trakcie egzaminu), uzyskując średnio 126.4 punktu. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 160 a minimalny 64 punkty. Dwudziestu jeden lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 112 punktów. Wśród 94 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 127.7 punktu (minimum - 89, a maksimum 167). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200 (Komisja Egzaminacyjna Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego rozpatrzyła zastrzeżenia złożone przez zdających i nie znalazła podstaw do unieważnienia żadnego zadania testowego).


  Czwartek, 18 stycznia 2007

  W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie wyjaśniamy, że komunikat z 10 stycznia 2007 dotyczący opłaty za egzamin dla specjalności mających zastosowanie w ochronie zdrowia nie odnosi się w żaden sposób do specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych.


  Środa, 10 stycznia 2007

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że Dyrektor CEM - działając na podstawie par. 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. (Dz Nr 173 poz 1419) w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - ustalił wysokość opłaty za egzamin państwowy na 400 zł. Wpłat należy dokonywać na konto Centrum Egzaminów Medycznych: 61 1010 1371 0070 8322 3100 0000, NBP O/Łódź.


  Czwartek, 4 stycznia 2007

  Ustalone zostały terminy Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2007. Egzaminy te odbędą się odpowiednio: LEP - 14.04.2007 godz. 11:00 oraz LDEP - 03.03.2007 godz. 11:00. Egzamin LDEP odbędzie się w Łodzi, natomiast LEP w 6 ośrodkach: Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Szczegółowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu 042-272-2041. Wszyscy lekarze i lekarze dentyści dopuszczeni do egzaminu dostaną pisemnie powiadomienie z CEM o miejscu i terminie egzaminu. UWAGA: Prosimy wszystkich lekarzy stażystów o uaktualnienie swojego adresu korespondencyjnego w OIL (jeżeli uległ on zmianie w ciągu ostatniego roku) na co najmniej 40 dni przed egzaminem.


  Środa, 6 grudnia 2006

  Ogłaszamy wyniki przetargu nieograniczonego na materiały biurowe.


  Piątek, 24 listopada 2006

  Ogłaszamy wyniki przetargu nieograniczonego na sprzęt komputerowy.


  Piątek, 17 listopada 2006

  Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów piśmiennych i biurowych oraz czystościowych. Tutaj znajdują się dokumenty ze szczegółowymi informacjami tzn. ogłoszenie o przetargu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz formularz cenowy.


  Wtorek, 14 listopada 2006

  Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego. Tutaj znajdują się dokumenty ze szczegółowymi informacjami tzn. ogłoszenie o przetargu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz formularz cenowy.

  Ogłaszamy wyniki przetargu nieograniczonego na oprogramowanie i sprzęt komputerowy.


  Niedziela, 5 listopada 2006

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2006. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 2038 lekarzy stażystów. Jeden z lekarzy (o nr kodowym 1125) nie został sklasyfikowany - po zdyskwalifikowaniu przez Komisję Egzaminacyjną w oparciu o par. 15. Regulaminu porządkowego LEP i L-DEP (niesamodzielne rozwiązywanie testu). Średni wynik wśród stażystów wyniósł 139,9 punktów, maksymalny - 179 punktów, a minimalny - 48 punktów. Stu dwudziestu jeden lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną. Wśród 282 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu, średni wynik wyniósł 113.9 punktów (minimum - 53, a maksimum 164).


  Piątek, 27 października 2006

  Dostępna jest już statystyka Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, który odbył się w sesji jesiennej 2006 r.


  Czwartek, 12 października 2006

  Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Tutaj znajdują się dokumenty ze szczegółowymi informacjami tzn. ogłoszenie o przetargu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz formularz cenowy.

  Komisja Egzaminacyjna LDEP po rozpatrzeniu odwołania zmodyfikowała błędnie przeprowadzoną korektę poprawności odczytu kart egzaminacyjnych. W efekcie wynik odwołującej się uległ zmianie z 111 na 113.


  Poniedziałek, 9 października 2006

  W dniu dzisiejszym Komisja Egzaminacyjna LDEP pozytywnie rozpatrzyła wniosek o weryfikację wyniku egzaminu jednej ze zdających stażystek, która pomyliła karty odpowiedzi (odpowiedzi na zadania 1-100 udzielała na karcie przeznaczonej do zadań 101-200 i na odwrót). W efekcie zmianie uległy parametry statystyczne egzaminu LDEP dla tej grupy zdających. Pozytywny wynik egzaminu uzyskało 803 z 831 zdających lekarzy stażystów. Ich średni wynik wyniósł 144,5 punktu, wynik minimalny - 64 a maksymalny - 177. Dwudziestu ośmiu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu.


  Niedziela, 8 października 2006

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 831 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 144.4 punktu. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 177 a minimalny 49 punktów. Dwudziestu dziewięciu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 112 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199 - 1 zadanie zostało unieważnione. Wśród 130 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 133.1 punktu (minimum - 74, a maksimum 168).


  Czwartek, 8 czerwca 2006

  Ustalone zostały terminy Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2006. Egzaminy te odbędą się odpowiednio: LEP - 04.11.2006 godz. 11:00 oraz LDEP - 07.10.2006 godz. 11:00. Egzamin LDEP odbędzie się w 6 ośrodkach: Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Łodzi, natomiast LEP w 11 ośrodkach: Bydgoszczy, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Szczegółowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu 042-272-2041. Wszyscy lekarze i lekarze dentyści dopuszczeni do egzaminu dostaną pisemnie powiadomienie z CEM o miejscu i terminie egzaminu.


  Wtorek, 9 maja 2006

  Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych.


  Czwartek, 13 kwietnia 2006

  Dostępna jest już statystyka Lekarskiego Egzaminu Państwowego, który odbył się w sesji wiosennej 2006 r.


  Niedziela, 9 kwietnia 2006

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 360 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 129.4 punktów. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 170 a minimalny 50 punktów. Sześćdziesięciuośmiu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną. Wśród 430 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 117.9 punktów (minimum - 63, a maksimum 154).


  Poniedziałek, 13 marca 2006

  Dostępna jest już statystyka Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, który odbył się w sesji wiosennej 2006 r.


  Sobota, 4 marca 2006

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 81 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 127.3 punktów. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 172 a minimalny 67 punktów. Trzynastu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione. Wśród 151 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 124.2 punkty (minimum - 72, a maksimum 164).


  Poniedziałek, 2 stycznia 2006

  Ustalone zostały terminy Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji wiosennej 2006. Egzaminy te odbędą się odpowiednio: LEP - 08.04.2006 godz. 11:00 oraz LDEP - 04.03.2006 godz. 11:00. Egzamin LDEP odbędzie się w Łodzi, natomiast LEP w 6 ośrodkach: Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
  Szczegółowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu 042-272-2041. Wszyscy lekarze i lekarze dentyści dopuszczeni do egzaminu dostaną pisemnie powiadomienie z CEM o miejscu i terminie egzaminu.

  Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że Dyrektor CEM - działając na podstawie par. 24. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych - ustalił wysokość opłaty za egzamin państwowy na 400 zł. Wpłat należy dokonywać na konto Centrum Egzaminów Medycznych: 61 1010 1371 0070 8322 3100 0000, NBP O/Łódź.


  Środa, 23 listopada 2005

  Dostępna jest już statystyka Lekarskiego Egzaminu Państwowego z sesji jesiennej 2005 r.


  Sobota, 12 listopada 2005

  Udostępniliśmy już zweryfikowane wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2005 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 2307 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 141.1 punkty. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 174 a minimalny 49 punkty. Osiemdziesięciu dziewięciu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 112 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200. Wśród 340 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 118.7 punktów (minimum - 45, a maksimum 157).


  Piątek, 11 listopada 2005

  Do Lekarskiego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2005 r. przystąpiło w całym kraju 2307 lekarzy stażystów oraz 340 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu. Indywidualne wyniki, które były dostępne w dniu dzisiejszym na naszej stronie mogły być w niektórych przypadkach zaniżone, ze względu na niepełne zweryfikowanie poprawności odczytu kart egzaminacyjnych. Przepraszamy i prosimy o cierpliwość. Zweryfikowane wyniki zostaną udostępnione jutro po południu.


  Wtorek, 18 października 2005

  Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych.


  Piątek, 7 października 2005

  Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.


  Czwartek, 6 października 2005

  Dostępna jest już statystyka Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.


  Poniedziałek, 3 października 2005

  Uprzejmie informujemy, iż w opublikowanych w dniu wczorajszym wynikach LDEP wkradł się błąd, polegający na doliczeniu punktów za unieważnione zadania. Tak więc, rzeczywiste wyniki mogą być niższe (maksymalnie o 4 punkty). Przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy wszystkich zainteresowanych o ponowne sprawdzenie swojego wyniku.


  Niedziela, 2 października 2005

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 729 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 142.6 punktów. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 175 a minimalny 65 punktów. Dwudziestu trzech lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 110 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione. Wśród 219 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 126.4 punkty (minimum - 55, a maksimum 163).


  Wtorek, 30 sierpnia 2005

  Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym odbył się Lekarski Egzamin Państwowy, zorganizowany w dodatkowym terminie na podstawie §16 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Do egzaminu przystąpiło 6 lekarzy stażystów. Ich przeciętny wynik wyniósł 137,7 punktów na 200 możliwych do uzyskania. Wynik maksymalny to 161 a minimalny - 109. Egzamin zdało, uzyskując ponad 56% możliwych do zdobycia punktów, 5 osób.


  Poniedziałek, 22 sierpnia 2005

  Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że lekarze i lekarze dentyści posiadający prawo wykonywania zawodu a chcący przystąpić do Lekarsko-Dentystycznego bądź Lekarskiego Egzaminu Państwowego winni złożyć odpowiedni wniosek w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego (właściwym według miejsca pobytu) najpóźniej na 30 dni przed terminem egzaminu, a więc odpowiednio do 1 września 2005 (lekarze dentyści) i do 11 października 2005 (lekarze).


  Wtorek, 16 sierpnia 2005

  Ustalone zostały terminy Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej. Egzaminy te odbędą się odpowiednio: LEP - 10.11.2005 godz. 11:00 oraz LDEP - 01.10.2005 godz. 11:00 . Szczegółowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu (42) 272-20-41. Wszyscy lekarze i lekarze dentyści dopuszczeni do egzaminu dostaną pisemnie powiadomienie z CEM o miejscu i terminie egzaminu.
  Jednocześnie informujemy, że w dniu 29.08.2005 o godz. 11.00 w siedzibie CEM odbędzie się Lekarski Egzamin Państwowy organizowany w dodatkowym terminie na podstawie §16 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Termin ten dotyczy wyłącznie lekarzy stażystów, którzy nie przystępowali do wcześniejszych edycji LEP.

  W uzupełnieniu informacji, z dnia 15.07.2005r., dotyczącej interpretacji § 27 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, CEM wyjaśnia, iż przedstawiona wykładnia dotyczy wyłącznie przypadków określonych w tym przepisie i nie obejmuje sytuacji, o których mowa w § 26 rozporządzenia. Zaprezentowane stanowisko odnosi się więc, do przypadku, gdy lekarz uzyska negatywny wynik egzaminu testowego, praktycznego lub ustnego. Ponadto CEM podkreśla, iż zgodnie z cyt. przepisem, wnioski o dopuszczenie do egzaminu w takiej sytuacji należy kierować do Komisji egzaminacyjnej. CEM nie jest właściwy rzeczowo do ich rozpoznania. CEM informuje również, iż w Ministerstwie Zdrowia przygotowywany jest projekt nowelizacji omawianego rozporządzenia, który najprawdopodobniej ostatecznie rozstrzygnie przedmiotowe zagadnienie.


  Piątek, 15 lipca 2005

  Uprzejmie informujemy wszelkich zainteresowanych iż zgodnie z interpretacją rozporządzenia Ministra Zdrowia, którą otrzymaliśmy z Departamentu Nauki i Kształcenia MZ, lekarz przystępujący do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego musi zdać wszystkie części tego egzaminu w tej samej sesji. Oznacza to m.in. iż pozytywny wynik egzaminu testowego z poprzedniej sesji nie może być brany pod uwagę.


  Środa, 15 czerwca 2005

  Ogłaszamy wyniki przetargu nieograniczonego na cyfrowe kopiarko-drukarki.


  Czwartek, 19 maja 2005

  Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na cyfrowe kopiarko-drukarki.


  Środa, 13 kwietnia 2005

  Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych.


  Poniedziałek, 11 kwietnia 2005

  Dostępna jest już statystyka Lekarskiego Egzaminu Państwowego.


  Niedziela, 10 kwietnia 2005

  Dostępne już są wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 267 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 123.0 punkty. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 158 a minimalny 43 punkty. Siedemdziesięciu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną. Wśród 537 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 117.0 punktów (minimum - 53, a maksimum 162).


  Wtorek, 5 kwietnia 2005

  W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, że najbliższy Lekarski Egzamin Państwowy odbędzie się we wcześniej ustalonym terminie, tj. 9 kwietnia 2005 r.


  Środa, 16 marca 2005

  Dostępna jest już statystyka Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.


  Poniedziałek, 14 marca 2005

  W dniu dzisiejszym Komisja Egzaminacyjna LDEP pozytywnie rozpatrzyła wniosek o weryfikację wyniku egzaminu jednej ze zdających stażystek, która pomyliła karty odpowiedzi (odpowiedzi na zadania 1-100 udzielała na karcie przeznaczonej do zadań 101-200 i na odwrót). W efekcie zmianie uległy parametry statystyczne egzaminu LDEP dla tej grupy zdających. Pozytywny wynik egzaminu uzyskało 23 z 33 zdających lekarzy stażystów. Ich średni wynik wyniósł 121,6 punktu, wynik minimalny - 57 a maksymalny - 158.


  Sobota, 12 marca 2005

  Dostępne już są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 33 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 119.4 punktów. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 158 a minimalny 44 punkty. Jedenastu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną. Zadania te dotyczyły leczenia zgorzeli częściowej oraz oznaczeń pierwszego prawego górnego trzonowego zęba mlecznego. Wśród 274 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 125.2 punkty (minimum - 76, a maksimum 173). Wkrótce przygotujemy bardziej szczegółowe analizy wyników.


  Poniedziałek, 7 lutego 2005

  Informacje dla kandydatów na uczelnie medyczne. W bieżącym roku sposób rekrutacji ulega znacznym zmianom. Centrum Egzaminów Medycznych jest odpowiedzialne za przygotowanie jedynie testu predyspozycji do studiów medycznych. Test ten będzie się składał z 20 zadań, na których rozwiązanie zdający otrzymają 30 minut. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokładniejszą charakterystyką testu.


  Poniedziałek, 31 stycznia 2005

  Ustalone zostały terminy Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, które odbędą się odpowiednio: LEP - 09.04.2005 godz.11:00 oraz LDEP - 12.03.2005 godz.11:00. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (42) 272-20-41.

  Udostępniliśmy wykaz podręczników służących do przygotowania się do LDEP proponowany przez Konsultantów Krajowych. Wykaz ten ma charakter orientacyjny, gdyż zakres materiału jest wyznaczony Ramowym Programem Stażu (zgodnie z paragrafem 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa).

  Tutaj dostępne są archiwalne wiadomości.