cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualności

Czwartek, 26 stycznia 2023

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu składania wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF) w sesji wiosennej 2023 r.
W związku z pracami technicznymi przeprowadzanymi przez operatora Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (Centum e-Zdrowia) w dniu 26 stycznia 2023 r. w godzinach 21:45 - 00:00 termin na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF) w sesji wiosennej 2023 r. przypadający a na wtorek 31 stycznia 2023 r., został wydłużony. Wnioski będzie można składać do dnia 1 lutego 2023 r. włącznie (do godziny 23:59).


Komunikat w sprawie organizacji egzaminów LEK/LDEK w sesji wiosennej 2023 roku
Zgłaszający się do LEK/LDEK przedstawia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu dokument potwierdzający tożsamość. Sugeruje się, aby nie był to dokument elektroniczny, ze względu na potencjalne trudności techniczne związane z weryfikacją tożsamości (np. brak zasięgu internetowego, niekompatybilność urządzeń). W sytuacji zaś, gdy Zespół Egzaminacyjny nie będzie mógł ustalić tożsamości, zdający nie może przystąpić do egzaminu.Czwartek, 12 stycznia 2023

Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia (PESoz) w sesji wiosennej 2023 r.
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do PESoZ w sesji wiosennej 2023 r. przypada na niedzielę (15 stycznia 2023 r.), termin ten zostaje wydłużony do dnia 16 stycznia 2023 r. włącznie (do godziny 23:59). W związku z tym wnioski o przystąpienie do PESoZ w sesji wiosennej 2023 r. można składać w SMK do dnia 16 stycznia 2023 r. włącznie.

Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) w sesji wiosennej 2023 r.
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do PESDL w sesji wiosennej 2023 r. przypada na niedzielę (15 stycznia 2023 r.), termin ten zostaje wydłużony do dnia 16 stycznia 2023 r. włącznie (do godziny 23:59). W związku z tym wnioski o przystąpienie do PESDL w sesji wiosennej 2023 r. można składać w SMK do dnia 16 stycznia 2023 r. włącznie.

Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów (PESFZ) w sesji wiosennej 2023 r.
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do PESFZ w sesji wiosennej 2023 r. przypada na niedzielę (15 stycznia 2023 r.), termin ten zostaje wydłużony do dnia 16 stycznia 2023 r. włącznie (do godziny 23:59). W związku z tym wnioski o przystąpienie do PESFZ w sesji wiosennej 2023 r. można składać na stronie CEM do dnia 16 stycznia 2023 r. włącznie.


Wtorek, 20 grudnia 2022

Przedłużenie terminu zgłoszeń do PES
Uprzejmie informujemy, że termin składania zgłoszeń do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dla lekarzy i lekarzy dentystów) w sesji wiosennej 2023 r. został przedłużony do dnia 2 stycznia 2023 r., do godziny 23:59.


Wtorek, 29 listopada 2022

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że termin wnioskowania o Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) został przedłużony do dnia 1 grudnia br., godzina 23:59.


Starsze komunikaty