cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualności

Środa, 22 września 2021

Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2021 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 7375 osób (dwie osoby zostały zdyskwalifikowane), uzyskując średnio 161,4 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 187 a minimalny 0 punktów. Stu sześćdziesięciu trzech zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 195 - 5 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.Poniedziałek, 13 września 2021

Informacja o terminie dla zdających Lekarski Egzamin Weryfikacyjny (LEW) w sesji jesiennej 2021r: egzamin LEW odbędzie się dnia 15 listopada 2021r.

Informacja o terminie dla zdających Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny (FEW) w sesji jesiennej 2021r: egzamin FEW odbędzie się dnia 12 listopada 2021r.


Wtorek, 7 września 2021

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2021 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1483 osób, uzyskując średnio 152,3 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 189 a minimalny 49 punktów. Dziewięćdziesięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199 - 1 zadanie zostało unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.


Sobota, 4 września 2021

Informacja o terminach dla zdających egzaminy LDEK i LEK w sesji wiosennej 2022r: egzamin LDEK odbędzie się 2 lutego 2022r, egzamin LEK odbędzie się 19 lutego 2022r.


Piątek, 3 września 2021

Uprzejmie informujemy zdających LDEK w dniu 4 września 2021 r. w Atlas Arenie przy Al. Bandurskiego 7 oraz w Łódź Sport Arenie przy Al. Unii Lubelskiej 2, iż parking dla zdających dostępny będzie od Al. Unii Lubelskiej 2, bramy 3 i 4.


Poniedziałek, 30 sierpnia 2021

Ważna informacja dla osób przystępujących do Egzaminów LDEK i LEK w dniach 4 i 18 września 2021 r.
Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną wszystkie osoby, które planują przystąpić do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w dniu 4 września 2021 r. oraz Lekarskiego Egzaminu Końcowego w dniu 18 września 2021 r. zobowiązane są do zapoznania się z wytycznymi sanitarnymi zamieszczonymi na stronie CEM. Niezastosowanie się do wytycznych może wykluczyć przystąpienie do egzaminu albo spowodować jego przerwanie.
Osoba przystępująca do egzaminu we własnym zakresie musi zaopatrzyć się w:
1. maseczkę ochronną (dokładnie zakrywająca nos i usta)
2. zatemperowany ołówek o twardości 2B albo 3B
3. gumkę
4. długopis do podpisania się na liście zdających


Starsze komunikaty