cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualności

Czwartek, 29 września 2022

Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia został opublikowany komunikat w sprawie sposobu zmiany we wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wyniku LEK/LDEK po jego uzyskaniu w terminie wrześniowym 2022 r. Informacje na ten temat znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-sposobu-zmiany-we-wniosku-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego-wyniku-lekldek-po-uzyskaniu-wyniku-z-sesji-egzaminacyjnej-jesien-2022-r.


Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2022 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 7186 osób, uzyskując średnio 165,6 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 192 a minimalny 2 punkty. Osiemdziesięciu czterech zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197 - 3 pytania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.Czwartek, 22 września 2022

Informacja w sprawie uzyskiwania świadectwa LEK/LDEK przez osoby, które zgłosiły się do egzaminu ze statusu „student”.
Osoby, które złożyły wniosek zgłoszeniowy do LEK/LDEK, jako studenci i chciałyby uzyskać świadectwo złożenia tego egzaminu, powinny wykonać następujące czynności:
1. Należy złożyć wniosek w SMK o modyfikację uprawnień na rolę absolwenta lub lekarza do Okręgowej Izby Lekarskiej bądź Naczelnej Izby Lekarskiej.
2. Po zmianie roli na absolwenta lub lekarza pojawi się w SMK możliwość złożenia wniosku o świadectwo. W celu jego uzyskania należy zaznaczyć w SMK odpowiednie pole „wnioskuj o świadectwo”.
3. Po wpłynięciu wniosku do CEM, zostanie wydane świadectwo w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Świadectwo zostanie wysłane na adres korespondencyjny podany we wniosku zgłoszeniowym do LEK/LDEK.

Komunikat o ograniczeniach dostępności w dniu 23.09.2022 r.
Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, że ze względu na przeprowadzanie w dniu 24.09.2022 r. Lekarskiego Egzaminu Końcowego i zaangażowanie w tym procesie większości pracowników CEM, w dniu 23.09.2022 r. będzie ograniczona dostępność w zakresie kontaktów z CEM.


Wtorek, 20 września 2022

Informacja o terminie dla zdających Lekarski Egzamin Weryfikacyjny (LEW) w sesji jesiennej 2022 r. :
egzamin LEW odbędzie się dnia 15 listopada 2022 r.

Informacja o terminie dla zdających Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny (LDEW) w sesji jesiennej 2022 r. :
egzamin LDEW odbędzie się dnia 3 listopada 2022 r.

Informacja o terminie dla zdających Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny (FEW) w sesji jesiennej 2022 r. :
egzamin FEW odbędzie się dnia 5 listopada 2022 r.


Piątek, 16 września 2022

Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, że Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w terminie lutowym 2023 r. został zaplanowany na dzień 7 lutego 2023 r., a Lekarski Egzamin Końcowy - na dzień 18 lutego 2023 r.


Sobota, 10 września 2022

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2022 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1042 osoby, uzyskując średnio 156,2 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 186 a minimalny 50 punktów. Sześćdziesięciu dwóch zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197.


Starsze komunikaty