cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Sekretariat

mgr Maria Szydłowska
Agnieszka Karpińska
tel. 42 272 2030, faks 042 272 2031
e-mail: sekretariat[at]cem.edu.pl

Dyrektor Centrum

dr hab. n. praw. Rafał Kubiak
tel. 42 272 2030
e-mail: dyrektor[at]cem.edu.pl

Zastępca Dyrektora Centrum

dr hab. n. med. Małgorzata Urban-Kowalczyk
tel. 42 272 2030
e-mail: murbankowalczyk[at]cem.edu.pl

Główna Księgowa

mgr Monika Wąsowska
tel. 42 272 2048
e-mail: monika.wasowska[at]cem.edu.pl

Informacje dotyczące specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

kierownik sekcji
mgr Anna Krawczyk
tel. 42 272 2032, 42 272 2036, 42 272 2038, 
42 272 2041, 42 272 2044, faks 042 272 2035
e-mail: speclek[at]cem.edu.pl

Wykaz szczegółowy tel.

Informacje dotyczące specjalizacji: diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów

mgr Robert Michalak
tel. 42 272 2045
e-mail: diagno[at]cem.edu.pl

Informacje dotyczące specjalizacji
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

mgr Robert Michalak
tel. 42 272 2045 e-mail: pesoz[at]cem.edu.pl

Informacje dotyczące fizjoterapeutów

mgr Robert Michalak
tel. 42 272 2045 e-mail: pesfz[at]cem.edu.pl

Informacje dotyczące: LEK, LDEK, LEW, LDEW, FEWinż. Joanna Horenda
mgr Marta Wojda
Małgorzata Urysiak


tel.: 42 272 20 34, 515 789 272
e-mail: lek[at]cem.edu.pl (LEK/LDEK)
lew[at]cem.edu.pl (LEW/LDEW)
few[at]cem.edu.pl (FEW)

*** W podanych na stronie adresach mailowych ciąg [at] należy zastąpić symbolem @.


Centrum Egzaminów Medycznych informuje, że istnieje możliwość wnoszenia podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez tzw. elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum Egzaminów Medycznych: /CEM_LODZ/skrytka).

W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej w pierwszym kroku należy zalogować się na konto na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl).
A następnie wybrać poniższy link:
Pismo ogólne do CEM


Zgodnie z art. 63 § 3a Kodeksu postępowania administracyjnego podanie takie musi jednak zostać opatrzone:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Powinno też zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie. Jeśli nie zostanie on podany, CEM przyjmie, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie.

W przypadku przekazania podania elektronicznie, CEM potwierdzi jego otrzymanie za pomocą tzw. urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przesłane na adres elektroniczny wnoszącego. Odpowiedź na tak wniesione podanie zostanie przekazana elektronicznie, również na ten adres.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów.

Podania można także wnosić poprzez przesłanie pisma przesyłką pocztową lub faksem. W takim wypadku powinny być one opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem wnoszącego. Przesłanie podania pocztą elektroniczną (mailem albo jako załącznik do maila) nie spełnia tych wymogów. W takim wypadku CEM będzie wzywało do uzupełnienia braków formalnych poprzez przesłanie podania z zachowaniem ww. warunków.


Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące strony WWW Centrum Egzaminów
Medycznych proszę zgłaszać na adres webmaster[at]cem.edu.pl