cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Kim jesteśmy?

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (CEM) zostało utworzone zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. (Dz.Urz. MZ Nr 8 poz. 51), a aktualnie funkcjonuje na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych (Dz.Urz. Min. Zdrow. Nr 9 poz. 55, z późn. zm.) - zobacz Jest to jednostka budżetowa, podporządkowana Ministrowi Zdrowia. Celem działalności CEM jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych oraz innych egzaminów z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne. Szczegółowy zakres zadań Centrum Egzaminów Medycznych określa statut stanowiący załącznik do ww. zarządzenia nadany przez Ministra Zdrowia.