cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Aktualne wykazy źródeł bibliograficznych oraz wytycznych właściwych towarzystw naukowych, na podstawie których jest weryfikowana poprawność pytań testowych PESoz, znajdują się na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod następującym adresem:

 • link: [www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ochrona-zdrowia/programy-specjalizacji-w-dziedzinach-majacych-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia-2]

 • Komunikat Przewodniczącej PKE w sprawie egzaminu praktycznego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
  Szanowni Państwo, ze względu na ukończenie pierwszego szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży od wiosny 2024, wszystkie osoby przystępujące do PES, zarówno te, które ukończyły szkolenie specjalizacyjne, jak i posiadające "Uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego", proszone są o przywiezienie na egzamin praktyczny a wymaganych do ukończenia modułu VI szkolenia oraz uzyskania rekomendacji superwizora (co jest zgodne z programem specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży z 13.09.2019 roku):
  1. zaliczonych przez superwizora nagrań lub zapisów dwóch prowadzonych przez siebie sesji psychoterapeutycznych, co najmniej jedna z nich musi dotyczyć pacjenta w wieku rozwojowym, a sesje powinny odnosić się do różnych etapów terapii,
  2. oraz zaliczonych przez superwizora i przedstawionych na piśmie dwóch opisów przypadków terapii różnych problemów klinicznych pacjentów, w tym co najmniej jednego opisu pacjenta w wieku rozwojowym; przedmiotem opisu może być jedna terapia zakończona i jedna terapia w toku.
  Osoby posiadające certyfikat psychoterapeuty i "Uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego" mogą przywieźć na część praktyczną PES opisy przypadków i zapisy procesów psychoterapeutycznych przedstawiane na egzaminie certyfikacyjnym


  Komunikat Przewodniczącej PKE w sprawie egzaminu praktycznego w dziedzinie psychoterapii uzależnień
  Dokument z komunikatem
  Załącznik do komunikatu