cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Terminy egzaminów specjalizacyjnych w sesji jesiennej 2021 r.


Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu specjalizacyjnego zostaną powiadomione o miejscu i terminie, w którym się on odbędzie, za pomocą SMK najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu.


UWAGA: nie wszystkie terminy zostały jeszcze ustalone - strona będzie na bieżąco uaktualniana.

Terminy egzaminów testowych, które są na stronie mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy są przekazywane za pomocą SMK najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu. 


Nazwa specjalności test czas trwania egz.
Alergologia 15.11.2021
Anestezjologia i intensywna terapia 02.10.2021 2h
Angiologia 
Audiologia i foniatria
Balneologia i med. fizykalna 24.11.2021
Chirurgia dziecięca 08.10.2021
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia naczyniowa 19.11.2021
Chirurgia ogólna 27.10.2021
Chirurgia onkologiczna  28.10.2021
Chirurgia plastyczna
Chirurgia stomatologiczna 04.10.2021 2h 40min
Chirurgia szczękowo-twarzowa 04.10.2021 2h
Choroby płuc 06.10.2021 3h
Choroby płuc dzieci 06.10.2021 3h
Choroby wewnętrzne 19.10.2021
Choroby zakaźne 08.11.2021
Dermatologia i wenerologia 08.11.2021
Diabetologia  13.10.2021
Diagnostyka laboratoryjna
Endokrynologia 18.11.2021
Endokrynologia ginek. i rozrodczość 16.11.2021
Endokrynologia i diabetologia dziecięca 24.11.2021
Epidemiologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia 15.11.2021
Gastroenterologia dziecięca
Genetyka kliniczna
Geriatria 10.11.2021
Ginekologia onkologiczna 05.11.2021
Hematologia  05.11.2021
Hipertensjologia
Immunologia kliniczna
Intensywna terapia
Kardiochirurgia
Kardiologia 26.10.2021
Kardiologia dziecięca
Medycyna lotnicza
Medycyna morska i tropikalna
Medycyna nuklearna
Medycyna paliatywna 29.11.2021
Medycyna pracy 02.11.2021
Medycyna ratunkowa 29.11.2021
Medycyna rodzinna 20.10.2021
Medycyna sądowa
Medycyna sportowa
Mikrobiologia lekarska
Nefrologia  22.11.2021
Nefrologia dziecięca
Neonatologia 17.11.2021
Neurochirurgia 03.11.2021
Neurologia 19.10.2021
Neurologia dziecięca 29.10.2021
Neuropatologia
Okulistyka  20.10.2021
Onkologia i hematologia dziecięca
Onkologia kliniczna 25.10.2021
Ortodoncja 22.10.2021
Ortopedia i traumatol. narządu ruchu 15.10.2021
Otorynolaryngologia 18.10.2021
Otorynolaryngologia dziecięca
Patomorfologia  26.10.2021
Pediatria 18.10.2021
Pediatria metaboliczna
Perinatologia 23.11.2021
Periodontologia 18.10.2021
Położnictwo i ginekologia 27.10.2021
Protetyka stomatologiczna 20.10.2021
Psychiatria  25.10.2021
Psychiatria dzieci i młodzieży 17.11.2021
Radiologia i diagnostyka obrazowa 26.10.2021
Radioterapia onkologiczna 09.11.2021
Rehabilitacja medyczna 11.10.2021
Reumatologia  14.10.2021
Seksuologia 
Stomatologia dziecięca 27.10.2021
Stomatologia zachow. z endodoncją 25.11.2021
Toksykologia kliniczna
Transfuzjologia kliniczna 
Transplantologia kliniczna 28.10.2021
Urologia
Urologia dziecięca
Zdrowie publiczne