cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Zgodnie z art. 14a ust. 10b oraz art. 16r ust. 11c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.) CEM zamieszcza na swej stronie internetowej treść pytań egzaminacyjnych, wykorzystanych na potrzeby Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z wszystkich dziedzin, po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia danego egzaminu.

Ze względu na dużą liczbę tych pytań, pytania z kolejnych sesji egzaminacyjnych będą sukcesywnie, niezwłocznie publikowane.

CEM podkreśla, że treść zamieszczonych pytań może nie odpowiadać aktualnej wiedzy medycznej i nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji diagnostyczno-terapeutycznych.Potwierdzam, że zapoznałem się z powyższą informacją.