cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
1. Wzór wniosku o zwrot opłaty za PESFZ.
2. Wzór wniosku o korektę dyplomu PESFZ.
3. Wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu PESFZ.
4. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za PESFZ.
5. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za PESFZ i jej zwrot.