cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Poniżej przedstawiamy 10 zadań wybranych z testu TEM (egzaminu kwalifikacyjnego na specjalizacje podstawowe), który odbył się w grudniu 2003 r. Zadania te oczywiście nie stanowią pełnego przeglądu tematyki zadań testowych na egzaminach TEM. Pozwalają jednak zorientować się w konstrukcji typowych zadań testowych. Przedstawione zadania mają zróżnicowany stopień trudności. Pierwszych 5 to zadania stosunkowo łatwe, kolejne 5 okazały się dość trudne. Przycisk z literą wybranej odpowiedzi pozwala uzyskać informację o jej poprawności i odsetku zdających, które taką odpowiedź udzieliły w czasie egzaminu.

Zadania o podobnym charakterze będą wykorzystywane w czasie Państwowego Egzaminu Lekarskiego, który po raz pierwszy odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2004 r.

Zadanie Nr 1. Do objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem spironolaktonu należy:

 1. hiperkalcemia.
 2. hipokalemia.
 3. zasadowica.
 4. hiperurykemia.
 5. ginekomastia.
    


Zadanie Nr 2. U pacjenta z tępym urazem jamy brzusznej najbardziej czułym i specyficznym badaniem, które można szybko wykonać i powtórzyć w krótkim czasie, pozwalającym określić stan narządów wewnętrznych jest:

 1. diagnostyczne płukanie jamy brzusznej.
 2. CT jamy brzusznej.
 3. USG jamy brzusznej.
 4. rtg jamy brzusznej - zdjęcie przeglądowe.
 5. rtg przewodu pokarmowego.
    


Zadanie Nr 3. Najważniejsze objawy raka przełyku to:

 1. trudności w połykaniu (dysphagia).
 2. bóle za mostkiem (odynophagia).
 3. zwracanie pokarmów (regurgitatio).
 4. niedokrwistość i spadek masy ciała.
 5. wszystkie wymienione są prawdziwe.
    


Zadanie Nr 4. W przebiegu zastoinowej niewydolności serca jednym z mechanizmów powoduj±cych powstawanie obrzęków jest:

 1. zahamowanie aktywności reninowej osocza.
 2. zwiększone wydzielanie aldosteronu.
 3. zwiększone wydzielanie kortyzolu.
 4. zwiększone wydzielanie ANP.
 5. zmniejszone wydzielanie wazopresyny.
    


Zadanie Nr 5. Skutkiem intensywnej resustytacji noworodka może być (wskaż odpowiedź nieprawidłową):

 1. odma śródpiersiowa.
 2. rozedma śródmiąższowa.
 3. niedodma pierwotna.
 4. krwiaki podtorebkowe wątroby.
 5. odma opłucnowa.
    
Poniżej zadania, które okazały się dość trudne.

Zadanie Nr 6. Śpiączkę hipoglikemiczną charakteryzuje:

 1. nagły początek;
 2. silne uczucie głodu;
 3. wilgotna skóra;
 4. osłabione napięcie mięśniowe;
 5. głęboki i przyspieszony oddech.

Prawidłowa odpowiedź to:


A. 1.     B. 1,2.     C. 1,2,3.    D. 1,2,3,4.      E. wszystkie.

       


Zadanie Nr 7. Zwiększoną liczbę granulocytów kwasochłonnych (eozynofilia) obserwuje się w przebiegu:

 1. zakażenia pasożytniczego;
 2. alergii;
 3. płonicy;
 4. czerwienicy prawdziwej;
 5. po zastosowaniu niektórych leków (PAS, streptomycyna).

Prawidłowa odpowiedź to:


A. 1,2,3,4.     B. 2,3,4,5.     C. 1,2,4,5.    D. 1,2,3,5.      E. 1,3,4,5.

       Zadanie Nr 8. Lekarz leczący przed zakończeniem okresu zasiłkowego przeprowadza badanie pacjenta. Jeżeli stwierdzi, że pacjent nadal jest niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy w ciągu trzech miesięcy po ustaniu podstawowego okresu zasiłkowego, powinien wystąpić z wnioskiem do ZUS o przedłużenie wypłaty zasiłku chorobowego nie później niż:

 1. 14 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.
 2. 21 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.
 3. 30 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.
 4. 45 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.
 5. 60 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.
    Zadanie Nr 9. Określenie aspermia oznacza:

 1. mniej niż 30% plemników o prawidłowej morfologii w badanym nasieniu.
 2. koncentrację plemników poniżej 20x106.
 3. brak plemników w ejakulacie.
 4. niezdolność do ejakulacji.
 5. brak nasienia.
    Zadanie Nr 10. (1) Hormonalna terapia zastępcza może być zalecana jako metoda prewencji pierwotnej powikłań sercowo-naczyniowych u kobiet w okresie menopauzy ponieważ (2) przyjmowanie hormonalnej terapii zastępczej powoduje wzrost stężenia cholesterolu we frakcji HDL.

 1. 1 i 2 prawdziwe i powiązane związkiem przyczynowo-skutkowym.
 2. 1 i 2 prawdziwe bez związku skutkowo-przyczynowego. 
 3. 1 - prawdziwe, 2 - fałszywe.
 4. 1 - fałszywe, 2 - prawdziwe.
 5. 1 i 2 fałszywe.
    


Tutaj znajdziesz odpowiedzi do powyższych zadań, gdy Twoja przeglądarka nie potrafi ich wyświetlić po naciśnięciu na przycisk.